Header afbeelding

RECLAME

Een nieuwe woning
voor kwetsbare huurders

Investeer mee!

Nic Balthazar Quote Woongenoten wooncoop solidariteit

Word Woongenoot

Via coöperatieve aandelen in wooncoop kopen we samen woningen

icoon icoontjes zomercampagne zon

Koop solidariteitsaandelen

Steun de financiering van de 12e solidaire woning met De Woongenoten

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop huis

Parkeer je geld 5 jaar

Na 5 jaar kan je jouw geld terugvragen.

icoon icoontjes zomercampagne pijl

Sociaal rendement

Door 5 jaar afstand te doen van financieel rendement kunnen kwetsbare huurders wonen aan een lagere woonkost.

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

De Woongenoten bieden kansen

Word Woongenoot

We worden van alle kanten gebombardeerd met het nieuws dat, in het rijke Vlaanderen, vele mensen niet aan een betaalbare en degelijke woning komen. Deze wooncrisis treft vooral mensen op de vlucht, mensen die financieel kwetsbaar zijn of zij kampen met specifieke welzijnsnoden. Choqueert het je ook dat het sociaal woonbeleid pijnlijk tekort schiet? Dan ben jij een Woongenoot!       

De Woongenoten zijn een groep sociaal bewogen burgers die solidair en coöperatief investeren in de aankoop van betaalbare woningen via wooncoop.

Samen kopen we woningen en verhuren die aan mensen die geen kans krijgen op de woningmarkt. Met dit signaal hebben we ook impact op het beleid.

De Woongenoten is een burgerinitiatief dat iets doet aan het schrijnend tekort aan behoorlijke en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen wooncoop

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Vraag een infosessie video aan

Vul onderstaand formulier in en krijg een uitgebreide video toegestuurd over solidair investeren in wooncoop.

Beluister de podcast

Creëer impact

Zet je geld aan het werk

icoon Kopie van aandeel wooncoop cooperant

Investeer 5 jaar

Je ‘parkeert’ je geld voor 5 jaar onder de vorm van aandelen met afstand van rendement. Daarna kan je je geld terugvragen

icoon Kopie van Tekengebied 2

Realiseer een woning

De Woongenoten is actief in de Zuidrand van Antwerpen. Daar realiseerden ze al 11 woningen

icoon Kopie van Tekengebied 2

Creëer een thuis

Doe mee en creëer een veilige plek van waaruit kwetsbare mensen zich kunnen ontplooien

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Al 104 solidaire woongenoten doen mee met je

Dimphna Kempen De Woongenoten wooncoop
Nic Balthazar wooncoop solidair De Woongenoten

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Bouw mee aan een betere samenleving

Vind jij ook dat duurzaam wonen toegankelijk moet zijn voor iedereen, ook de meest kwetsbaren? Investeer dan voor ‘De Woongenoten’.  

  • De Woongenoten brengen sociaal bewogen burgers bij elkaar om solidair te investeren voor de aankoop van coöperatieve woningen.
  • Deze woningen worden in samenwerking met wooncoop en een welzijnsorganisatie verhuurd aan kwetsbare gezinnen die moeilijk aan een woning geraken op de woningmarkt.
  • Al vanaf 250 euro kan je aandelen kopen om dit project mee mogelijk te maken.
  • Wie aandelen koopt voor het project kan deze na 5 jaar terug vragen.
  • Om de huurprijs voor de bewoners zo laag mogelijk te houden wordt er op het aandeel voor 5 jaar lang geen rendement uitgekeerd.
  • Je wordt als aandeelhouder wel regelmatig op de hoogte gehouden van de werking.
  • Als Woongenoot stuur je ook een duidelijke boodschap naar het beleid dat het beter moet!

Meer dan 180.000 huishoudens staan op een wachtlijst voor een sociale woning  terwijl de sociale huisvestingssector stagneert. Wees deel van de oplossing en word Woongenoot.

Op dit moment wordt er geld opgehaald om een 12e pand aan te kopen met De Woongenoten. Doe mee en investeer voor een thuis!

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Contact

Begrijp de investering

Krijg een dieper inzicht in de werking van De Woongenoten en wooncoop door al je vragen te stellen.

Stel al je vragen

Gerbrand Nootens
+32 484 11 27 30

Plan een gesprek

Rechtstreeks in
de agenda

Word solidair investeerder
met De Woongenoten

Creëer een veilige thuis van waaruit kwetsbare mensen zich kunnen ontplooien

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Wees je bewust van de risico's

Investeren in wooncoop houdt risico’s in. Investeerders lopen het risico om minder dan verwacht of geen rendement te ontvangen en om hun investering niet, onvolledig en/of laattijdig terugbetaald te krijgen. De aandelen van wooncoop zijn slechts beperkt overdraagbaar. De achtergestelde leningen van wooncoop zijn niet overdraagbaar.

Als je investeert in wooncoop investeer je in de vennootschap in haar geheel. wooncoop biedt wel de mogelijkheid om een woonproject aan te duiden die je wenst te ondersteunen. wooncoop zal bij voorkeur je investering voor dit project bestemmen.

Het rendement dat wooncoop op aandelen ambieert neemt de vorm aan van een waarde-aangroei die de markt van het residentieel vastgoed volgt. De aandelen geven dus geen recht op dividend. Het rendement erop is niet gegarandeerd en hangt af van de financiële prestaties van wooncoop en de evolutie van de residentiële vastgoedmarkt. Het zal enige jaren duren voor wooncoop de geambieerde waarde-aangroei op aandelen kan waarmaken. Voor aandeelhouders die de eerstkomende jaren uitstappen, is de verwachting dat ze hun inbreng niet geheel zullen terugkrijgen.

De belangrijkste factoren die de financiële prestaties van wooncoop en dus ook de risico’s voor beleggers bepalen zijn o.a.: het risico op oplopende (investerings)kosten en vertragingen bij het ontwikkelen en beheren van woonprojecten, het risico op liquiditeitsproblemen, het risico op oplopende financieringskosten, het risico op leegstand en/of tegenvallende huurinkomsten, het risico op tegenvallende vastgoedwaarde van de woonprojecten en het risico i.v.m het jeugdige en innovatieve karakter van wooncoop.

In het bijzonder vereist het bedrijfsmodel van wooncoop een langetermijnbehoud en voortdurende, belangrijke instroom van investeerders en een voortdurende aanwas van langetermijnleningen bij kredietinstellingen. Indien wooncoop daar onvoldoende in slaagt zal dit haar hinderen in de uitvoering van haar bedrijfsplan en/of het terugbetalen van investeerders.

Lees vooraf de volledige informatienota voor je beleggingsproduct, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Je kan de informatienota’s ook rechtstreeks downloaden via deze links: informatienota voor achtergestelde leningen en informatienota voor aandelen.

Meer weten

Wil je de details kennen over de financiële producten van wooncoop?