Hoe kan een bewonersgroep toetreden tot wooncoop ?

Langs jullie kant vragen we vooraf goed de informatie door te nemen, in het bijzonder de principes als wooncoöperatie en de visie op woonkostberekening. 

Als jullie hier achter kunnen staan zijn simulaties beter te begrijpen en vinden dan ook jullie akkoord om coöperatief te gaan wonen.  wooncoop evalueert vervolgens het project en laat weten of we hier mee door kunnen gaan.

Dit verwacht wooncoop van de groep:

   • intentieverklaring om te werken met wooncoop en aankoop aandeel
   • investeringsbelofte –  (financiële vuistregels: 1/3 van de bewoners bij oplevering en 1/6 bij de start, samen bepalen we het aantal aandelen)
   • visie/ambities van de groep (architectuur – woonvorm – sociale component gewenst of niet – verhoopte verhuisperiode – …) 
   • discretie van de groep over het project, de bewoners,.. 
   • een goede woongemeenschap vormen – uitbouw en onderhouden van bewonersgroep

wooncoop sluit enerzijds een groepsovereenkomst af met de bewonersgroep.  Anderzijds sluit wooncoop een individuele intentieverklaring af met elke bewoner. Dit gaat over het engagement dat de bewonersgroep samen het project gaat uitbouwen en dat er een groep gaat wonen.   Op dat moment betalen de kandidaat-bewoners  750€ of 1000€. De bewonersgroep draagt 1/3e van de kosten. Het kapitaal van de bewoners staat vast tot één jaar na de oplevering. 

wooncoop start met een trekkersgroep en de groep beslist of de engagements- regeling ook geldt voor nieuwe bewoners.  De individuele intentieverklaring is een financiële afspraak op maat van iedere bewoner volgens eigen keuze en eigen kunnen.