Via de investeringsbelofte verbindt een kandidaat-bewoner zich ertoe te investeren in wooncoop. wooncoop doet op zijn beurt een inspannings-verbintenis om een woning te realiseren in een gespecificeerd, toekomstig wooncoop-project en om die bij afwerking te huur aan te bieden aan de kandidaat-bewoner. De kandidaat-bewoner verbindt er zich toe een eerste investering te doen binnen de vier weken na het sluiten van de overeenkomst, en een tweede investering wanneer de woning gebruiksklaar is. Wanneer het project niet realiseerbaar blijkt of de realisatie te lang op zich laat wachten, vervalt de investeringsbelofte en kan de kandidaat-bewoner zijn reeds gedane investering terugvragen volgens de gebruikelijke modaliteiten en binnen de gebruikelijke beperkingen.

Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 1