Header afbeelding

Creëer Een meer inclusieve samenleving

Wastine is een woonproject in Gent dat ontstaan is vanuit het geloof dat een meer inclusieve samenleving nodig is. Mensen met een beperking en mensen zonder beperking gaan hier samenwonen.

Om alle bewoners voldoende privacy te kunnen garanderen zullen de wooneenheden ingericht worden als autonome appartementen of studio’s met alle nodige voorzieningen. Een aantal van deze woonunits zullen bovendien volledig rolstoeltoegankelijk zijn.

Om een antwoord te kunnen bieden op ieders behoeften, zal de concrete invulling van Wastine verder gerealiseerd worden in samenwerking met haar toekomstige bewoners en hun netwerk. Met ondersteuning vanuit geWOON-WIJS zullen zij zich actief inzetten om de vorm van dit project te bepalen en het zorgpakket verder uit te werken.

Voor de realisatie van de Wastine is een kapitaal van €1.400.000 nodig. Dat kunnen we ophalen met de steun van de bewoners, achterban en investeerders die willen bijdragen aan de persoonlijke en maatschappelijke impact van dit woonproject.

Grijp je kans om je spaarcenten te laten werken voor een lokaal, duurzaam en inclusief woonproject. 

Investeer voor Wastine via www.wooncoop.be/investeren

Partners

lokaal investeren met impact

Maak dit woonproject mee mogelijk
door te investeren in wooncoop

De 3 principes van wooncoop

Via de coöperatieve vennootschap houden we de stad in handen van de burgers. Door samen eigenaar te zijn, staan we sterker en kunnen we genieten van schaalvoordelen. We creëren schaalvoordelen op vlak van de prijs voor bouwmaterialen, maar ook de juridische, financiële, bouwtechnische en administratieve kosten en kennis worden gedeeld.

Via architectuur creëren we een meer verbonden stad. Onze woningen zetten aan tot interactie met medebewoners en de buurt. Tevens streven we in onze bewoners gelijkwaardigheid en sociale inclusie na.

icoon cooperatief_RGB_transparant

Bewoners huren bij zichzelf aan de werkelijke kostprijs. De gebouwen en de kosten van het beheer worden gedekt. Niet meer, niet minder. Bij coöperatief wonen bij wooncoop gaat ook een deel van de maandelijkse woonkost naar de aankoop van aandelen, zou bouwt de bewoner kapitaal op.

Tevens heeft het wooncoop-systeem enkele mechanismen die wonen nog haalbaarder kunnen maken: (1) vrienden en familie kunnen bewoners steunen door te investeren, (2) bewoners die meer aandelen kunnen inbrengen steunen anderen die minder aandelen kunnen inbrengen en (3) er zijn ook solidariteitsaandelen. Via deze aandelen staan investeerders hun rendement af zodat mensen in armoede aan een lagere maandlast kunnen wonen.

icoon kwalitatief_RGB-transparant

Wooncoop beheert het vastgoed op zeer lange termijn. Hierdoor worden écht duurzame keuzes gemaakt. Er wordt gekozen voor kwaliteitsvolle en duurzame materialen zodat de woningen lang meegaan. Ook isoleren we de woningen grondig en zetten we in op duurzame technieken zoals zonnepanelen en warmtepompen. 

Door dit te combineren met een eerlijk businessmodel wordt de ecologische en sociale duurzaamheid ook economisch duurzaam.

icoon duurzaam_RGB_transparant