wooncoop gaat op zoek naar panden en gronden waar collectieve woonprojecten mogelijk worden gemaakt. Er moet wel een minimale schaal worden bereikt om de kosten te dekken.

Een klassiek rijhuis koopt wooncoop niet, zie onze vuistregels voor meer informatie. Anderzijds werkt wooncoop vraaggedreven waarbij er een engagement is van ofwel een bewonersgroep, een stad of een eigenaar.

Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 4
Thumbs Down Icon 0