Een lening van onbepaalde duur kan opgezegd worden volgens de modaliteiten die opgenomen zijn in de leningsovereenkomst. Achtergestelde leningen binnen de huidige aanbieding kunnen opgezegd worden met een opzegtermijn van 3 maand en ten vroegste op de eerste verjaardag van de lening. De aanvraag zelf kan je doen via een email naar administratie@wooncoop.be

Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0