Header afbeelding

Wooncoöperaties in Brussel

Wooncoop zoekt vandaag met een groep kandidaatbewoners naar een site in Brussel om coöperatief wonen te realiseren. Daarom ondersteunt wooncoop de beleidsaanbevelingen voor Brussel opgesteld door de coalitie COOPBXL, een intiatief gecoördineerd door Community Land Trust Brussels (CLTB) en CERA.

11 acties voor meer wooncoöperaties in Brussel

 • A. Aanbevelingen om burgerinitiatieven en -participatie mogelijk te maken.
  • Actie 1: Proefprojecten voor de ontwikkeling van coöperatieve huisvesting ondersteunen.
  • Actie 2: Steun voor de ontwikkeling van coöperatieven bevorderen.
 • B. Aanbevelingen voor de financièle drempel.
  • Actie 3: De toegang tot bankleningen vergemakkelijken.
  • Actie 4: De financiële toegankelijkheid van coöperaties voor alle Brusselaars bevorderen.
  • Actie 5: Ondersteuning van burgerinvesteringen in coöperaties.
  • Actie 6: Renolution-steun aanpassen zodat coöperaties er aanspraak op kunnen maken.
 • C. Aanbevelingen voor de grond/onroerend goed.
  • Actie 7: Terbeschikkingstelling van gronden, in privaat of publiek bezit, via erfpacht of opstalrechten.
  • Actie 8: Opknappen van leegstaande gebouwen.
  • Actie 9: 33% van een vastgoedontwikkeling toewijzen aan sociale huisvesting en/of huisvesting met een sociale missie, waaronder wooncoöperaties.
  • Actie 10: Wooncoöperaties toestaan deel te nemen aan gemengde projecten met andere publieke woonactoren.
 • D. Aanbeveling om de juridische onzekerheid op te heffen.
  • Actie 11: Huisvestingscoöperaties met een sociale missie een specifieke erkenning geven.

Lees de details van de aanbevelingen en acties in het memorandum.

Medeondertekenaars van de COOPBXL Coalitie

Brussel coöperatief wonen met wooncoop
 • Community Land Trust Brussels – CLTB
 • Coopérative Bruxelloise d’habitat – CoBHa
 • Crédal
 • Fair Ground Brussels
 • Febecoop
 • Fédicoop Waalse Federatie van woningbouwcoöperaties erkend als Sociale Ondernemingen
 • Movement COOPBXL
 • Societal housing Network – SoHoNet
 • Solidarité des Alternatives Wallonie-Bruxelles – SAW-B
 • Pascale Thys, Habitat et Participation
 • Frédéric Dufays, Professor KU Leuven en ULiège
 • Angela-D
 • Nicolas Bernard, decaan van de rechtenfaculteit Sint-Louis
 • Stefanie Friedel, Doctoraatsonderzoeker KU Leuven
 • Anne Kockelhorn, assistant Professor UGent
 • Une Maison en Plus
 • Samenhuizen vzw
 • Vill’ages de Pass’ages Coopérative d’habitantes
 • Wooncoop

PS: Wooncoop werkte eerder ook al mee aan beleidsaanbevelingen voor het Vlaams en federaal parlement