Header afbeelding

RECLAME

Een doorstroomwoning
voor kwetsbare huurders

Creëer een lagere maandlast
Investeer mee

Steun Bellefleur solidair

Er werd al €220.000,- bijeengebracht voor
een doorstroomwoning in samenwerking met Gent Samen Solidair

icoon icoontjes zomercampagne zon

Koop solidariteitsaandelen

Help mee om de maandelijkse woonkost van de kwetsbare huurder te verlagen.

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop huis

Parkeer je geld 5 jaar

Na 5 jaar kan je jouw geld terugvragen.

icoon icoontjes zomercampagne pijl

Sociaal rendement

Door 5 jaar afstand te doen van financieel rendement kunnen kwetsbare huurders wonen aan een lagere woonkost.

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Bellefleur Solidair biedt kansen

Veel mensen willen iets structureel doen om Gentenaars in een kwetsbare situatie te helpen, maar weten niet goed hoe. Investeren in Bellefleur Solidair biedt kansen:

Gent Samen Solidair is een netwerk van vrijwilligersorganisaties. Die organisaties worden dagdagelijks geconfronteerd met hoe moeilijk het is om kansen te krijgen op huurmarkt. Heel vaak gaat het om mensen die geen recht hebben op een sociale woning. Die mensen moeten zich richten tot de private huurmarkt. En daar geldt de wet van de sterkste.

Als we erin slagen om voldoende aandelen op te halen, dan wordt Gent Samen Solidair coöperatief huurder van een appartement van wooncoop. Gent Samen Solidair verhuurt onder aan huurders die worden toegeleid door één van de vrijwilligersorganisaties van Gent Samen Solidair. Bij die organisaties is er heel wat expertise en engagement om de bewoner(s) van Bellefleur Solidair te ondersteunen waar nodig

Bellefleur Solidair doorstroomwoning investeringen. wooncoop en Gent samen solidair
Hoe meer investeringen, hoe lager de maandlast
Gent Bellefleurstraat wooncoop

Bellefleur Solidair wordt een (t)huis voor heel wat mensen. Daar kiezen we bewust voor, zodat we via deze campagne een aanbod kunnen doen voor meer dan één persoon of gezin: Mensen kunnen er minstens een jaar wonen om even tot rust te komen, zaken in orde te brengen, wat spaargeld op te bouwen.

De professionele medewerkers van Een Hart Voor Vluchtelingen ondersteunen de bewoner bij het vinden van een duurzame woonoplossing die volgt op de woonst in de Bellefleurstraat. Voor heel veel huiseigenaars op de private markt is het ook enorm belangrijk om een positieve referentie te krijgen. Het project creëert op die manier ongelooflijke kansen. Bouw jij hieraan mee aub?

Dit kan je doen door mede-coöperant te worden van wooncoop via het kopen van aandelen. Aangezien het om ‘solidaire aandelen’ gaat, ga je ermee akkoord om 5 jaar afstand te doen van het rendement. Daarna kan je je geld terugvragen als je dat wenst.

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Vraag de infosessie video's aan

Vul onderstaand formulier in, en krijg de infosessie video’s toegestuurd.

Beluister de podcast

Creëer impact

Zet je geld aan het werk

icoon Kopie van aandeel wooncoop cooperant

Investeer 5 jaar

Je ‘parkeert’ je geld voor 5 jaar onder de vorm van aandelen met afstand van rendement. Daarna kan je je geld terugvragen

icoon Kopie van Tekengebied 2

Realiseer een woning

In de Bellefleurstraat komen 24 woningen. Zo komen kwetsbare huurders terecht in een sterke ondersteunende gemeenschap

icoon Kopie van Tekengebied 2

Creëer een thuis

Doe mee en creëer een veilige plek van waaruit kwetsbare mensen zich kunnen ontplooien

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Al 306 solidaire investeerders doen met je mee

Via wooncoop realiseerden zij al 13 woningen voor kwetsbare huurders

Dominique Willaert wooncoop Gent Samen solidair Bellefleur solidair
Marijke Pinoy wooncoop gent Samen Solidair Bellelfleur solidair

Contact

Begrijp de investering

Krijg een dieper inzicht in de werking van wooncoop en Bellefleur solidair door al je vragen te stellen.

