1. Doe een aanvraag via dit formulier. Onderteken het en e-mail het naar aandelen@wooncoop.be. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van ontvangst.

2. De beslissing over je uittreding valt in het jaar volgend op je aanvraag, tijdens de eerste vergadering van de raad van het bestuur van dat jaar. De raad zal je aanvraag enkel weigeren indien de continuïteit van de vennootschap in het gedrang zou komen. Indien je uitstap met al je aandelen ben je vanaf de goedkeuring door de raad van bestuur geen coöperant meer van wooncoop. Je ontvangt een e-mail na de beslissing.

3. De uitbetaling volgt in principe in de tweede helft van het jaar van goedkeuring. Indien je schulden hebt ten opzichte van wooncoop, worden je schulden hierin verrekend. De uitbetaling zal enkel opgeschort worden indien dit de continuïteit van wooncoop in het gedrang brengt (dit wordt bepaald aan de hand van de in de wet voorgeschreven liquiditeitstest of balanstest).

4. De werkelijke waarde van het aandeel wordt bepaald door de beoogde aandelenwaarde te toetsen aan de waarde van wooncoop: de waarde van alle aandelen samen mag de waarde van wooncoop (*) niet overstijgen. Met andere woorden, de werkelijke waarde van het aandeel wordt bepaald als het laagste van (1) de beoogde waarde van het aandeel en (2) de waarde van wooncoop gedeeld door het aantal aandelen

Een voorbeeld

Stel, je doet in 2024 een aanvraag om uit te treden. Dan zal de raad van bestuur hierover beslissen tijdens haar eerste vergadering van 2025. Bij goedkeuring zal de uitbetaling plaatsvinden na de algemene vergadering van 2025. Bij de waardebepaling van je aandeel zal rekening gehouden worden met de jaarrekening van 2024, die goedgekeurd wordt in 2025.

Vond je deze FAQ nuttig?
2
0