TEAM

KAREL LOOTENS

Hij bouwde als sociaal ondernemer veel ervaring op met (coöperatief) ondernemen en met bouwen en vastgoedbeheer, zowel professioneel als in privéverband. Karel werkte in het verleden o.a. als coördinator van het bedrijvencentrum De Punt, als zaakvoerder van de Webfabriek, en als coördinator van Jeugdwerknet/Mediaraven.

Voor wooncoop 5 dagen per week:
Oprichter en bestuurder
Management
Externe relaties
Projectverantwoordelijke

karel@wooncoop.be

LUKAS VANELDEREN

Tien jaar ervaring met data-analyse en software in de wetenschappelijke sector. Sinds 2016 bezig rond ruimtelijke ordening,  stadsontwikkeling en wonen. Sociaal en ecologisch bewogen met een hart voor de stad en stadsbewoners.

Voor wooncoop 5 dagen per week:
Oprichter en bestuurder
Management
Financiën
Projectverantwoordelijke

lukas@wooncoop.be

GERBRAND NOOTENS

Volgt sinds een tiental jaar met veel interesse de cohousingbeweging in Gent en omgeving. Na realisatie van het project cohousing de Schilders in Sint-Amandsberg vooral geboeid om de coöperatieve woonvorm in de praktijk te brengen.

Voor wooncoop 3 dagen per week:
Oprichter en bestuurder
Management
ICT
Projectverantwoordelijke

gerbrand@wooncoop.be

ANNELIES BONNEUX

Actief in gemeenschappelijk wonen sinds 2008 en voormalig bewoner bij Association Ecolonie. Haar ervaring als verpleegkundige en zelfbouwer, gecombineerd met haar ondernemersbloed en idealisme zijn de brandstof om in België gemeenschappelijk wonen bereikbaar te maken voor iedereen. Het begeleiden van groepen in hun weg naar het verbeteren van hun en onze samenleving geven haar veel vreugde. wooncoop is voor haar de beste manier om op grote schaal mee te bouwen aan een hechte samen-leving.

Voor wooncoop 3 dagen per week:
Projectverantwoordelijke
Verantwoordelijke communicatie
Verantwoordelijke begeleiding bewonersgroepen

annelies@wooncoop.be

CHIARA NICQUE

Leerde tijdens haar studie Interieurarchitectuur ‘wonen’ in vraag stellen en ontdekt sinds 2016 het woonveld als vastgoedmakelaar in en rond Gent. 

Voor wooncoop 3 dagen per week:Chiara
Communicatie
Projectverantwoordelijke regio Gent

chiara@wooncoop.be

ANNE VERDOODT

Vanuit haar persoonlijke zoektocht naar betaalbaar wonen werd Anne getriggerd door de slogan van wooncoop “huren bij jezelf”.  Anne is een geboren verbinder, netwerker, coach en projectleider en draagt het “samen gemeenschap vormen” een zeer warm hart toe.

Voor wooncoop 4 dagen per week:
Projectverantwoordelijke regio Leuven
Verantwoordelijke HR en Werkorganisatie
Communicatie

anne@wooncoop.be

JAN DE KEYSER

Verbinder, verkenner, creator en kansengever. Vanuit zijn bedrijf “Attent voor Talent” gaat Jan, samen met zijn klanten, op zoek naar organisatievormen die passen bij de uitdagingen van morgen. Jan leerde ons kennen en waarderen tijdens het verkoopproces van zijn eigen woning, die momenteel binnen wooncoop een inclusief en coöperatief woonproject is voor mensen met een beperking (de Binnenwereld).

Voor wooncoop 2 dagen per week:
Externe relaties

jan@wooncoop.be

 

JEROEN GAEREMYNCK

Sedert 2011 is hij betrokken bij de introductie van collectieve woonvormen in Brugge en Vlaanderen. Eerst door de oprichting van de vzw Samenhuizen Brugge en daarna door zich te plaatsen als cohousingbegeleider onder de naam Gemeengoed. Hij specialiseert zich op vernieuwende woonconcepten waarbij collectiviteit en co-creatie de kern van uitmaken.

Voor wooncoop:
Projectverantwoordelijke Eikenberg (Brugge) en De Binnenwereld (Adegem)

jeroen@wooncoop.be