Header afbeelding

RECLAME

De Wasserij draagt (bak)steentje bij

De toekomstige bewoners van De Wasserij  zijn blij. Het is bijna zover: volgend jaar verhuizen ze naar hun nieuwe plek. Dat geluk willen ze graag delen met mensen met weinig of geen kansen op de klassieke woningmarkt.

Daarom reserveren ze in de cohousing een grote gezinswoning voor erkende vluchtelingen. Om dat mogelijk te maken, zoeken ze mede-investeerders. Mensen die hun spaargeld tijdelijk willen parkeren bij de coöperatie wooncoop. Mensen die zo een [bak]steentje willen bijdragen aan eerlijker kansen op de woningmarkt.

De Wasserij solidariteit cohousing in Antwerpen
Investeren De wasserij render wooncoop cohousing

Jouw aandeel in het recht op wonen

Wil jij die gezinswoning met 3 slaapkamers voor erkende vluchtelingen mee realiseren? 

Je ‘parkeert’ je geld onder de vorm van aandelen voor die specifieke unit. Dat kan al vanaf 250€!

Je kiest er uitdrukkelijk voor om minstens 5 jaar te investeren met afstand van financiëel rendement. Zo blijft de woonkost voor deze bewoners zo laag mogelijk.

Ben je geïnteresseerd in zo’n aandelen met maatschappelijk rendement? Investeer dan mee!

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Marieke Dilles quote Wasserij

Vraag de infosessie video aan

Vul onderstaand formulier in, en krijg de infosessie video toegestuurd.

Beluister de podcast

Creëer impact

Zet je geld aan het werk

icoon Kopie van aandeel wooncoop cooperant

Investeer 5 jaar

Je ‘parkeert’ je geld voor 5 jaar onder de vorm van aandelen met afstand van rendement. Daarna kan je je geld terugvragen

icoon Kopie van Tekengebied 2

Realiseer een woning

In een cohousing van 27 woningen komen mensen op de vlucht terecht in een sterke ondersteunende gemeenschap

icoon Kopie van Tekengebied 2

Creëer een thuis

Doe mee en creëer een veilige plek van waaruit kwetsbare mensen zich kunnen ontplooien

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Al 306 solidaire investeerders doen met je mee

Via wooncoop realiseerden zij al 13 woningen voor kwetsbare huurders

Nic Balthazar wooncoop De Wasserij solidair
Marijke Pinoy wooncoop De Wasserij solidair

Contact

Begrijp de investering

Krijg een dieper inzicht in de werking van De Wasserij en wooncoop door al je vragen te stellen.

Stel al je vragen

Gerbrand Nootens
+32 484 11 27 30

Plan een gesprek

Rechtstreeks in
de agenda

lokaal investeren met impact

Maak dit woonproject mee mogelijk
door te investeren in wooncoop

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Meer over De Wasserij

In de Wasserij komt een woonproject met veel groen waar de ganse buurt van zal kunnen genieten. De bewoners zijn een enthousiaste groep omdenkers die ervan overtuigd zijn dat minder meer kan worden. Samen doen ze aan cohousing en collectief wonen onder de naam ‘De Wasserij’. 

Meer info over de Wasserij vind je op de projectpagina van De Wasserij zelf.

De Wasserij Berchem wooncoop cohousing

Wees je bewust van de risico's

Investeren in wooncoop houdt risico’s in. Investeerders lopen het risico om minder dan verwacht of geen rendement te ontvangen en om hun investering niet, onvolledig en/of laattijdig terugbetaald te krijgen. De aandelen van wooncoop zijn slechts beperkt overdraagbaar. De achtergestelde leningen van wooncoop zijn niet overdraagbaar.

Als je investeert in wooncoop investeer je in de vennootschap in haar geheel. wooncoop biedt wel de mogelijkheid om een woonproject aan te duiden die je wenst te ondersteunen. wooncoop zal bij voorkeur je investering voor dit project bestemmen.

Het rendement dat wooncoop op aandelen ambieert neemt de vorm aan van een waarde-aangroei die de markt van het residentieel vastgoed volgt. De aandelen geven dus geen recht op dividend. Het rendement erop is niet gegarandeerd en hangt af van de financiële prestaties van wooncoop en de evolutie van de residentiële vastgoedmarkt. Het zal enige jaren duren voor wooncoop de geambieerde waarde-aangroei op aandelen kan waarmaken. Voor aandeelhouders die de eerstkomende jaren uitstappen, is de verwachting dat ze hun inbreng niet geheel zullen terugkrijgen.

De belangrijkste factoren die de financiële prestaties van wooncoop en dus ook de risico’s voor beleggers bepalen zijn o.a.: het risico op oplopende (investerings)kosten en vertragingen bij het ontwikkelen en beheren van woonprojecten, het risico op liquiditeitsproblemen, het risico op oplopende financieringskosten, het risico op leegstand en/of tegenvallende huurinkomsten, het risico op tegenvallende vastgoedwaarde van de woonprojecten en het risico i.v.m het jeugdige en innovatieve karakter van wooncoop.

In het bijzonder vereist het bedrijfsmodel van wooncoop een langetermijnbehoud en voortdurende, belangrijke instroom van investeerders en een voortdurende aanwas van langetermijnleningen bij kredietinstellingen. Indien wooncoop daar onvoldoende in slaagt zal dit haar hinderen in de uitvoering van haar bedrijfsplan en/of het terugbetalen van investeerders.

Lees vooraf de volledige informatienota voor je beleggingsproduct, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Je kan de informatienota’s ook rechtstreeks downloaden via deze links: informatienota voor achtergestelde leningen en informatienota voor aandelen.

Meer weten

Wil je de details kennen over de financiële producten van wooncoop?