Header afbeelding

Federaal parlementslid Dieter Van Besien wil speciaal statuut voor (woon)coöperaties

Op 1 januari 2024 steeg het btw-tarief voor sloop en heropbouw in 32 steden en gemeenten van 6% naar 21%, behalve voor particulieren. Dit betekent dat coöperatief wonen in die steden en gemeenten een pak duurder werd. Wooncoop ging al in het verweer door deze brief te sturen naar de minister en een petitie te starten. 


De brief en de petitie hebben minister Van Peteghem niet overtuigd om de maatregel terug te schroeven, maar ze hebben wel een positief effect gehad. Ten eerste nam de federale minister van Financiën de tijd om een duidelijk antwoord te formuleren naar wooncoop. Daarnaast stelde Dieter Van Besien (federaal parlementslid voor Groen) een parlementaire vraag over de brief van wooncoop. Hij opperde daarbij dat er een speciaal statuut voor (woon)coöperaties nodig is.

Dieter Van Besien wooncooperaties coöperatief wonen wooncoop

Het antwoord van de minister

Het antwoord dat we van federaal minister Van Peteghem kregen op onze wooncoop-brief, was hetzelfde als het antwoord dat Dieter Van Besien kreeg in het parlement toen hij een vraag stelde over de brief. Een gedetailleerd verslag van die uitwisseling kan je nalezen op pagina 44-45 van het integraal verslag van de commissie voor Financiën en Begroting van maandag 31 januari 2024. Hieronder geven we alvast enkele belangrijke stukken mee:

Minister Van Peteghem: 

….

Tijdens het begrotingsconclaaf van 2024 bleek al snel dat door de hoge budgettaire kostprijs er geen bereidheid was om de tijdelijke maatregel voor afbraak en heropbouw te verlengen.

…..

Het verzoek van wooncoop betreft een verschillende termijn voor het uitdoven van een fiscaal voordeel. Het lijkt mijn administratie dan ook niet uitgesloten dat het Grondwettelijk Hof of de Raad van State een strengere beoordeling zouden hanteren. Winstgedreven en niet-winstgedreven organisaties bevinden zich namelijk in een identieke situatie wat lopende projecten of net opgestarte projecten betreft. Het begrip niet-winstgedreven organisatievormen is bovendien inzake btw een onbekend begrip. Niet-winstgedreven veronderstelt niet noodzakelijk dat er geen winstoogmerk kan zijn.

….

Tot slot zal het uitbreiden van de overgangsbepaling voor een specifieke groep ongetwijfeld een sterke vraag teweegbrengen om die nog verder open te trekken. Gelet op die feedback en de reeds gevoerde onderhandeling, gebood de eerlijkheid mij wooncoop te laten weten dat er geen ruimte blijkt te zijn om tegemoet te komen aan hun verzoek.

….

Zoals we al wisten zal er dus geen uitstel komen rond de beslissing om de btw-voorwaarden voor sloop en heropbouw te verhogen naar 21%. Toch was er een lichtpuntje tijdens deze uitwisseling.

Dieter van Besien wil speciaal statuut voor coöperaties

Na het antwoord van minister Van Peteghem zei Dieter Van Besien iets wat zeer belangrijk is voor de toekomst van wooncoop en de coöperatieve beweging.

Dieter Van Besien (Ecolo-Groen):

Zelf denk ik, en dat is dan los van deze specifieke case rond btw, dat we in de toekomst moeten nadenken over het statuut van coöperaties. Die vallen vaak tussen twee stoelen. In het geval van de wooncoöperaties kan de redenering worden gevolgd dat dit meer gelijkenissen toont met het bouwen van een eigen particuliere woning dan met bouwpromotoren. In de toekomst zullen we dus misschien moeten kijken hoe we met dat statuut zullen omgaan.”

Dit is exact wat we met wooncoop willen bereiken: een speciaal statuut voor coöperatief ondernemen en coöperatief wonen. Samen met bevriende organisaties zullen we beleidsmakers aanspreken en onderzoeken hoe coöperatief ondernemen en wonen op een juridisch correcte manier ondersteund kan worden door het beleid. We werken nu bijvoorbeeld aan een memorandum om in de nabije toekomst te verspreiden. 

Heb je zin om hier aan mee te helpen, dan horen we dat zeer graag. Stuur een mailtje naar info@wooncoop.be

wooncoop lening - leen aan wooncoop - duurzaam en eerlijk investeren bewoner