Header afbeelding

BTW-tarief op afbraak en heropbouw verhoogt: gevolgen en acties

De voorbije twee jaar heeft de vastgoedsector al de nodige uitdagingen het hoofd moeten bieden met een opmerkelijke stijging van bouwprijzen en een scherpe toename van de bankrente. Bovendien wordt nu het BTW-tarief voor afbraak en heropbouw voor niet-particulieren plots verhoogd van 6% naar 21%..  

Dit betekent een risico voor wooncoop: de woonkost verhoogt, evenals de financieringsbehoefte. De extra kost vertaalt zich ook niet noodzakelijk volledig in vastgoedwaarde waardoor de rendabiliteit kan dalen. Men kan hier spreken van een onverhoedse, onverantwoorde beslissing van de regering.

wooncoop ging al in het verweer door deze brief te sturen naar de minister en een petitie te starten. Door de meer dan 2500 medestanders besliste wooncoop om niet bij de pakken te blijven zitten en meer in te zetten op beleidswerk. In 2024 zullen we er bij de regering verder op aandringen om de voorziene overgangsmaatregelen te verlengen en om coöperatief wonen op gelijke voet te behandelen als particuliere eigenaars.

Geachte minister coöperatief wonen wooncoop Vincent Van Peteghem

De gevolgen van de plotse verhoging van het BTW-tarief

Een aantal projecten van wooncoop wordt getroffen door deze maatregel. De kost van deze projecten zal stijgen en dit zal zich voor de bewoners vertalen in hogere woonkosten. Dit terwijl betaalbaarheid zo belangrijk is in onze missie

Deze plotse BTW-verhoging betekent ook een verhoogd financieel risico voor wooncoop, want de hogere BTW zal de financieringsbehoefte van wooncoop verhogen. Dit zal zich niet noodzakelijk vertalen in vastgoedwaarde en indien de hogere kost niet volledige doorgerekend kan worden aan bewoners kan dit het resultaat van wooncoop negatief beïnvloeden. wooncoop weigert echter bij de pakken neer te zitten.

wooncoop MoosHerk render 1 Hasselt cohousing
Cohousing Moos°Herk in Hasselt zou getroffen worden door deze BTW-verhoging

Een brief en een petitie

In onze strijd om coöperatief wonen te beschermen tegen deze BTW-verhoging, hebben we een doordachte brief geschreven aan vice-eersteminister en minister van Financiën Vincent Van Peteghem, en zijn collega’s in de federale regering. In deze brief hebben we gepleit voor de verlenging van overgangsmaatregelen voor bouwwerken tot 2027, zodat coöperatieve woonprojecten die momenteel in opstart zijn, kunnen worden voltooid tegen het gunstige BTW-tarief van 6%.

Ter versterking van deze boodschap hebben we eind november een petitie gelanceerd, die een overweldigende respons kreeg. Met 150 keer gedeeld via sociale media en honderden keren via e-mail en WhatsApp, voelden we de solidariteit van ons netwerk, én van vele andere organisaties en coöperaties. Onze oprechte dank gaat uit naar iedereen die zich heeft ingezet en betrokken is geweest. De petitie heeft niet alleen aandacht gegenereerd, maar ook een krachtig signaal afgegeven.

algemene vergadering 2023 wooncoop
Algemene Vergadering 2023: de map van wooncoop projecten in Vlaanderen

Het vervolg: beleidswerk rond coöperatief wonen

Dit jaar (2023) zal er geen uitstel komen rond de beslissing om de BTW-voorwaarden voor sloop en heropbouw te verhogen naar 21%. Toch blijven we bij wooncoop niet stilzitten. In 2024 zullen we met verschillende partners streven voor een verlenging om de BTW-voorwaarden op 6% te houden.

Tevens starten we ook met een bredere strategie rond beleidswerk: we willen coöperatief ondernemen en wonen meer op de agenda’s van beleidsmakers krijgen. En heel specifiek willen we een algemene gelijke behandeling van coöperatief wonen ten opzichte van particulier wonen. Samen met bevriende organisaties zullen we beleidsmakers aanspreken, parlementaire vragen stellen en aantonen hoe coöperatief ondernemen en wonen een waardevolle bijdrage leveren aan hun politieke programma.

Hoewel er nog niets definitief is besloten en er geen garanties zijn, koesteren we hoop in de positieve signalen in de politiek en het enorme potentieel dat voortkomt uit de solidariteit van de vele mensen en diverse organisaties die zich inzetten voor positieve verandering.

Samen kunnen we meer!

wooncoop coöperatief wonen petitie BTW verhoging

PS: Doe mee om een krachtig signaal te geven naar de beleidsmakers. Word mede-coöperant van wooncoop. Ben je al coöperant, nodig dan een vriend(in) uit!