TEAM

KAREL LOOTENS

Hij bouwde als sociaal ondernemer veel ervaring op met (coöperatief) ondernemen en met bouwen en vastgoedbeheer, zowel professioneel als in privéverband. Karel werkte in het verleden o.a. als coördinator van het bedrijvencentrum De Punt, als zaakvoerder van de Webfabriek, en als coördinator van Jeugdwerknet/Mediaraven.

Voor wooncoop 5 dagen per week:
Medeoprichter en bestuurder
Management
Externe relaties
Projectverantwoordelijke

karel@wooncoop.be

LUKAS VANELDEREN

Tien jaar ervaring met data-analyse en software in de wetenschappelijke sector. Sinds 2016 bezig rond ruimtelijke ordening,  stadsontwikkeling en wonen. Sociaal en ecologisch bewogen met een hart voor de stad en stadsbewoners.

Voor wooncoop 5 dagen per week:
Oprichter en bestuurder
Management
Financiën
Projectverantwoordelijke

lukas@wooncoop.be

GERBRAND NOOTENS

Volgt sinds een tiental jaar met veel interesse de cohousingbeweging in Gent en omgeving. Na realisatie van het project cohousing de Schilders in Sint-Amandsberg vooral geboeid om de coöperatieve woonvorm in de praktijk te brengen.

Voor wooncoop 3 dagen per week:
Oprichter en bestuurder
Management
ICT
Projectverantwoordelijke

gerbrand@wooncoop.be

JEROEN GAEREMYNCK

Sedert 2011 is hij betrokken bij de introductie van collectieve woonvormen in Brugge en Vlaanderen. Eerst door de oprichting van de vzw Samenhuizen Brugge en daarna door zich te plaatsen als cohousingbegeleider onder de naam Gemeengoed. Hij specialiseert zich op vernieuwende woonconcepten waarbij collectiviteit en co-creatie de kern van uitmaken.

Voor wooncoop 2 dagen per week:
Projectverantwoordelijke
Lokale trekker Brugge
Samenwerking bewonersorganisaties

jeroen@wooncoop.be

ANTHONY HERMANS

Gepassioneerd in real-estate op zoek naar oplossingen om milieuvriendelijk en gezonde woningen te ontwikkelen. Na 3 generaties projectontwikkeling is hij overtuigd dat coöperatieve woningoplossingen de manier zijn om het recht op betaalbaar en vraag gedreven wonen te verzekeren op korte & lange termijn.

Voor wooncoop:
Lokale trekker Brussel

anthony@wooncoop.be

LUC LAMPAERT

Hij is sinds 2012 actief als initiator en begeleider van collectieve woonzorg-projecten in Brussel, oa het project Samenhuizen en het solidair woonproject Casa Viva. Houdt de vinger aan de pols in Brussel aangaande collectieve projecten en weet als geen ander waar de beperkingen van de traditionele formules liggen. Hij onderzocht het coöperatief gedachtegoed om vervolgens aan te sluiten bij wooncoop om samen de boodschap uit te dragen; coöperatief wonen is bouwen aan een stad met toekomst.

Voor wooncoop:
Lokale trekker Brussel

luc@wooncoop.be

ANNE VERDOODT

Vanuit haar persoonlijke zoektocht naar betaalbaar wonen werd Anne getriggerd door de slogan van wooncoop “huren bij jezelf”.  Anne is een geboren verbinder, netwerker, coach en projectleider en draagt het “samen gemeenschap vormen” een zeer warm hart toe.

Voor wooncoop 2 dagen per week:
Lokale trekker Leuven / Vlaams-Brabant
Projectverantwoordelijke
Verantwoordelijke HR en organisatie

anne@wooncoop.be

ANNELIES BONNEUX

Actief in gemeenschappelijk wonen sinds 2008 en voormalig bewoner bij Association Ecolonie. Haar ervaring als verpleegkundige en zelfbouwer, gecombineerd met haar ondernemersbloed en idealisme zijn de brandstof om in België gemeenschappelijk wonen bereikbaar te maken voor iedereen. Het begeleiden van groepen in hun weg naar het verbeteren van hun en onze samenleving geven haar veel vreugde. wooncoop is voor haar de beste manier om op grote schaal mee te bouwen aan een hechte samen-leving.

Voor wooncoop 3 dagen per week:
Projectverantwoordelijke
Verantwoordelijke communicatie en begeleiding bewonersgroepen

annelies@wooncoop.be

STEVEN VAN CRIEKINGE

Sociaal en ecologisch bewogen mens met grote interesse in nieuwe woonvormen. Trots op persoonlijk renovatieproject gebouwd met ecologische materialen.  Daarnaast actieve deelname in de transitiebeweging via o.a. geefpleinen/repaircafé’s/Lets. Mede door zijn tewerkstelling in een werkloosheidsdienst werd Steven steeds weer sociaal getriggerd om mee te bouwen aan verandering van de huidige structuren. Hij werkt graag mee aan het coöperatief wonen vanuit een groot hart voor natuur en maatschappij.

Voor wooncoop:
Lokale trekker Leuven

steven@wooncoop.be

JAN DE KEYSER

Verbinder, verkenner, creator en kansengever. Vanuit zijn bedrijf “Attent voor Talent” gaat Jan, samen met zijn klanten, op zoek naar organisatievormen die passen bij de uitdagingen van morgen. Jan leerde ons kennen en waarderen tijdens het verkoopproces van zijn eigen woning, die momenteel binnen wooncoop een inclusief en coöperatief woonproject is voor mensen met een beperking (de Binnenwereld).

Voor wooncoop 2 dagen per week:
Externe relaties

jan@wooncoop.be

CHIARA NICQUE

Chiara kwam naar één van onze allereerste infosessies in de NEST. Alles rond huisvesting volgt ze op de voet. Reeds tijdens haar studies hield ze haar ogen op onze wooncultuur. Steeds met een voorliefde voor gemeenschappelijk wonen. Na het behalen van een diploma interieurarchitectuur ontdekte ze het woonveld als vastgoedmakelaar in en rond Gent. Samen met wooncoop wil ze innoveren en plekken creëren waar mensen zichzelf kunnen zijn. 

Voor wooncoop 3 dagen per week:
Lokale trekker Gent
Communicatie
Projectverantwoordelijke

chiara@wooncoop.be