Het rendement bij wooncoop komt in de vorm van een waarde-aangroei van het aandeel. Een deel van dat rendement wordt betaald vanuit de huurgelden, een ander deel vanuit de inbreng van nieuwe aandeelhouders van wie we verwachten dat ze meer zullen betalen per aandeel, aangezien we verwachten dat het vastgoed van wooncoop zal stijgen in waarde.

Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 4
Thumbs Down Icon 3