Header afbeelding

Wenst u met uw investering een lokaal project te steunen, of de gehele wooncoöperatie?Bekijk alle projecten

Ik ben

Ik wens te investeren in

Aandelen Lening Investeringsbelofte

als in .

maak goed wonen mogelijk voor iedereen

wooncoop investeert in gronden en panden om er betaalbare en kwalitatieve huurwoningen van te maken. 
Investeren in wooncoop betekent meebouwen aan een toekomst waarin coöperatief wonen, naast kopen en huren, een vaste waarde wordt op de woningmarkt. wooncoop ziet wonen als een recht, geen financieel product.

Sinds 2017 timmeren wij volop aan de weg om deze vorm van wonen op de kaart te zetten. Met succes!
Het is dan ook een slimme, duurzame en veilige investering.

Aandelen

Lening

ethisch beleggen

Als belegger laat je jouw investeringsbeslissing niet enkel afhangen van rendement en risico, je kijkt ook naar de effecten van jouw geld op de maatschappij en je leefomgeving. Daarom is investeren in de coöperatieve vennootschap wooncoop een goede keuze.

LOkaal

Jouw geld wordt ingezet voor duurzame stads- of dorpskernontwikkeling. Bij onze keuze van projecten houden wij rekening met mobiliteits- en ecologische aspecten. Daarnaast streven we in onze huizen gelijkwaardigheid en sociale inclusie na. Het wooncoop-model is haalbaar voor mensen met uiteenlopende economische, fysieke of mentale mogelijkheden.

waardevast

Het rendement bij wooncoop is eerlijk én competitief. Door de variatie aan spaar- en beleggingsproducten die wooncoop aanbiedt, komen wij tegemoet aan de wensen van beleggers met een uiteenlopend beleggersprofiel. Het vastgoed dat onze coöperatie in portefeuille heeft, vormt een solide basis.

zorgenvrij

wooncoop en zijn aandeelhouders beheren de panden als een goede huisvader, je geniet mee door een eerlijk rendement. De panden waarin wooncoop investeert, worden duurzaam gebouwd of gerenoveerd, waardoor zij de tand des tijds kunnen doorstaan. Als aandeelhouder heb je medezeggenschap in het beheer van de coöperatie.

Kopie van Tekengebied 2 kopie 3

Ethisch rendement

Voor onze coöperatie is het financieel rendement een middel, geen doel. Jouw geld heeft impact op de kwaliteit van wonen en leven, de economische- en maatschappelijke duurzaamheid. Bovendien heeft jouw geld het potentieel om een sneeuwbaleffect te veroorzaken die de vastgoedmarkt eerlijker en minder speculatief maakt.

meer informatie?