Header afbeelding

maak goed wonen mogelijk
voor iedereen

Investeren in wooncoop betekent investeren in kwaliteitsvol en eerlijk wonen, goed samenleven, ecologische duurzaamheid en aangename steden op mensenmaat. 

Via de democratische, coöperatieve aanpak brengt wooncoop mensen, kapitaal en kunde samen. De experts van de vennootschap nemen de verantwoordelijkheid op zich voor de bouw en het beheer van de woningen, en vanaf €250 kan je veilig en ontzorgd investeren in vastgoed.

Aandelen

Vanaf €250,- (*)

Beoogd rendement volgt de vastgoedprijsindex(*)
(In 2018-2021 steeg die met gemiddeld 4,6% / jaar)

Geen roerende voorheffing op meerwaarde

Lange-termijninvestering

Lening

Vanaf €5000,-

Vast rendement: 2% bruto per jaar
(1,4% netto wegens roerende voorheffing)

jaarlijks opzegbaar

Stabiel en zeker

0
Enthousiaste coöperanten
0
Kapitaal van burgers

ethisch beleggen

Als belegger laat je jouw investeringsbeslissing niet enkel afhangen van rendement en risico, je kijkt ook naar de effecten van jouw geld op de maatschappij en je leefomgeving. Daarom is investeren in de coöperatieve vennootschap wooncoop een goede keuze.

LOkaal

Jouw geld wordt ingezet voor duurzame stads- of dorpskernontwikkeling. Bij onze keuze van projecten houden wij rekening met mobiliteits- en ecologische aspecten. Daarnaast streven we in onze huizen gelijkwaardigheid en sociale inclusie na. Het wooncoop-model is haalbaar voor mensen met uiteenlopende economische, fysieke of mentale mogelijkheden.

waardevast

Het rendement bij wooncoop is eerlijk én competitief. Door de variatie aan spaar- en beleggingsproducten die wooncoop aanbiedt, komen wij tegemoet aan de wensen van beleggers met een uiteenlopend beleggersprofiel. Het vastgoed dat onze coöperatie in portefeuille heeft, vormt een solide basis.

zorgenvrij

wooncoop en zijn aandeelhouders beheren de panden als een goede huisvader, je geniet mee door een eerlijk rendement. De panden waarin wooncoop investeert, worden duurzaam gebouwd of gerenoveerd, waardoor zij de tand des tijds kunnen doorstaan. Als aandeelhouder heb je medezeggenschap in het beheer van de coöperatie.

Kopie van Tekengebied 2 kopie 3

Ethisch rendement

Voor onze coöperatie is het financieel rendement een middel, geen doel. Jouw geld heeft impact op de kwaliteit van wonen en leven, de economische- en maatschappelijke duurzaamheid. Bovendien heeft jouw geld het potentieel om een sneeuwbaleffect te veroorzaken die de vastgoedmarkt eerlijker en minder speculatief maakt.

"Als investeerder draag je bij aan een veerkrachtig en innovatief woonconcept dat onze maatschappij en bewoners beschermt tegen de grillen van een competitieve vastgoedmarkt. Bovenop dit maatschappelijk rendement ontvang je een financieel rendement. Samen bouwen we aan de toekomst."
Karel LOOTENS
wooncoop

meer informatie?

Word coöperatief investeerder

Jouw kans om je spaarcenten te laten werken
in een lokaal duurzaam vastgoed project

Vanaf €250,- (*)

Beoogd rendement volgt de vastgoedprijsindex(*)
(In 2018-2021 steeg die met gemiddeld 4,6% / jaar)

Geen roerende voorheffing op meerwaarde. 

Lange-termijninvestering.

Vanaf €5000,-

Vast rendement: 2% bruto per jaar
(1,4% netto wegens roerende voorheffing)

Jaarlijks opzegbaar

Stabiel en zeker