Wie wordt eigenaar van een pand ?

wooncoop is een burgercoöperatie, een vehikel om projecten waar te maken. wooncoop koopt de panden aan en wordt eigenaar.  De bewoners beleggen hun kapitaal in de coöperatie en worden aandeelhouder.  

De bewonersgroep vormt wel een eigen autonome groep binnen wooncoop met zekere mate van inspraak tav het pand. Je huurt als het ware bij jezelf!.