Stel al je vragen

Gerbrand Nootens
+32 484 11 27 30

Plan een gesprek

Rechtstreeks in
de agenda

lokaal investeren met impact

Maak dit woonproject mee mogelijk
door te investeren in wooncoop

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Meer over Bellefleur

In juni 2022 kocht wooncoop met behulp van 68 investeerders twaalf appartementen aan in de Bellefleurstraat in Gent. In november 2022 kregen we de mogelijkheid om de twaalf appartementen ernaast ook aan te kopen. Via een knotsgekke campagne slaagde wooncoop erin om €1 miljoen extra op te halen in 1 week tijd! 

De renovatie start in 2023 om hier tegen begin 2024 een duurzaam woonproject van te maken. Er komen energie-efficiënte warmtepompen voor de 24 appartementen en er wordt stevig na-geïsoleerd waardoor er 2,5 keer minder warmteverlies is. In totaal zal het energieverbruik met 80% dalen

Meer info over Bellefleur vind je op de projectpagina van de Bellefleur zelf.

Cohousing Bellefleur cooperatief wonen via wooncoop

Wees je bewust van de risico's

Investeren in wooncoop houdt risico’s in. Investeerders lopen het risico om minder dan verwacht of geen rendement te ontvangen en om hun investering niet, onvolledig en/of laattijdig terugbetaald te krijgen. De aandelen van wooncoop zijn slechts beperkt overdraagbaar. De achtergestelde leningen van wooncoop zijn niet overdraagbaar.

Als je investeert in wooncoop investeer je in de vennootschap in haar geheel. wooncoop biedt wel de mogelijkheid om een woonproject aan te duiden die je wenst te ondersteunen. wooncoop zal bij voorkeur je investering voor dit project bestemmen.

Het rendement dat wooncoop op aandelen ambieert neemt de vorm aan van een waarde-aangroei die de markt van het residentieel vastgoed volgt. De aandelen geven dus geen recht op dividend. Het rendement erop is niet gegarandeerd en hangt af van de financiële prestaties van wooncoop en de evolutie van de residentiële vastgoedmarkt. Het zal enige jaren duren voor wooncoop de geambieerde waarde-aangroei op aandelen kan waarmaken. Voor aandeelhouders die de eerstkomende jaren uitstappen, is de verwachting dat ze hun inbreng niet geheel zullen terugkrijgen.

De belangrijkste factoren die de financiële prestaties van wooncoop en dus ook de risico’s voor beleggers bepalen zijn o.a.: het risico op oplopende (investerings)kosten en vertragingen bij het ontwikkelen en beheren van woonprojecten, het risico op liquiditeitsproblemen, het risico op oplopende financieringskosten, het risico op leegstand en/of tegenvallende huurinkomsten, het risico op tegenvallende vastgoedwaarde van de woonprojecten en het risico i.v.m het jeugdige en innovatieve karakter van wooncoop.

In het bijzonder vereist het bedrijfsmodel van wooncoop een langetermijnbehoud en voortdurende, belangrijke instroom van investeerders en een voortdurende aanwas van langetermijnleningen bij kredietinstellingen. Indien wooncoop daar onvoldoende in slaagt zal dit haar hinderen in de uitvoering van haar bedrijfsplan en/of het terugbetalen van investeerders.

Lees vooraf de volledige informatienota voor je beleggingsproduct, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Je kan de informatienota’s ook rechtstreeks downloaden via deze links: informatienota voor achtergestelde leningen en informatienota voor aandelen.

Meer weten

Wil je de details kennen over de financiële producten van wooncoop?