Header afbeelding

Beleidsaanbevelingen voor Vlaams en federaal parlement

Enkele maanden geleden hebben we beloofd om meer in te zetten op beleidsontwikkeling (lees bericht). Dit engagement ontstond vanuit de realiteit dat coöperatief wonen vaak achtergesteld wordt ten opzichte van particuliere woonvormen, ondanks dat coöperatief wonen in essentie een samenwerkingsverband van particulieren betreft. Deze vorm van samenwerking streeft naar een betaalbaardere, duurzamere en meer gemeenschapsgerichte manier van wonen.

Helaas blijft dit initiatief nog onderbelicht in het beleid, waardoor we niet ten volle profiteren van het potentieel van coöperatief wonen. In het licht van de huidige wooncrisis is het cruciaal dat alle mogelijke oplossingen tot hun volledige potentieel kunnen uitgroeien, inclusief coöperatief wonen

woon ontzorgd bij wooncoop - coöperatief wonen

Living Lab maakt beleidsaanbevelingen

In het domein van coöperatief wonen staat wooncoop niet alleen. We maken deel uit van een Living Lab rond “Hybride Wonen”, een andere benaming voor coöperatief wonen. Dit Lab is een driejarig doe-en-leertraject (2023-2025), gefinancierd door VLAIO. Het is een samenwerking tussen diverse partners, waaronder (in alfabetische volgorde): Abbeyfield Vlaanderen, AG VESPA, Archipelago, Deloitte Legal, Endeavour, Groep Van Roey, Igemo, Stad Gent, Symbiosis, Trividend, Triginta, VITO en wooncoop. Binnen dit Living Lab wordt geëxperimenteerd met hybride woonmodellen (tussen koop en huur), gekoppeld aan veranderingsgericht bouwen, met als doel de toegang tot kwalitatieve woningen in Vlaanderen te vergroten.

Om betaalbaar wonen via wooncoöperaties stevig te verankeren binnen de Vlaamse woningmarkt, zijn verschillende hefbomen noodzakelijk. Met deze gedachte in het achterhoofd heeft het Living Lab – als onderdeel van de voorbereidingen naar de verkiezingen toe – voorstellen geïnitieerd om juridische, fiscale en financiële obstakels bij coöperatieve woonmodellen weg te nemen.

Ontdek de beleidsaanbevelingen via deze links: Vlaamse beleidsaanbevelingen of Federale beleidsaanbevelingen.

Beleidsaanbevelingen Hybride wonen Living lab wooncoop coöperatief wonen

In samenwerking met het Living Lab stuurt wooncoop deze beleidsaanbevelingen naar Vlaamse en federale politici. Jij kunt ook bijdragen door deze memoranda naar jouw favoriete (lokale) politici te sturen. Laat het ons zeker weten wanneer een politicus reageert via info@wooncoop.be.

P.S. Dit artikel werd samengesteld door de coöperanten-werkgroep beleid, bestaande uit Anita Cautaers, Peter Bosmans, Peter Vermeulen, Charlotte Gyselinck, Stefaan Keirse, Zjef Van Acker en Bram Leroux.