wooncoop is een burgercoöperatie, een vehikel om projecten waar te maken. 

wooncoop koopt de panden aan en wordt eigenaar. De bewoners beleggen hun kapitaal in de coöperatie en worden zo aandeelhouder. wooncoop verhuurt deze panden aan zijn bewoners-coöperanten waarbij de maandlast afhangt van het aandelenkapitaal ten opzichte van de waarde van de woning.

De bewonersgroep vormt wel een eigen autonome groep binnen wooncoop met zekere mate van inspraak t.a.v. het pand. Je huurt als het ware bij jezelf!

Vond je deze FAQ nuttig?
4
0