De aandelen maken onderdeel uit van het roerend vermogen van de overledene, maken onderdeel uit van zijn erfenis.

Het aandeel wordt overgedragen naar de erfgenamen. Als erfgenaam stuurt u twee documenten naar wooncoop :

  1. Een kopie van de akte van bekendheid (een document van het vredegerecht) of van de erfrechtverklaring (een document van de notaris).
  2. Een document waarin staat wat er met het aandeel moet gebeuren. Dit wordt ondertekend door alle erfgenamen en bevat: naam, adres en rekeningnummer van de nieuwe aandeelhouder(s).

Deze documenten worden administratief nagekeken. Als alles in orde is, wordt het aandeel op de nieuwe naam gezet. Als er twijfel is, wordt bevestiging gevraagd aan de raad van bestuur. We helpen je graag verder om dit administratief vlot te verwerken.

Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 6
Thumbs Down Icon 2