Op het formulier bij aankoop van aandelen kan je aanduiden voor welk project van wooncoop je investeert.

Op het formulier bij aankoop van aandelen kan je ook vermelden van welke bewoner je achterban bent, welke bewoner woonkorting krijgt op basis van jouw investering

Ook op het formulier voor leningen kan je dit aangeven.

Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0