Wat als het bestuur de woning(en) niet goed onderhoudt ?

Elke coöperant heeft inspraak via de algemene vergadering.  Bij slecht beheer wordt een nieuwe ploeg aangeduid en nieuwe beleidslijnen vastgelegd.

      • De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden
      • Er is tussentijdse inspraak per project voorzien

Dit is ook de reden waarom we een burgercoöperatie zijn. wooncoop is om deze redenen geen ontwikkelaar, werkt niet via een Vereniging van Mede-eigenaars.

wooncoop heeft niet de intentie om eigendommen te verkopen en wil ze bijgevolg als goede huisvader duurzaam onderhouden. 

Er is voldoende sociale controle ingebouwd en er zijn juridische mogelijkheden voorzien om aan de alarmbel te trekken.