Header afbeelding

waarom aandelen?

RECLAME

Sta je helemaal achter de waarden en het gedachtengoed van wooncoop? 
Wil je je spaargeld activeren op een ethische manier met een financieel en maatschappelijk rendement?
Kan jij je kapitaal voor een langere periode in wooncoop investeren?

Dan is de aankoop van aandelen in de coöperatieve vennootschap wooncoop een goede keuze.

wat kost dat?

Een aandeel is op naam en kost €250,- Je kunt onbeperkt aandelen aankopen en er zijn geen bijkomende kostenEr is zelfs geen roerende voorheffing op de meerwaarde van de aandelen!

wat brengt dat op?

Het beoogd rendement volgt de residentiële vastgoedprijsindex(*). In 2018-2021 steeg die met gemiddeld 4.6% per jaar

De kleine lettertjes

Uittreden kan elk jaar. De uitbetaling volgt na het goedkeuren van de jaarrekening van het boekjaar van uittreding).

Aangezien vele projecten in ontwikkeling zijn kan het enkele jaren duren alvorens het beoogde rendement behaald wordt. Zie dit dus steeds als een investering op lange termijn.

Meer informatie over de waarde van de aandelen, uitstappen, en alle andere details vind je via de voorwaarden en via de FAQ.

Bouw mee als coöperant

wat doen we met het burgerkapitaal?

Jouw investering wordt integraal voor onze project aangewend.
Op die manier maak je kwaliteitsvol wonen mogelijk voor mensen met minder kapitaal. Een win-win-situatie dus!

Indien gewenst kun je jouw aankoop koppelen aan één specifiek wooncoop- project.

aandelen als achterban

Wil je een familielid of vriend steunen die in een wooncoop-project komt wonen?

Indien je het rendement op jouw aandelen volledig afstaat aan een bewoner, krijgt hij/zij jaarlijks 2% van het door jou geïnvesteerde bedrag onder de vorm van huurkorting. Kies je ervoor om jouw rendement te behouden, dan bedraagt de korting 1%.

Solidariteits-aandelen

wooncoop investeert regelmatig in kwalitatieve huizen voor doelgroepen die moeilijk toegang krijgen tot de reguliere woonmarkt (vb. vluchtelingen). Je kan deze projecten mogelijk maken door aandelen aan te kopen die je minimaal gedurende 5 jaar aanhoudt. Het rendement op de aandelen komt volledig ten goede aan de bewoners van het pand.

wooncoop huisjesrij logo cooperatief wonen

Spaar aandelen of doe ze cadeau

Spaarplan openen?

"Het wordt goed lokaal besteed en het brengt iets op dus daarom werd ik aandeelhouder."
Chris
Coöperant uit Gent

Wees je bewust van de risico's

Aandelen: Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van wooncoop, houdt risico’s in. De aandelen van wooncoop zijn enkel overdraagbaar aan bestaande coöperanten en na toestemming van het bestuur van wooncoop. Bij uittreding is het scheidingsaandeel begrensd, zoals bepaald in het intern reglement van wooncoop, op basis van de financiële resultaten van wooncoop en de evolutie van de waarde van het vastgoed van wooncoop. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf de volledige informatienota, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in Deel I van de informatienota. wooncoop is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, financieringsrisico… De activa van wooncoop bestaan in zeer belangrijke mate uit woonprojecten, zodat de solvabiliteit van wooncoop in belangrijke mate door de waarde van deze woonprojecten wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van wooncoop bestaan nagenoeg uitsluitend uit huurgelden uit deze woonprojecten zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. De woonprojecten van wooncoop worden in belangrijke mate gefinancierd door leningen bij kredietinstellingen en investeerders zodat een verhoging van de intresten waaraan wooncoop kan lenen een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van wooncoop. De informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/informatienotas en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post (Kerkstraat 108, 9050 Gent) of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgeurd door de FSMA.

Leningen: Investeren via een lening, zoals de achtergestelde lening van wooncoop, houdt risico’s in. De leningen zijn niet overdraagbaar. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf de volledige informatienota zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om aan wooncoop te lenen volledig begrijpt. Deze informatienota bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in Deel I van de informatienota. wooncoop is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, financieringsrisico… De activa van wooncoop bestaan in zeer belangrijke mate uit woonprojecten, zodat de solvabiliteit van wooncoop in belangrijke mate door de waarde van deze woonprojecten wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van wooncoop bestaan nagenoeg uitsluitend uit huurgelden uit deze woonprojecten zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. De woonprojecten van wooncoop worden in belangrijke mate gefinancierd door leningen bij kredietinstellingen en investeerders zodat een verhoging van de intresten waaraan wooncoop kan lenen een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van wooncoop. De informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/belangrijk-om-te-weten en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post (Kerkstraat 108, 9050 Gent) of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.