EEN NIEUW PERSPECTIEF OP LEVENSLANG WONEN

Droom je ervan om levenslang te wonen zonder eigenaar te worden? Wil je je inzetten om het ook voor anderen mogelijk te maken? Investeer je mee in maatschappelijk relevante projecten door coöperant te worden? Hoe kan een wooncoöperatie een antwoord bieden op de wooncrisis? Hoe biedt je een betrouwbare en eenvoudige oplossing, tussen private markt en sociale huisvesting in?

Spreker: Karel Lootens.

Inschrijven