Header afbeelding

Het verslag van Lukas Vanelderen

Lukas is mede-oprichter, bestuurder en financieel brein van wooncoop.

Met een goed gevoel kijken we terug op de algemene vergadering van 1 juni 2024. 82 coöperanten waren er fysiek bij in Berchem, 32 coöperanten volgden online mee. De algemene vergadering en de voorbereiding verliepen vlot dankzij de helpende handen van het team en van enthousiaste coöperanten. We vingen ook veel positieve reacties op!

De Stemming op de wooncoop algemene vergadering 2024 (c) Michiel Devijver
Geen algemene vergadering zonder stemming (c) Michiel Devijver

Verhoogde druk

Nochtans keken we terug op een eerder moeilijk 2023. De afgelopen jaren kenden we immers een sterke stijging van de bouwprijzen en de intresten. Het was een stresstest die de hele vastgoedsector onder druk zette, ook wooncoop had hier veel last van.

Het laat zich voelen in de financiële resultaten en stelt het geduld en draagkracht van onze bewoners op de proef. Voor de bewoners gaan namelijk de woonprijzen de hoogte in, terwijl de moeilijkere krediet- en aanbestedingstrajecten zorgen voor (bijkomende) vertragingen in de realisatie van woonprojecten. Ook voor het team zorgde dit in 2023 voor extra druk.

Joris De Kelver en Lukas Vanelderen. wooncoop algemene vergadering 2024 (c) Michiel Devijver
Lukas Vanelderen licht de toekomst van wooncoop toe (c) Michiel Devijver

Hoe gaat wooncoop hiermee om?

We namen tijdens de Algemene Vergadering ruim tijd om de coöperanten te informeren hoe wooncoop omgaat met deze druk.

Misschien wel dé belangrijkste maatregel op dit vlak is de extra expertise die binnengehaald werd zowel in team als in bestuur. In het team startte Joris De Kelver in januari ‘24 als directeur en Liesbeth Van Gorp startte in maart ‘24 als projectleider. Joris en Liesbeth zijn beiden zeer ervaren en  brengen bijkomende expertise op het vlak van financiën, leiderschap en projectontwikkeling. Zo komen we tot een team van acht, goed voor 6,5 voltijds equivalenten. 

Zes nieuwe bestuurders werden aangesteld tijdens de algemene vergadering. Zij werden na een open oproep aangetrokken omwille van hun expertise en netwerk op het vlak van onder andere financiën, hr-expertise, projectontwikkeling, governance, organisatieontwikkeling en leiderschap. Zij werden reeds voorgesteld aan de coöperanten tijdens de algemene vergadering, in de volgende maanden gaan we hen ook in detail voorstellen aan het brede publiek. Zo komen we op een bestuur van tien zeer complementaire leden.

Lukas Vanelderen stelt het uitgebreide bestuur voor van wooncoop 2024 (c) Michiel Devijver
Lukas Vanelderen stelt de nieuwe bestuursleden voor (c) Michiel Devijver

Ook heel belangrijk is de verdere uitwerking en realiseren van onze cultuur van “niet enkel voor, maar ook door de coöperanten”.

Anders gezegd groeien we naar een organisatie waarin de expertise en goesting van alle coöperanten optimaal ingezet wordt in functie van goed wonen voor onszelf en voor anderen. Het mooie is dat dit zowel bottom-up (vanuit de coöperanten) als top-down (vanuit het bestuur) in beweging is! We komen hier nog uitgebreid op terug wanneer de werkgroep coöperanten hun officiële oproep zal plaatsen.

De wooncoop algemene vergadering 2024 (c) Michiel Devijver
(c) Michiel Devijver

De Jaarrekening van 2023

Naar goede gewoonte werd de jaarrekening van 2023 gepresenteerd en goedgekeurd door de algemene vergadering.

Wooncoop heeft nu €38,5 miljoen op het actief en dit is voor €17 miljoen (45%) gedekt door eigen vermogen. In 2023 werd bijna €10 miljoen opgehaald bij bewoners, achterban en investeerders via de uitgifte van aandelen en leningen. Op de resultatenrekening zien we een verlies van €413.000. Enerzijds is een verlies te verwachten wegens de waarderingsregels van wooncoop: de afschrijvingen op vastgoed verlopen sneller dan het reële waardeverlies en een deel van de werkingskosten voor projecten in ontwikkeling worden in kost genomen. Anderzijds is het verlies wel groter dan wenselijk. Dit is voornamelijk een gevolg van de verhoogde bouwkosten en intresten die tot vertragingen hebben geleid.

In het licht van de marktomstandigheden blijft het verlies al bij al beperkt, maar het is wel degelijk een belangrijk aandachtspunt voor de volgende jaren.

De wooncoop algemene vergadering 2024(c) Michiel Devijver
De coöperanten stelden ook heel wat vragen (c) Michiel Devijver

De waarde van de aandelen

Met de algemene vergadering van 2024 wordt het aandeel voor het eerst niet enkel gewaardeerd op basis van het eigen vermogen, maar ook op basis van de latente meerwaarde van het vastgoed in gebruik. (Iets te) eenvoudig gezegd: waardestijgingen (of dalingen) van het vastgoed in gebruik worden meegenomen in de waardering van het aandeel.

Uit rapporten van beëdigde schatters werd de latente meerwaarde bepaald op bijna €600.000, ten opzichte van een boekhoudkundige waarde van €10,6 miljoen. Voor de uittreders van 2023 vertaalt zich dit naar een aandelenwaarde van €246,64 (een stijging t.o.v. de €243,42 voor uittreders van 2022). Intreders blijven 250 euro per aandeel betalen.

Uitsmijters

Na het officiële deel van de algemene vergadering sloten we af met enkele korte uitsmijters. Lieve Jacobs van CERA presenteerde haar inspirerende visie van wat een coöperatie en een wooncoöperatie in het bijzonder kan betekenen.

Zjef Van Acker, uit het wooncoop-team had het over de nieuwe wind die door onze communicatie waait, een communicatie die meer en meer om de mooie verhalen van de wooncoopers draait. Hiervoor maakt hij graag reclame voor de wooncoop-podcast die vele marketing-video’s oplevert.

Om af te sluiten gaf Charlotte Pattyn, bewoner en bestuurder, een update over de vernieuwde coöperantenwerking. Ze deed ook een warme oproep aan de coöperanten om deel te nemen.

Lieve Jacobs van CERA op de wooncoop algemene vergadering 2024(c) Michiel Devijver
Lieve Jacobs geeft een inspirerende Keynote (c) Michiel Devijver
wooncoop algemene vergadering 2024 (c) Michiel Devijver
Applaus voor Lieve (c) Michiel Devijver
wooncoop algemene vergadering 2024 (c) Michiel Devijver
(c) Michiel Devijver