Header afbeelding

RECLAME

Investeer in eerlijk en duurzaam wonen

Investeren in wooncoop betekent investeren in kwaliteitsvol en eerlijk wonen, goed samenlevenecologische duurzaamheid en aangename steden op mensenmaat. 

Belangrijk: als je investeert in wooncoop investeer je in de vennootschap in haar geheel. wooncoop biedt wel de mogelijkheid om voor een specifiek project te investeren. Dit wordt intern bij wooncoop bijgehouden en is niet juridisch bindend.

Via deze pagina investeer je voor “wooncoop algemeen” of voor een specifiek project. Wens je te investeren als achterban of als bewoner, ga dan naar volgende pagina’s: investeren als achterban & investeren als bewoner.

2 mogelijkheden om te investeren

Aandelen

Vanaf €250,- (*)

Beoogde maximale waardestijging 
volgens de vastgoedindex (*)

(in 2018-2021 steeg de vastgoedindex
met gemiddeld 4,6% / jaar)

Geen roerende voorheffing op waardestijging

Rendement bij uitstap, niet via jaarlijks dividend

Geen garantie op rendement

Lange-termijninvestering 

Lening

Vanaf €5000,-

Drie mogelijke achtergestelde leningen:

DuurtijdInterestOpvraagbaarheid
Onbepaalde duur
(minimum 1 jaar)
1%*Op 6 maand
3 jaar2%*Terugbetaling na 3 jaar
5 jaar3%*Terugbetaling na 5 jaar

*de interest is onderhevig aan 30% roerende voorheffing

Investeren in aandelen/achtergestelde leningen houdt risico’s in. Je loopt het risico laattijdig betaald te worden en een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Lees vooraf de informatienota ( achtergestelde lening / aandeel) en WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Volg een infosessie

Enkele van je mede-investeerders

Plan een Gesprek over investeren

Je centen toevertrouwen aan een organisatie doe je niet zomaar. We staan daarom voor je klaar en beantwoorden graag je vragen. Dit kan via telefoon, mail of gewoon door een online meeting te boeken.

Stuur een email naar karel@wooncoop.be of boek een gesprek met Karel via deze link.

0
Enthousiaste coöperanten
0
Kapitaal van burgers
0
Woonprojecten

Investeer voor een woonproject

Wastine – Inclusief wonen

Bellefleur

De Haringrokerij

De Wasserij

Paterssite

Wees je bewust van de risico's

Investeren in wooncoop houdt risico’s in. Investeerders lopen het risico om minder dan verwacht of geen rendement te ontvangen en om hun investering niet, onvolledig en/of laattijdig terugbetaald te krijgen. De aandelen van wooncoop zijn slechts beperkt overdraagbaar. De achtergestelde leningen van wooncoop zijn niet overdraagbaar.

Het rendement dat wooncoop op aandelen ambieert neemt de vorm aan van een waarde-aangroei die de markt van het residentieel vastgoed volgt. De aandelen geven dus geen recht op dividend. Het rendement erop is niet gegarandeerd en hangt af van de financiële prestaties van wooncoop en de evolutie van de residentiële vastgoedmarkt. Het zal enige jaren duren voor wooncoop de geambieerde waarde-aangroei op aandelen kan waarmaken. Voor aandeelhouders die de eerstkomende jaren uitstappen, is de verwachting dat ze hun inbreng niet geheel zullen terugkrijgen.

De belangrijkste factoren die de financiële prestaties van wooncoop en dus ook de risico’s voor beleggers bepalen zijn o.a.: het risico op oplopende (investerings)kosten en vertragingen bij het ontwikkelen en beheren van woonprojecten, het risico op liquiditeitsproblemen, het risico op oplopende financieringskosten, het risico op leegstand en/of tegenvallende huurinkomsten, het risico op tegenvallende vastgoedwaarde van de woonprojecten en het risico i.v.m het jeugdige en innovatieve karakter van wooncoop.

In het bijzonder vereist het bedrijfsmodel van wooncoop een langetermijnbehoud en voortdurende, belangrijke instroom van investeerders en een voortdurende aanwas van langetermijnleningen bij kredietinstellingen. Indien wooncoop daar onvoldoende in slaagt zal dit haar hinderen in de uitvoering van haar bedrijfsplan en/of het terugbetalen van investeerders.

Lees vooraf de volledige informatienota voor je beleggingsproduct, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post (Kerkstraat 108, 9050 Gent) of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Je kan de informatienota’s ook rechtstreeks downloaden via deze links: informatienota voor achtergestelde leningen en informatienota voor aandelen.

Meer weten

Wil je de details kennen over de financiële producten van wooncoop?