Header afbeelding

wooncoop richt een werkgroep van coöperanten op rond het thema financiën.

De doelstelling? Mee de financiële gezondheid van wooncoop borgen door mee te denken over de wat langere termijn.

De topvragen:

  • wat zijn de belangrijkste risico’s van wooncoop?
  • gaat wooncoop daar goed mee om?

De werkgroep adviseert het bestuur en het team en rapporteert naar de algemene vergadering. De deelname is vrij voor alle coöperanten die een stukje financiële bagage kunnen meebrengen.

Na een eerste oproep tijdens de AV van 2021 kwam de werkgroep samen in september voor een kick-offoverleg.

Hugo Wanner, Gregory Mortier, Luc Miermans (bestuurder), Koen De Vaere (voormalig controlerend vennoot) en Lukas Vanelderen (teamlid, bestuurder) waren enthousiast present.

De volgende maanden wordt er alvast regelmatig overlegd.

Wens je deel te nemen?

Geef een seintje aan lukas@wooncoop.be

3 zomers genieten?

Nieuwe mogelijkheden
om te investeren