Welke projectkosten rekent wooncoop aan?

wooncoop is zeer transparant in de financiële samenwerking. Als er weinig begeleiding nodig is voor een bepaalde bewonersgroep zal de begeleidingsprijs verminderen, is er daarentegen erg veel begeleiding nodig dan zal die prijs hoger liggen.  De groep beslist hoe de samenwerking met lokale partners zoals stad, architect,  enz… verloopt.  De taken en rollen worden van bij de start helder doorgesproken en op papier gezet.

wooncoop rekent een vaste projectkost aan van 6% voor het technisch-juridisch aspect en de begeleiding van de bewonersgroep van bij de start tot aan de oplevering en bewoning (tot 1 jaar na bewoning). 

      • Dit percentage wordt genomen op de volledige aankoop vermeerderd met de volledige bouwkost.   
      • 3%  daarvan gaat vandaag naar de centrale werking van wooncoop  
      • de overige 3% naar een lokale trekker. 

Na de oplevering betaalt iedere bewoner maandelijks 30€ voor de begeleiding. 

Dit zit vervat in de maandelijkse woonkosten van de bewoner.