Header afbeelding

waarom een lening verstrekken?

RECLAME

Wil je je spaargeld beleggen met zowel maatschappelijk als financieel rendement?

Dan is het verstrekken van een lening aan wooncoop een goede keuze.
Het is de ideale manier om uw slapend spaargeld te activeren.

Je kan kiezen uit 3 soorten leningen met elk hun specifieke duurtijd en interest!

Aanbod leningen

DuurtijdInterestOpvraagbaarheid
Onbepaalde duur
(minimum 1 jaar)
1%*Op 6 maand
3 jaar2%*Terugbetaling na 3 jaar
5 jaar3%*Terugbetaling na 5 jaar

*de interest is onderhevig aan 30% roerende voorheffing.

Type leningen: achtergesteld.

Minimale inleg: 5.000€

Investeren in aandelen/achtergestelde leningen houdt risico’s in. Je loopt het risico laattijdig betaald te worden en een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Lees vooraf de informatienota en WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Tijdelijk aanbod (november 2022)

Achtergestelde lening van onbepaalde duur, opzegbaar op 3 maand, bruto-jaarintrest 1%, enkel voor bestaande leninggevers en aandeelhouders,
aanvragen via e-mail

icoon kostendelend_RGB-transparant

wat doen we met het burgerkapitaal?

Jouw investering wordt integraal voor onze projecten aangewend.
Op die manier maak je kwaliteitsvol wonen mogelijk voor mensen met minder kapitaal. Een win-win-situatie dus!

Indien gewenst kun je jouw aankoop koppelen aan één specifiek wooncoop-project.

Investeren in aandelen/achtergestelde leningen houdt risico’s in. Je loopt het risico laattijdig betaald te worden en een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Lees vooraf de informatienota en WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Wees je bewust van de risico's

Aandelen

Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van wooncoop, houdt risico’s in. De aandelen van wooncoop zijn enkel overdraagbaar aan bestaande coöperanten en na toestemming van het bestuur van wooncoop. Bij uittreding is het scheidingsaandeel begrensd, zoals bepaald in het intern reglement van wooncoop, op basis van de financiële resultaten van wooncoop en de evolutie van de waarde van het vastgoed van wooncoop. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf de volledige informatienota, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in Deel I van de informatienota. wooncoop is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, financieringsrisico… De activa van wooncoop bestaan in zeer belangrijke mate uit woonprojecten, zodat de solvabiliteit van wooncoop in belangrijke mate door de waarde van deze woonprojecten wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van wooncoop bestaan nagenoeg uitsluitend uit huurgelden uit deze woonprojecten zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. De woonprojecten van wooncoop worden in belangrijke mate gefinancierd door leningen bij kredietinstellingen en investeerders zodat een verhoging van de intresten waaraan wooncoop kan lenen een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van wooncoop. De informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post (Kerkstraat 108, 9050 Gent) of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Het rendement op de aandelen is niet gegarandeerd. Er is altijd een risico dat dit laattijdig betaald wordt, of dat de betaling uitblijft. Ook belangrijk om te weten is dat het eventuele rendement niet via jaarlijkse dividenden wordt uitgekeerd maar wel bij uitstap verkregen wordt via een waardegroei van het aandeel. Deze waardegroei beoogt de residentiële vastgoedprijsindex te volgen maar is steeds afhankelijk van de financiële prestaties van wooncoop zelf. Het is dus niet zeker dat dit dit beoogde rendement zal gehaald worden. Het is ook nooit zeker dat de residentiële vastgoedprijsindex zal blijven stijgen.

Leningen: Investeren via een lening, zoals de achtergestelde lening van wooncoop, houdt risico’s in. De leningen zijn niet overdraagbaar. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf de volledige informatienota zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om aan wooncoop te lenen volledig begrijpt. Deze informatienota bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in Deel I van de informatienota. wooncoop is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, financieringsrisico… De activa van wooncoop bestaan in zeer belangrijke mate uit woonprojecten, zodat de solvabiliteit van wooncoop in belangrijke mate door de waarde van deze woonprojecten wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van wooncoop bestaan nagenoeg uitsluitend uit huurgelden uit deze woonprojecten zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. De woonprojecten van wooncoop worden in belangrijke mate gefinancierd door leningen bij kredietinstellingen en investeerders zodat een verhoging van de intresten waaraan wooncoop kan lenen een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van wooncoop. De informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post (Kerkstraat 108, 9050 Gent) of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Belangrijk om te weten

Volgende links brengen je naar de wooncoop-pagina “Investeringsvoorwaarden“.