Header afbeelding

RECLAME

Verdubbel de duurzame impact van de Bellefleur

We hebben meer oplossingen nodig rond ecologische en sociale duurzaamheid. Deze week kan jij hier aan bijdragen dankzij een gouden kans die wooncoop gekregen heeft.

Op 5 jaar tijd zette wooncoop als pionierende wooncoöperatie eerlijk en duurzaam wonen op de kaart in Vlaanderen. Ondertussen hebben we al €18,5 miljoen burgerkapitaal verzameld. Hiermee verwezenlijken we 26 woonprojecten (waarvan er al 10 bewoond zijn). Eén van die projecten in ontwikkeling is De Bellefleur in Gent.

Laat ons een bloem

In juni 2022 kochten we met behulp van 68 investeerders 12 appartementen aan in de Bellefleurstraat. Vandaag zijn de plannen af om hier tegen eind 2023 een mooi en duurzaam woonproject van te maken. De gouden kans die  zich nu aanbiedt is dat we de mogelijkheid hebben om de 12 appartementen ernaast ook aan te kopen. 

De gebouwen liggen naast elkaar en zijn volledig gelijk. We kunnen dus zo goed als copy/paste doen. Dit wil zeggen dat wooncoop voor 25% extra ontwikkelingswerk, 100% extra impact heeft! Dit is een kans die we niet willen laten liggen. 

Om dit te realiseren zijn we op zoek naar een extra €1 miljoen euro vóór 18 november 2022 (hiervan hebben we al €250.000 binnen).

(HET IS GELUKT)

wooncoop Bellefleur posts 1 miljoen opgehaald Bellefleur 2.0

Ecologische en sociale impact

Met dit miljoen kunnen we het aantal duurzame coöperatieve appartementen in de Bellefleurstraat verdubbelen, en zo verdubbelen we ook  de sociale en duurzame impact van dit project

Er komen 4 energie-efficiënte warmtepompen voor de 24 appartementen in de Bellefleurstraat. Er wordt stevig na-geïsoleerd waardoor er 2,5 keer minder warmteverlies is. In totaal daalt het energieverbruik zo met 80% en sparen we 23,4 ton CO2 uit per jaar. 

wooncoop heeft inherent een sociaal duurzaam businessmodel. En om de gemeenschapsvorming te bevorderen in de Bellefleurstraat, geven we iedereen toegang tot de tuin, de wasbar en nog een 3e collectieve ruimte.

Cohousing Bellefleur woonproject Gent wooncoopScreen Shot 2022-11-10 at 14.53.10

Investeer mee!

We hebben al €250.000 bijeengebracht sinds vorige week en als we aan 1 miljoen geraken zijn we vertrokken met de 12 extra appartementen in de Bellefleur. Dus, aarzel niet en verhoog je duurzame impact via wooncoop! 

Stap 1 - Informeer je

Je kan je informeren op 2 manieren:

  1. Boek een gesprek met Karel Lootens via deze link. Of bel (0499 72 87 26) of mail hem karel@wooncoop.be (voor deze campagne is hij ook in het weekend beschikbaar)
  2. Je kan ook de online infosessie volgen op wo 16 november om 20u. Inschrijven kan via deze link

Stap 2 - Investeer

Investeer via een lening of aandelen. Kan al vanaf €250. Lees alle kleine lettertjes over investeren in wooncoop via www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden

Stap 3 - verspreid de boodschap

Help vrienden en familie om hun sociale en ecologische impact te vergroten. Deel deze boodschap met hen!

Samen kunnen we de wereld een meer ecologische en eerlijke plek maken! 

Wees je bewust van de risico's

Investeren in wooncoop houdt risico’s in. Investeerders lopen het risico om minder dan verwacht of geen rendement te ontvangen en om hun investering niet, onvolledig en/of laattijdig terugbetaald te krijgen. De aandelen van wooncoop zijn slechts beperkt overdraagbaar. De achtergestelde leningen van wooncoop zijn niet overdraagbaar.

Als je investeert in wooncoop investeer je in de vennootschap in haar geheel. wooncoop biedt wel de mogelijkheid om een woonproject aan te duiden die je wenst te ondersteunen. wooncoop zal bij voorkeur je investering voor dit project bestemmen.

Het rendement dat wooncoop op aandelen ambieert neemt de vorm aan van een waarde-aangroei die de markt van het residentieel vastgoed volgt. De aandelen geven dus geen recht op dividend. Het rendement erop is niet gegarandeerd en hangt af van de financiële prestaties van wooncoop en de evolutie van de residentiële vastgoedmarkt. Het zal enige jaren duren voor wooncoop de geambieerde waarde-aangroei op aandelen kan waarmaken. Voor aandeelhouders die de eerstkomende jaren uitstappen, is de verwachting dat ze hun inbreng niet geheel zullen terugkrijgen.

De belangrijkste factoren die de financiële prestaties van wooncoop en dus ook de risico’s voor beleggers bepalen zijn o.a.: het risico op oplopende (investerings)kosten en vertragingen bij het ontwikkelen en beheren van woonprojecten, het risico op liquiditeitsproblemen, het risico op oplopende financieringskosten, het risico op leegstand en/of tegenvallende huurinkomsten, het risico op tegenvallende vastgoedwaarde van de woonprojecten en het risico i.v.m het jeugdige en innovatieve karakter van wooncoop.

In het bijzonder vereist het bedrijfsmodel van wooncoop een langetermijnbehoud en voortdurende, belangrijke instroom van investeerders en een voortdurende aanwas van langetermijnleningen bij kredietinstellingen. Indien wooncoop daar onvoldoende in slaagt zal dit haar hinderen in de uitvoering van haar bedrijfsplan en/of het terugbetalen van investeerders.

Lees vooraf de volledige informatienota voor je beleggingsproduct, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Je kan de informatienota’s ook rechtstreeks downloaden via deze links: informatienota voor achtergestelde leningen en informatienota voor aandelen.