Zit de kost voor energie-, water-, internet-, … ook in de maandelijkse woonkost inbegrepen?

Neen.

Dit wordt per project en per individuele unit apart verrekend.  Zo zijn er aparte tellers voor elke unit. Bij samenhuizen wordt een verdeelsleutel afgesproken over samenhuizers en units. De groep zorgt mee voor faire spelregels.