Header afbeelding

waarom aandelen?

RECLAME

Sta je helemaal achter de waarden en het gedachtengoed van wooncoop? 
Wil je een deel van spaargeld activeren op een ethische manier met een financieel én maatschappelijk rendement
Kan jij je kapitaal voor een langere periode in wooncoop investeren?

Dan is de aankoop van aandelen in de coöperatieve vennootschap wooncoop een goede keuze.

wat kost dat?

Een aandeel is op naam en kost €250,- Je kunt onbeperkt aandelen aankopen en er zijn geen bijkomende kostenEr is tevens geen roerende voorheffing op de meerwaarde van de aandelen!

wat brengt dat op?

Het beoogd rendement volgt de residentiële vastgoedprijsindex(*). In 2013-2022 steeg die met gemiddeld 3.2% per jaar

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Vraag de video-infosessie aan

Investeren in wooncoop

Vul het formulier in en krijg twee video-infosessies in je mailbox. De uitgebreide inleiding tot wooncoop duurt 40 minuten. De infosessie investeren in wooncoop duurt 20 minuten.

Volg een live infosessie

De kleine lettertjes

Uittreden kan elk jaar. De uitbetaling volgt na het goedkeuren van de jaarrekening van het boekjaar van uittreding.

Aangezien veel projecten in ontwikkeling zijn kan het enkele jaren duren alvorens het beoogde rendement behaald wordt. Zie dit dus steeds als een investering op lange termijn.

Meer informatie over de waarde van de aandelen, uitstappen, en alle andere details vind je via de voorwaarden en via de FAQ.

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Bouw mee als coöperant

wat doen we met het burgerkapitaal?

Jouw investering wordt integraal aangewend voor onze woonprojecten.
Op die manier maak je kwaliteitsvol wonen mogelijk voor mensen met minder kapitaal. Een win-win-situatie dus!

Indien gewenst kun je jouw aankoop koppelen aan één specifiek wooncoop- project.

Aandelen als achterban

Wil je een familielid of vriend steunen die in een wooncoop-project komt wonen?

Indien je het rendement op jouw aandelen volledig afstaat aan een bewoner, krijgt hij/zij jaarlijks 2,32% van het door jou geïnvesteerde bedrag onder de vorm van huurkorting. Kies je ervoor om jouw rendement te behouden, dan bedraagt de korting 1%.

Solidariteits-aandelen

wooncoop investeert regelmatig in kwalitatieve huizen voor doelgroepen die moeilijk toegang krijgen tot de reguliere woonmarkt (vb. vluchtelingen). 

Je kan deze projecten mogelijk maken door aandelen aan te kopen die je minimaal gedurende 5 jaar aanhoudt. Het rendement op de aandelen komt volledig ten goede aan de bewoners van het pand.

wooncoop huisjesrij logo cooperatief wonen
"Het wordt goed lokaal besteed en het brengt iets op dus daarom werd ik aandeelhouder."
Chris
Coöperant uit Gent

Wees je bewust van de risico's

Investeren in wooncoop houdt risico’s in. Investeerders lopen het risico om minder dan verwacht of geen rendement te ontvangen en om hun investering niet, onvolledig en/of laattijdig terugbetaald te krijgen. De aandelen van wooncoop zijn slechts beperkt overdraagbaar. De achtergestelde leningen van wooncoop zijn niet overdraagbaar.

Als je investeert in wooncoop investeer je in de vennootschap in haar geheel. wooncoop biedt wel de mogelijkheid om een woonproject aan te duiden die je wenst te ondersteunen. wooncoop zal bij voorkeur je investering voor dit project bestemmen.

Het rendement dat wooncoop op aandelen ambieert neemt de vorm aan van een waarde-aangroei die de markt van het residentieel vastgoed volgt. De aandelen geven dus geen recht op dividend. Het rendement erop is niet gegarandeerd en hangt af van de financiële prestaties van wooncoop en de evolutie van de residentiële vastgoedmarkt. Het zal enige jaren duren voor wooncoop de geambieerde waarde-aangroei op aandelen kan waarmaken. Voor aandeelhouders die de eerstkomende jaren uitstappen, is de verwachting dat ze hun inbreng niet geheel zullen terugkrijgen.

De belangrijkste factoren die de financiële prestaties van wooncoop en dus ook de risico’s voor beleggers bepalen zijn o.a.: het risico op oplopende (investerings)kosten en vertragingen bij het ontwikkelen en beheren van woonprojecten, het risico op liquiditeitsproblemen, het risico op oplopende financieringskosten, het risico op leegstand en/of tegenvallende huurinkomsten, het risico op tegenvallende vastgoedwaarde van de woonprojecten en het risico i.v.m het jeugdige en innovatieve karakter van wooncoop.

In het bijzonder vereist het bedrijfsmodel van wooncoop een langetermijnbehoud en voortdurende, belangrijke instroom van investeerders en een voortdurende aanwas van langetermijnleningen bij kredietinstellingen. Indien wooncoop daar onvoldoende in slaagt zal dit haar hinderen in de uitvoering van haar bedrijfsplan en/of het terugbetalen van investeerders.

Lees vooraf de volledige informatienota voor je beleggingsproduct, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Je kan de informatienota’s ook rechtstreeks downloaden via deze links: informatienota voor achtergestelde leningen en informatienota voor aandelen.

Meer weten

Wil je de details kennen over de financiële producten van wooncoop?