Header afbeelding

RECLAME

Expeditie De Stad wil een coöperatieve werkplek in cohousing De Wasserij

Cohousing de Wasserij heeft een kantoorruimte en die trekt bewoners aan. In maart 2024 lanceerde VRP als eerste een campagne om daar een plaatsje te verzilveren, nu wil ook vzw Expeditie de Stad (EDS) komen coworken in de kantoorruimte van De Wasserij. Daarbij kan jij helpen.

VRP De Wasserij wooncoop Berchem Antwerpen

Expeditie De Stad

Expeditie de stad organiseert warme en gastvrije stadsbezoeken in Antwerpen, rond diversiteit en architectuur. Op deskundige manier loodsen ze u door de chaos en complexiteit van een stad die voortdurend verandert. EDS focust vooral op de mogelijkheden, het sociale, de schoonheid, het niet-evidente, de verwondering, het inzicht en begrip.

Sinds 2005 heeft de vzw Expeditie De Stad een kantoor in het Permeke-gebouw aan het De Coninckplein, vlakbij het Centraal Station van Antwerpen. Deze kantoorruimte is niet ideaal voor hen, daarom op zoek naar een nieuwe plek om hun secretariaat onder te brengen. Er biedt zich voor Expeditie De Stad nu een unieke opportuniteit aan om een werkplek te delen in het cohousing project ‘De Wasserij’ in Berchem.

Expeditie de stad wooncoop coöperatief wonen in cohousing De Wasserij

‘De Wasserij’, is een coöperatief cohousingproject van wooncoop in Antwerpen (27 units, een diverse woongroep). Op de site is ook een commerciële ruimte beschikbaar. Deze wordt als kantoorruimte ingericht met gedeelde vergaderzalen en een ‘publieksruimte’ voor lezingen. De ruimte bevindt zich in de Eikelstraat, midden in Oud-Berchem, een diverse en levendige buurt, op wandelafstand van Berchem-Station. De grote glaspartijen aan de kant van de Eikelstraat bieden ook de kans om de werking van Expeditie De Stad en hun tours meer zichtbaarheid te geven. 

Investeren De wasserij render wooncoop cohousing
Cohousing De Wasserij

Draag je coöperatieve steentje bij

Coöperatief wonen betekent dat de bewoners mede-eigenaar zijn van de gebouwen en huren bij zichzelf. Een extra groot voordeel hierbij is dat ze niet alleen moeten investeren. Zo kunnen vrienden, familie, kennissen en collega’s mee investeren om de woondroom te realiseren. 

Dat is hoe ook jij je steentje kan bijdragen voor Expeditie De Stad. Als je hen een warm hart toe draagt, kan je aandelen kopen in wooncoop voor EDS. Via deze EDS-achterban-aandelen help je de kantoor-droom van EDS te realiseren. 

Expeditie De Stad zoekt tegen 20 juni 2024 in totaal €30.000 aan aandelen van de ‘EDS-achterban’ in wooncoop. Ze mikken daarbij op 5 sympathisanten die elk voor €3.000 aandelen nemen 10 die er voor €1.000 nemen en 10 voor 500€. Maar alle bedragen zijn welkom. Om de haalbaarheid te garanderen vraagt de Expeditie De Stad om je aandelen zeker vijf jaar niet te verkopen.

Meer over aandelen

Eén wooncoop-aandeel kost €250 € en het beoogd rendement op die aandelen volgt de residentiële vastgoedprijsindex(*). In 2013-2022 steeg die met gemiddeld 3.2% per jaar. Bij uittrede krijg je dan al je kapitaal terug plus de eventuele meerwaarde. Meer info en een simulatie vind je bij de wooncoop-investeringvoorwaarden (zie: 3.2. De terugbetaling van het aandeel).

Investeer mee voor EDS

Ben je geïnteresseerd om de vzw Expeditie De Stad te steunen en daarvoor coöperant te worden? Vul dan dit formulier in om een investeringsbelofte te doen voor het bedrag dat jij wenst. 

Na 20 juni volgt de evaluatie en wordt gekeken of er voldoende aandelen verzameld kunnen worden voor vzw Ruimte De Stad. Ten laatste einde juni laten we je dan weten of het project en de verhuis doorgaan of niet. En zo ja, zullen we je dan vragen je ‘EDS-achterban’-aandelen in wooncoop effectief te kopen.

Je hoeft helemaal niet zo lang te wachten natuurlijk. Je mag ook direct aandelen kopen en ons laten weten dat dit voor EDS is.

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Vraag infosessie video aan

Wens je meer informatie over investeren in wooncoop, vraag dan de infosessievideo aan “investeren in wooncoop” via dit formulier

wooncoop eerlijk en duurzaam wonen wooncoöperatie coöperatief wonen De Wasserij Antwerpen Gent
Cohousing De Wasserij

Wees je bewust van de risico's

Investeren in wooncoop houdt risico’s in. Investeerders lopen het risico om minder dan verwacht of geen rendement te ontvangen en om hun investering niet, onvolledig en/of laattijdig terugbetaald te krijgen. De aandelen van wooncoop zijn slechts beperkt overdraagbaar. De achtergestelde leningen van wooncoop zijn niet overdraagbaar.

Als je investeert in wooncoop investeer je in de vennootschap in haar geheel. wooncoop biedt wel de mogelijkheid om een woonproject aan te duiden die je wenst te ondersteunen. wooncoop zal bij voorkeur je investering voor dit project bestemmen.

Het rendement dat wooncoop op aandelen ambieert neemt de vorm aan van een waarde-aangroei die de markt van het residentieel vastgoed volgt. De aandelen geven dus geen recht op dividend. Het rendement erop is niet gegarandeerd en hangt af van de financiële prestaties van wooncoop en de evolutie van de residentiële vastgoedmarkt. Het zal enige jaren duren voor wooncoop de geambieerde waarde-aangroei op aandelen kan waarmaken. Voor aandeelhouders die de eerstkomende jaren uitstappen, is de verwachting dat ze hun inbreng niet geheel zullen terugkrijgen.

De belangrijkste factoren die de financiële prestaties van wooncoop en dus ook de risico’s voor beleggers bepalen zijn o.a.: het risico op oplopende (investerings)kosten en vertragingen bij het ontwikkelen en beheren van woonprojecten, het risico op liquiditeitsproblemen, het risico op oplopende financieringskosten, het risico op leegstand en/of tegenvallende huurinkomsten, het risico op tegenvallende vastgoedwaarde van de woonprojecten en het risico i.v.m het jeugdige en innovatieve karakter van wooncoop.

In het bijzonder vereist het bedrijfsmodel van wooncoop een langetermijnbehoud en voortdurende, belangrijke instroom van investeerders en een voortdurende aanwas van langetermijnleningen bij kredietinstellingen. Indien wooncoop daar onvoldoende in slaagt zal dit haar hinderen in de uitvoering van haar bedrijfsplan en/of het terugbetalen van investeerders.

Lees vooraf de volledige informatienota voor je beleggingsproduct, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Je kan de informatienota’s ook rechtstreeks downloaden via deze links: informatienota voor achtergestelde leningen en informatienota voor aandelen.

Meer weten

Wil je de details kennen over de financiële producten van wooncoop?