Achterstelling dan wel een achtergestelde lening betekent dat de verstrekte lening achtergesteld is ten opzichte van andere schuldeisers, bijvoorbeeld een hypothecaire lening van de bank dewelke vastgoed als onderpand heeft. In geval van betalingsproblemen dient eerst de bankfinanciering volledig afgelost te worden waarna pas gestart kan worden met aflossing van de achtergestelde lening. Achtergestelde leningen hebben bij schuldvereffening wel voorrang op aandeelhouders.

De volgorde van de schuldeisers is hier van cruciaal belang:

  1. Overheid (belastingen)
  2. Lonen personeel (niet van toepassing bij wooncoop omwille van statuut werkend vennoten)
  3. Leveranciersschulden (architecten, aannemers….)
  4. Bankschulden
  5. (achtergestelde) Leningen investeerders
  6. Aandeelhouders / Coöperanten 

Zie ook Wat gebeurt er bij een faillissement van wooncoop?

Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 3
Thumbs Down Icon 0