Header afbeelding

waarom aandelen?

Sta je helemaal achter de waarden en het gedachtengoed van wooncoop? 
Wil je je spaargeld activeren op een ethische manier met een financieel en maatschappelijk rendement?
Kan jij je kapitaal voor een langere periode in wooncoop investeren?

Dan is de aankoop van aandelen in de coöperatieve vennootschap wooncoop een goede keuze.

wat kost dat?

Een aandeel is op naam en kost €250,- Je kunt onbeperkt aandelen aankopen en er zijn geen bijkomende kostenEr is zelfs geen roerende voorheffing op de meerwaarde van de aandelen!

wat brengt dat op?

Het beoogd rendement volgt de residentiële vastgoedprijsindex(*). In 2018-2021 steeg die met gemiddeld 4.6% per jaar

De kleine lettertjes

Uittreden kan elk jaar. De uitbetaling volgt na het goedkeuren van de jaarrekening van het boekjaar van uittreding).

Aangezien vele projecten in ontwikkeling zijn kan het enkele jaren duren alvorens het beoogde rendement behaald wordt. Zie dit dus steeds als een investering op lange termijn.

Meer informatie over de waarde van de aandelen, uitstappen, en alle andere details vind je via de voorwaarden en via de FAQ.

Bouw mee als coöperant

wat doen we met het burgerkapitaal?

Jouw investering wordt integraal voor onze project aangewend.
Op die manier maak je kwaliteitsvol wonen mogelijk voor mensen met minder kapitaal. Een win-win-situatie dus!

Indien gewenst kun je jouw aankoop koppelen aan één specifiek wooncoop- project.

aandelen als achterban

Wil je een familielid of vriend steunen die in een wooncoop-project komt wonen?

Indien je het rendement op jouw aandelen volledig afstaat aan een bewoner, krijgt hij/zij jaarlijks 2% van het door jou geïnvesteerde bedrag onder de vorm van huurkorting. Kies je ervoor om jouw rendement te behouden, dan bedraagt de korting 1%.

Solidariteits-aandelen

wooncoop investeert regelmatig in kwalitatieve huizen voor doelgroepen die moeilijk toegang krijgen tot de reguliere woonmarkt (vb. vluchtelingen). Je kan deze projecten mogelijk maken door aandelen aan te kopen die je minimaal gedurende 5 jaar aanhoudt. Het rendement op de aandelen komt volledig ten goede aan de bewoners van het pand.

Sparen of geschenk geven?

Spaarplan openen?

cadeaubon schenken?

"Het wordt goed lokaal besteed en het brengt iets op dus daarom werd ik aandeelhouder."
Chris
Coöperant uit Gent

investeren in vastgoed

wat is het risico?

Investeren in aandelen brengt steeds een risico met zich mee.
We doen er natuurlijk alles aan om te voorkomen dat het fout gaat. Daarom nemen we van bij de start deze basisregels in acht:

  1. We investeren pas in een volgende project als er ook de eigen inbreng is van minimaal 1/3e.
  2. Vóór de aankoop van een pand/grond of investering hebben we dit voorbereid door gesprekken met bank/schatter/architect-ingenieur.
  3. Elke pand op zich moet economisch kloppen, zo vermijden we dat er een sneeuwbal effect zou zijn.

KAn ik uitstappen?

  1. Doe een aanvraag via dit formulier. Onderteken het en e-mail het naar aandelen@wooncoop.be. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van ontvangst.
  2. De beslissing over je uittreding valt in het jaar volgend op je aanvraag, tijdens de eerste vergadering van de raad van het bestuur van dat jaar. De raad zal je aanvraag enkel weigeren indien de continuïteit van de vennootschap in het gedrang zou komen. Indien je uitstap met al je aandelen ben je vanaf de goedkeuring door de raad van bestuur geen coöperant meer van wooncoop. Je ontvangt een e-mail na de beslissing.
  3. De uitbetaling volgt in principe in de tweede helft van het jaar van goedkeuring. Indien je schulden hebt ten opzichte van wooncoop, worden je schulden hierin verrekend. De uitbetaling zal enkel opgeschort worden indien dit de continuïteit van wooncoop in het gedrang brengt (dit wordt bepaald aan de hand van de in de wet voorgeschreven liquiditeitstest of balanstest).