Header afbeelding

RECLAME

Investeer als Bewoner

Wanneer je als bewoner investeert dan krijg je een korting op je maandlast. 

Belangrijk: als je investeert in wooncoop investeer je in de vennootschap in haar geheel. wooncoop biedt wel de mogelijkheid om voor een specifiek project te investeren. Dit wordt intern bij wooncoop bijgehouden en is niet juridisch bindend.

Via deze pagina investeer je als bewoner. Wens je vóór een bewoner te investeren, ga dan naar investeren als achterban. Wens je vóór een project of gewoon algemeen te investeren, ga dan naar investeren algemeen.

Investeren in aandelen/achtergestelde leningen houdt risico’s in. Je loopt het risico laattijdig betaald te worden en een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Lees vooraf de informatienota ( achtergestelde lening / aandeel) en WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Investeer in 3 stappen

Investeren in aandelen/achtergestelde leningen houdt risico’s in. Je loopt het risico laattijdig betaald te worden en een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Lees vooraf de informatienota ( achtergestelde lening / aandeel) en WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Aandeel-info

icoon kostendelend_RGB-transparant

Een aandeel bij wooncoop kan je kopen vanaf €250,- (*)

De beoogde maximale waardestijging volgt de vastgoedindex (*). In 2018-2021 steeg de vastgoedindex met gemiddeld 4,6% / jaar.

Het rendement op je aandelen krijg je bij uitstap, niet via een jaarlijks dividend. Er is tevens geen roerende voorheffing verschuldigd op de waardestijging. 

Bekijk investeren in aandelen van wooncoop steeds als een lange-termijninvestering.

Investeren in aandelen/achtergestelde leningen houdt risico’s in. Je loopt het risico laattijdig betaald te worden en een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Lees vooraf de informatienota ( achtergestelde lening / aandeel) en WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Volg een infosessie

Enkele van je mede-bewoners

Contacteer je bewonerscoach

Wees je bewust van de risico's

Investeren in wooncoop houdt risico’s in. Investeerders lopen het risico om minder dan verwacht of geen rendement te ontvangen en om hun investering niet, onvolledig en/of laattijdig terugbetaald te krijgen. De aandelen van wooncoop zijn slechts beperkt overdraagbaar. De achtergestelde leningen van wooncoop zijn niet overdraagbaar.

Het rendement dat wooncoop op aandelen ambieert neemt de vorm aan van een waarde-aangroei die de markt van het residentieel vastgoed volgt. De aandelen geven dus geen recht op dividend. Het rendement erop is niet gegarandeerd en hangt af van de financiële prestaties van wooncoop en de evolutie van de residentiële vastgoedmarkt. Het zal enige jaren duren voor wooncoop de geambieerde waarde-aangroei op aandelen kan waarmaken. Voor aandeelhouders die de eerstkomende jaren uitstappen, is de verwachting dat ze hun inbreng niet geheel zullen terugkrijgen.

De belangrijkste factoren die de financiële prestaties van wooncoop en dus ook de risico’s voor beleggers bepalen zijn o.a.: het risico op oplopende (investerings)kosten en vertragingen bij het ontwikkelen en beheren van woonprojecten, het risico op liquiditeitsproblemen, het risico op oplopende financieringskosten, het risico op leegstand en/of tegenvallende huurinkomsten, het risico op tegenvallende vastgoedwaarde van de woonprojecten en het risico i.v.m het jeugdige en innovatieve karakter van wooncoop.

In het bijzonder vereist het bedrijfsmodel van wooncoop een langetermijnbehoud en voortdurende, belangrijke instroom van investeerders en een voortdurende aanwas van langetermijnleningen bij kredietinstellingen. Indien wooncoop daar onvoldoende in slaagt zal dit haar hinderen in de uitvoering van haar bedrijfsplan en/of het terugbetalen van investeerders.

Lees vooraf de volledige informatienota voor je beleggingsproduct, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post (Kerkstraat 108, 9050 Gent) of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Je kan de informatienota’s ook rechtstreeks downloaden via deze links: informatienota voor achtergestelde leningen en informatienota voor aandelen.

Meer weten

Wil je de details kennen over de financiële producten van wooncoop?