Bij een aandeel

  • Het rendement op een aandeel wordt vandaag beoogd bij het verlaten van de coöperatie. Dat rendement is vandaag vrij van roerende voorheffing. Hier spreken we van een scheidingsaandeel. (De waarde hiervan wordt bepaald op de AV via een formule). Het scheidingsaandeel is vrij van roerende voorheffing.

Bij een lening 

  • Bij een lening is roerende voorheffing verplicht op de interest
  • De roerende voorheffing is 30 % op de verkregen interest. Deze dient wooncoop te betalen aan de overheid, wordt dus vooraf ingehouden.
  • In een voorbeeld , op een lening van 10.000 euro met 2% bruto intrest per jaar(200 euro) is de roerende voorheffing 30 % (60 euro) Deze betalen wij aan de overheid. De leninggever ontvangt 140 euro.
  • Er is geen vrijstelling van roerende voorheffing
Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 8
Thumbs Down Icon 0