We doen er natuurlijk alles aan opdat dit niet zou gebeuren.

We maken een zorgvuldige kasplanning en we besteden onze boekhouding uit aan een ervaren boekhouder die na het einde van elk kwartaal een tussentijdse resultatenrekening opstelt.

Voor we overgaan tot aankoop van een pand voeren we een grondig onderzoek uit. We nemen volgende basisregels van bij de start in acht:

  • We investeren pas in een volgend project als ook de eigen inbreng is toegezegd (voor minimaal 1/3 e van het kapitaal nodig voor een project) en een deel van de toekomstige bewoners gekend zijn.
  • We spreiden onze financiering over banken, bewoners, investeerders en leninggevers.
  • De aankoop van een pand of site bereiden we grondig voor door gesprekken met bank/schatter/architect-ingenieur
    • een vertrouwde schatter schat de marktwaarde in van het pand of de grond
    • een ervaren architect schat de bouw- of renovatieprijs
  • We schatten de verhuurwaarde in. Elk pand op zich moet economisch kloppen, zo vermijden we dat er een sneeuwbaleffect zou ontstaan
  • Operationele uitgaven van de coöperatie (kantoor, communicatie, boekhouding, verzekering, loon, …. ) worden pas gemaakt als hiervoor ook het werkingsgeld beschikbaar is (tering naar de nering)
  • De aandeelhouders zelf zijn maximaal verantwoordelijk voor het eigen ingebrachte geld
Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 3
Thumbs Down Icon 0