Header afbeelding
Staatsbons goed voor wooncoop? Belgische overheid activeert massaal spaargeld van Belgen

Dankzij de recente introductie van staatsbons wordt het spaargeld van de Belgen massaal in beweging gebracht. Onze Minister verdient dan ook een welgemeende “proficiat!” voor dit initiatief. Bij wooncoop zien wij zeer graag dat spaargeld geactiveerd wordt. Niettegenstaande blijft de vraag blijft wel: Is het succes van de staatsbons goed voor wooncoop?

Heeft de staatsbon al het beweegbaar geld voor een jaar vastgezet, of heeft het nog meer mensen aan het denken gezet om iets te doen met hun geld?

Weet wat je activeert

Bij wooncoop zijn we zeer enthousiast over het idee van activering. Wij geloven sterk in het wakker maken van burgerkapitaal om eerlijkere en duurzamere woonomgevingen te realiseren

Want wanneer je investeert in wooncoop, dan weet je zeer goed wat er met je geld gebeurt. Geef je een lening aan wooncoop dan wordt dit aangewend om de 28 collectieve woonprojecten te bouwen en te beheren. Dit zijn woonprojecten waar de coöperatieve bewoners aan eerlijke prijzen wonen en waar het schaalvoordeel voor extra duurzaamheid zorgt. Deze duidelijkheid is iets waar investeren in wooncoop wel een voetje voor heeft op de staatsbons.

Een rendementsvergelijking

Als je investeert in staatsbons dan krijg je 1 jaar later 2,81% netto rendement op je geïnvesteerde bedrag. Bij wooncoop bieden we sinds juni gelijkaardige rentetarieven aan waarmee je spaargeld vanaf €5.000 kan laten groeien.

  • 3,25% bruto (2,28% netto) opbrengst voor 5 jaar
  • 2,75% bruto (1,93% netto) opbrengst voor 3 jaar
  • 2,1% bruto (1,47% netto) opbrengst voor onbepaalde duur

Bijvoorbeeld: Als je ervoor kiest om €10.000,- te lenen aan wooncoop dan krijg je 5 jaar lang jaarlijks €228,- op je rekening gestort. Dat is in totaal €1.140,- bovenop jouw initiële €10.000,-.

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

De wooncooP solvabiliteit

wooncoop kan weliswaar niet evenveel zekerheid bieden als de zeer betrouwbare Belgische regering. Niettegenstaande zijn er twee redenen om vertrouwen te hebben dat wooncoop jouw geld zal terugbetalen.

Ten eerste gebruikt wooncoop jouw lening om te investeren in woonprojecten. De waarde van dat vastgoed zal normaal gezien niet snel verdwijnen.

Ten tweede is de solvabiliteit van wooncoop rond de 40%. Dat wil zeggen dat wooncoop voldoende eigen vermogen heeft om relatief veel zekerheid te kunnen bieden aan de leninggever.

Paterssite Sint-Niklaas wooncoop coöperatief wonen

Is het succes van de staatsbons goed voor wooncoop?

Het belangrijkste effect van het succes van de staatbons is dat er een geest heerst die activering van spaargeld omarmt. De vraag blijft wel: heeft de staatsbon al het beweegbaar geld voor een jaar vastgezet, of heeft het nog meer mensen aan het denken gezet om iets te doen met hun geld? Zijn er nu méér mensen die naast een goed rendement en een goede waarborg hun spaargeld willen investeren in tastbare woonprojecten die de stad eerlijker en duurzamer maken?

Is het succes van de staatsbons goed voor wooncoop?
 

De enige die kan beslissen over het antwoord dat ben jij: de investeerder.

Emma Petillion wooncoop coöperatief wonen investeren in vastgoed

PS: In dit artikel promoten we investeren via een lening. Je kan er ook voor kiezen om te investeren in aandelen. Het risico is iets groter, evenals de potentiële rendementen.  Als aandeelhouder heb je ook rechtstreeks inspraak in de democratische besluitvorming van wooncoop. Voor meer info ga naar www.wooncoop.be/aandelen 

Wees je bewust van de risico's

Investeren in wooncoop houdt risico’s in. Investeerders lopen het risico om minder dan verwacht of geen rendement te ontvangen en om hun investering niet, onvolledig en/of laattijdig terugbetaald te krijgen. De aandelen van wooncoop zijn slechts beperkt overdraagbaar. De achtergestelde leningen van wooncoop zijn niet overdraagbaar.

Als je investeert in wooncoop investeer je in de vennootschap in haar geheel. wooncoop biedt wel de mogelijkheid om een woonproject aan te duiden die je wenst te ondersteunen. wooncoop zal bij voorkeur je investering voor dit project bestemmen.

Het rendement dat wooncoop op aandelen ambieert neemt de vorm aan van een waarde-aangroei die de markt van het residentieel vastgoed volgt. De aandelen geven dus geen recht op dividend. Het rendement erop is niet gegarandeerd en hangt af van de financiële prestaties van wooncoop en de evolutie van de residentiële vastgoedmarkt. Het zal enige jaren duren voor wooncoop de geambieerde waarde-aangroei op aandelen kan waarmaken. Voor aandeelhouders die de eerstkomende jaren uitstappen, is de verwachting dat ze hun inbreng niet geheel zullen terugkrijgen.

De belangrijkste factoren die de financiële prestaties van wooncoop en dus ook de risico’s voor beleggers bepalen zijn o.a.: het risico op oplopende (investerings)kosten en vertragingen bij het ontwikkelen en beheren van woonprojecten, het risico op liquiditeitsproblemen, het risico op oplopende financieringskosten, het risico op leegstand en/of tegenvallende huurinkomsten, het risico op tegenvallende vastgoedwaarde van de woonprojecten en het risico i.v.m het jeugdige en innovatieve karakter van wooncoop.

In het bijzonder vereist het bedrijfsmodel van wooncoop een langetermijnbehoud en voortdurende, belangrijke instroom van investeerders en een voortdurende aanwas van langetermijnleningen bij kredietinstellingen. Indien wooncoop daar onvoldoende in slaagt zal dit haar hinderen in de uitvoering van haar bedrijfsplan en/of het terugbetalen van investeerders.

Lees vooraf de volledige informatienota voor je beleggingsproduct, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Je kan de informatienota’s ook rechtstreeks downloaden via deze links: informatienota voor achtergestelde leningen en informatienota voor aandelen.