Header afbeelding

RECLAME

maak goed wonen mogelijk
voor iedereen

Investeren in wooncoop betekent investeren in kwaliteitsvol en eerlijk wonen, goed samenleven, ecologische duurzaamheid en aangename steden op mensenmaat. 

Via de democratische, coöperatieve aanpak brengt wooncoop mensen, kapitaal en kunde samen. De experts van de vennootschap nemen de verantwoordelijkheid op zich voor de bouw en het beheer van de woningen, en vanaf €250 kan je veilig en ontzorgd investeren in vastgoed.

Aandelen

Vanaf €250,- (*)

Beoogd rendement volgt de vastgoedprijsindex(*)
(In 2018-2021 steeg die met gemiddeld 4,6% / jaar)

Geen roerende voorheffing op meerwaarde

Lange-termijninvestering

Lening

Vanaf €5000,-

Vast rendement: 2% bruto per jaar
(1,4% netto wegens roerende voorheffing)

jaarlijks opzegbaar

Stabiel en zeker

0
Enthousiaste coöperanten
0
Kapitaal van burgers

ethisch beleggen

Als belegger laat je jouw investeringsbeslissing niet enkel afhangen van rendement en risico, je kijkt ook naar de effecten van jouw geld op de maatschappij en je leefomgeving. Daarom is investeren in de coöperatieve vennootschap wooncoop een goede keuze.

LOkaal

Jouw geld wordt ingezet voor duurzame stads- of dorpskernontwikkeling. Bij onze keuze van projecten houden wij rekening met mobiliteits- en ecologische aspecten. Daarnaast streven we in onze huizen gelijkwaardigheid en sociale inclusie na. Het wooncoop-model is haalbaar voor mensen met uiteenlopende economische, fysieke of mentale mogelijkheden.

waardevast

Het rendement bij wooncoop is eerlijk én competitief. Door de variatie aan spaar- en beleggingsproducten die wooncoop aanbiedt, komen wij tegemoet aan de wensen van beleggers met een uiteenlopend beleggersprofiel. Het vastgoed dat onze coöperatie in portefeuille heeft, vormt een solide basis.

zorgenvrij

wooncoop en zijn aandeelhouders beheren de panden als een goede huisvader, je geniet mee door een eerlijk rendement. De panden waarin wooncoop investeert, worden duurzaam gebouwd of gerenoveerd, waardoor zij de tand des tijds kunnen doorstaan. Als aandeelhouder heb je medezeggenschap in het beheer van de coöperatie.

Kopie van Tekengebied 2 kopie 3

Ethisch rendement

Voor onze coöperatie is het financieel rendement een middel, geen doel. Jouw geld heeft impact op de kwaliteit van wonen en leven, de economische- en maatschappelijke duurzaamheid. Bovendien heeft jouw geld het potentieel om een sneeuwbaleffect te veroorzaken die de vastgoedmarkt eerlijker en minder speculatief maakt.

"Als investeerder draag je bij aan een veerkrachtig en innovatief woonconcept dat onze maatschappij en bewoners beschermt tegen de grillen van een competitieve vastgoedmarkt. Bovenop dit maatschappelijk rendement ontvang je een financieel rendement. Samen bouwen we aan de toekomst."
Karel LOOTENS
wooncoop

meer informatie?

Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Word coöperatief investeerder

Jouw kans om je spaarcenten te laten werken
in een lokaal duurzaam vastgoed project

Vanaf €250,- (*)

Beoogd rendement volgt de vastgoedprijsindex(*)
(In 2018-2021 steeg die met gemiddeld 4,6% / jaar)

Geen roerende voorheffing op meerwaarde. 

Lange-termijninvestering.

Vanaf €5000,-

Vast rendement: 2% bruto per jaar
(1,4% netto wegens roerende voorheffing)

Jaarlijks opzegbaar

Stabiel en zeker

Wees je bewust van de risico's

Aandelen: Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van wooncoop, houdt risico’s in. De aandelen van wooncoop zijn enkel overdraagbaar aan bestaande coöperanten en na toestemming van het bestuur van wooncoop. Bij uittreding is het scheidingsaandeel begrensd, zoals bepaald in het intern reglement van wooncoop, op basis van de financiële resultaten van wooncoop en de evolutie van de waarde van het vastgoed van wooncoop. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf de volledige informatienota, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in Deel I van de informatienota. wooncoop is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, financieringsrisico… De activa van wooncoop bestaan in zeer belangrijke mate uit woonprojecten, zodat de solvabiliteit van wooncoop in belangrijke mate door de waarde van deze woonprojecten wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van wooncoop bestaan nagenoeg uitsluitend uit huurgelden uit deze woonprojecten zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. De woonprojecten van wooncoop worden in belangrijke mate gefinancierd door leningen bij kredietinstellingen en investeerders zodat een verhoging van de intresten waaraan wooncoop kan lenen een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van wooncoop. De informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/informatienotas en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post (Kerkstraat 108, 9050 Gent) of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgeurd door de FSMA.

Leningen: Investeren via een lening, zoals de achtergestelde lening van wooncoop, houdt risico’s in. De leningen zijn niet overdraagbaar. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf de volledige informatienota zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om aan wooncoop te lenen volledig begrijpt. Deze informatienota bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in Deel I van de informatienota. wooncoop is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, financieringsrisico… De activa van wooncoop bestaan in zeer belangrijke mate uit woonprojecten, zodat de solvabiliteit van wooncoop in belangrijke mate door de waarde van deze woonprojecten wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van wooncoop bestaan nagenoeg uitsluitend uit huurgelden uit deze woonprojecten zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. De woonprojecten van wooncoop worden in belangrijke mate gefinancierd door leningen bij kredietinstellingen en investeerders zodat een verhoging van de intresten waaraan wooncoop kan lenen een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van wooncoop. De informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/belangrijk-om-te-weten en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post (Kerkstraat 108, 9050 Gent) of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.