De volledige beschrijving van het verloop vind je hier.

In het kort omvat de uittreding de volgende stappen: 

  1. Aanvraag tot uittreding: Je kan aanvragen om met één of meer van je aandelen uit te treden via dit formulier. Vul het in, onderteken het en e-mail het naar aandelen@wooncoop.be.
  2. Goedkeuring van de uittreding: onder normale omstandigheden zal het bestuur je uittreding goedkeuren, tenzij je je er toe verbond om je aandelen langer aan te houden.
  3. Bepaling van het terug te betalen bedrag: het terug te betalen bedrag wordt bepaald op basis van o.a. de goedgekeurde jaarrekening van het boekjaar waarin je uittreedt. In de praktijk betekent dat dat het terug te betalen bedrag pas gekend is na de Algemene Vergadering van het jaar volgend op je aanvraag om uit te treden.
  4. De terugbetaling: in normale omstandigheden, indien wooncoop aan de zogenaamde balans- en liquiditeitstesten voldoet, volgt de terugbetaling binnen de vier weken na het goedkeuren van de jaarrekening van het boekjaar waarin je uittreedt.

Een voorbeeld: Stel, je doet in 2024 een aanvraag om uit te treden dan zal je in normale omstandigheden terugbetaald worden in de eerste jaarhelft van 2025, binnen de vier weken na het goedkeuren van de jaarrekening van 2024 door de Algemene Vergadering van 2025.

Vond je deze FAQ nuttig?
4
0