Welk rendement heb ik als achterban?

  • Als je als achterban aandelen koopt krijg je hetzelfde rendement als aandeelhouders (beoogd rendement 2%).
  • Je kan een lening afsluiten met een rente van 2%.