Header afbeelding

Mede-oprichter Karel neemt afscheid van het team en het bestuur

Beste coöperant, investeerder, partner, sympathisant,

Met veel respect en dankbaarheid melden we dat Karel Lootens afscheid neemt van het wooncoop-team en -bestuur. 

In 2017 richtte Karel samen met Gerbrand en Lukas wooncoop op. Met Lukas en het bestuur heeft hij de voorbije jaren leiding gegeven aan wooncoop. Hij heeft zijn talenten, goesting en energie tomeloos ingezet om wooncoop mee uit de grond te stampen en op de kaart te zetten. Karel voelde zich als een vis in het water in de startfase van wooncoop, steeds op zoek naar kansen, naar oplossingen en voortdurend wooncoop aan het “vercoopen”. Ook jullie hebben dat ongetwijfeld ervaren: Karel heeft fantastisch veel voor wooncoop en haar coöperanten betekend!

De laatste jaren is wooncoop die startfase aan het ontgroeien. Het team is uitgebreid, er zijn meer coöperanten, meer projecten en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het vlak van organisatie en management. Zo zijn team en bestuur het voorbije jaar op zoek gegaan naar de passende leiderschapsstijl, zijn we bezig geweest met het verscherpen van strategische keuzes, teamcultuur en -structuur en zijn we op zoek naar een nieuwe directeur.

Karel zelf beschrijft zijn kracht als pionieren en het leggen van de eerste stenen, wat hij met trots en passie heeft gedaan. Hij laat nu bewust ruimte voor de verdere groei en professionalisering van wooncoop, waarbij nieuwe talenten een essentiële rol zullen spelen.

Intussen zijn we blij Joris De Kelver in het team te verwelkomen. Joris is sinds begin januari interim-directeur en zal wooncoop ook op lange termijn bijstaan in de financiële thema’s van wooncoop. Hij heeft een lange ervaring in het hoger financieel management in de bankensector en brengt waardevolle leiderschaps- en financiële expertise naar wooncoop. We stellen Joris binnenkort aan jullie voor.

Karel neemt nu tijd om dit belangrijke hoofdstuk af te sluiten. Hij blijft vanzelfsprekend als coöperant 100% achter de missie en de visie van wooncoop staan en wenst alle coöperanten, het team, het bestuur en partners succes en veel goesting om te blijven gaan voor wooncoop. Hij dankt alle mensen die hij de voorbije jaren heeft mogen ontmoeten en die bijgedragen hebben aan wooncoop! 

Wij willen Karel hartelijk bedanken voor zijn onschatbare bijdrage, onvermoeibare inzet en inspirerende rol. Samen met jullie, coöperanten, het team en alle partners, kijken we uit naar de volgende fase van wooncoop, met vernieuwde energie en enthousiasme.

Het bestuur en het team van wooncoop

Persoonlijke boodschap van Karel

Karel Lootens wooncoop

In een organisatiegroei zitten verschillende fases.

Mijn sterkte zit in het pionieren en opstarten, de eerste stenen leggen.

Dit is ook wat ik deed bij de opstart van wooncoop. Op een andere manier naar vastgoed gaan kijken, hoe we het financieren, hoe we burgers mobiliseren met hun spaarcenten, hoe we de sector laten nadenken over het klassieke vastgoed financieel model. Hoe we panden duurzaam beheren via centrale eigenaarschap.

In de voorbije jaren konden we zowel burgers als overheden motiveren om projecten te realiseren.  Dus ik ben ook best wel trots op waar we nu al staan in die korte periode.

Ikzelf zet nu een stapje opzij en laat zo de kans aan wooncoop om zijn volgende fase in te gaan.  

Als organisatie zetten we nu de volgende stappen om verder te professionaliseren en verder coöperatief wonen uit te bouwen.

Hiervoor zijn ook andere talenten nodig, de uitbreiding van het team is aan het gebeuren en de update van het bedrijfsmodel vindt plaats.

Dit is een goede zaak voor de organisatie!

De Belg heeft geen baksteen in de maag! Hij/zij wil een eerlijk model voor zijn centen, nu en later. Hij/zij wil eerlijke partners in het ontzorgen van diens bouw en beheer van de woning.

Velen zijn het er mee eens dat vastgoed nu te veel als puur financieel model naar voor gebracht wordt. Andere waarden zoals het klimaatvriendelijk bouwen, socialer wonen, eerlijkere verdeling van centen,… zo’n zaken mogen serieus wat meer de bovenhand krijgen.

Daarom blijf ik, net als het bestuur en team 100% achter het coöperatief woonmodel staan.

Dank je wel aan de collega’s en de bestuurders voor de voorbije fase. Succes met de volgende stappen.

Dank aan alle coöperanten/partners die ik mocht leren kennen en die ons/me mee motiveren om wooncoop uit te bouwen.

Vele groeten

Karel.