Zit de kost voor energie-, water-, internet-, … ook in de maandelijkse woonkost inbegrepen?

Neen.

Dit wordt per project en per individuele unit apart verrekend.  Zo zijn er aparte tellers voor elke unit. Bij woningdelen wordt een verdeelsleutel afgesproken over bewoners en units. De groep zorgt mee voor faire spelregels.