Header afbeelding

Het verslag van Lukas Vanelderen

Lukas is mede-oprichter, bestuurder en financieel brein van wooncoop.

Met een goed gevoel kijken we terug op de algemene vergadering van 1 juni 2024. 82 coöperanten waren er fysiek bij in Berchem, 32 coöperanten volgden online mee. De algemene vergadering en de voorbereiding verliepen vlot dankzij de helpende handen van het team en van enthousiaste coöperanten. We vingen ook veel positieve reacties op!

De Stemming op de wooncoop algemene vergadering 2024 (c) Michiel Devijver
Geen algemene vergadering zonder stemming (c) Michiel Devijver

Verhoogde druk

Nochtans keken we terug op een eerder moeilijk 2023. De afgelopen jaren kenden we immers een sterke stijging van de bouwprijzen en de intresten. Het was een stresstest die de hele vastgoedsector onder druk zette, ook wooncoop had hier veel last van.

Het laat zich voelen in de financiële resultaten en stelt het geduld en draagkracht van onze bewoners op de proef. Voor de bewoners gaan namelijk de woonprijzen de hoogte in, terwijl de moeilijkere krediet- en aanbestedingstrajecten zorgen voor (bijkomende) vertragingen in de realisatie van woonprojecten. Ook voor het team zorgde dit in 2023 voor extra druk.

Joris De Kelver en Lukas Vanelderen. wooncoop algemene vergadering 2024 (c) Michiel Devijver
Lukas Vanelderen licht de toekomst van wooncoop toe (c) Michiel Devijver

Hoe gaat wooncoop hiermee om?

We namen tijdens de Algemene Vergadering ruim tijd om de coöperanten te informeren hoe wooncoop omgaat met deze druk.

Misschien wel dé belangrijkste maatregel op dit vlak is de extra expertise die binnengehaald werd zowel in team als in bestuur. In het team startte Joris De Kelver in januari ‘24 als directeur en Liesbeth Van Gorp startte in maart ‘24 als projectleider. Joris en Liesbeth zijn beiden zeer ervaren en  brengen bijkomende expertise op het vlak van financiën, leiderschap en projectontwikkeling. Zo komen we tot een team van acht, goed voor 6,5 voltijds equivalenten. 

Zes nieuwe bestuurders werden aangesteld tijdens de algemene vergadering. Zij werden na een open oproep aangetrokken omwille van hun expertise en netwerk op het vlak van onder andere financiën, hr-expertise, projectontwikkeling, governance, organisatieontwikkeling en leiderschap. Zij werden reeds voorgesteld aan de coöperanten tijdens de algemene vergadering, in de volgende maanden gaan we hen ook in detail voorstellen aan het brede publiek. Zo komen we op een bestuur van tien zeer complementaire leden.

Lukas Vanelderen stelt het uitgebreide bestuur voor van wooncoop 2024 (c) Michiel Devijver
Lukas Vanelderen stelt de nieuwe bestuursleden voor (c) Michiel Devijver

Ook heel belangrijk is de verdere uitwerking en realiseren van onze cultuur van “niet enkel voor, maar ook door de coöperanten”.

Anders gezegd groeien we naar een organisatie waarin de expertise en goesting van alle coöperanten optimaal ingezet wordt in functie van goed wonen voor onszelf en voor anderen. Het mooie is dat dit zowel bottom-up (vanuit de coöperanten) als top-down (vanuit het bestuur) in beweging is! We komen hier nog uitgebreid op terug wanneer de werkgroep coöperanten hun officiële oproep zal plaatsen.

De wooncoop algemene vergadering 2024 (c) Michiel Devijver
(c) Michiel Devijver

De Jaarrekening van 2023

Naar goede gewoonte werd de jaarrekening van 2023 gepresenteerd en goedgekeurd door de algemene vergadering.

Wooncoop heeft nu €38,5 miljoen op het actief en dit is voor €17 miljoen (45%) gedekt door eigen vermogen. In 2023 werd bijna €10 miljoen opgehaald bij bewoners, achterban en investeerders via de uitgifte van aandelen en leningen. Op de resultatenrekening zien we een verlies van €413.000. Enerzijds is een verlies te verwachten wegens de waarderingsregels van wooncoop: de afschrijvingen op vastgoed verlopen sneller dan het reële waardeverlies en een deel van de werkingskosten voor projecten in ontwikkeling worden in kost genomen. Anderzijds is het verlies wel groter dan wenselijk. Dit is voornamelijk een gevolg van de verhoogde bouwkosten en intresten die tot vertragingen hebben geleid.

In het licht van de marktomstandigheden blijft het verlies al bij al beperkt, maar het is wel degelijk een belangrijk aandachtspunt voor de volgende jaren.

De wooncoop algemene vergadering 2024(c) Michiel Devijver
De coöperanten stelden ook heel wat vragen (c) Michiel Devijver

De waarde van de aandelen

Met de algemene vergadering van 2024 wordt het aandeel voor het eerst niet enkel gewaardeerd op basis van het eigen vermogen, maar ook op basis van de latente meerwaarde van het vastgoed in gebruik. (Iets te) eenvoudig gezegd: waardestijgingen (of dalingen) van het vastgoed in gebruik worden meegenomen in de waardering van het aandeel.

Uit rapporten van beëdigde schatters werd de latente meerwaarde bepaald op bijna €600.000, ten opzichte van een boekhoudkundige waarde van €10,6 miljoen. Voor de uittreders van 2023 vertaalt zich dit naar een aandelenwaarde van €246,64 (een stijging t.o.v. de €243,42 voor uittreders van 2022). Intreders blijven 250 euro per aandeel betalen.

Uitsmijters

Na het officiële deel van de algemene vergadering sloten we af met enkele korte uitsmijters. Lieve Jacobs van CERA presenteerde haar inspirerende visie van wat een coöperatie en een wooncoöperatie in het bijzonder kan betekenen.

Zjef Van Acker, uit het wooncoop-team had het over de nieuwe wind die door onze communicatie waait, een communicatie die meer en meer om de mooie verhalen van de wooncoopers draait. Hiervoor maakt hij graag reclame voor de wooncoop-podcast die vele marketing-video’s oplevert.

Om af te sluiten gaf Charlotte Pattyn, bewoner en bestuurder, een update over de vernieuwde coöperantenwerking. Ze deed ook een warme oproep aan de coöperanten om deel te nemen.

Lieve Jacobs van CERA op de wooncoop algemene vergadering 2024(c) Michiel Devijver
Lieve Jacobs geeft een inspirerende Keynote (c) Michiel Devijver
wooncoop algemene vergadering 2024 (c) Michiel Devijver
Applaus voor Lieve (c) Michiel Devijver
wooncoop algemene vergadering 2024 (c) Michiel Devijver
(c) Michiel Devijver

Op zaterdag 1 juni 2024 gaat de Algemene Vergadering (AV) van wooncoop door in Syntra Berchem (Antwerpen). Als wooncoop-coöperant ben je van harte welkom.   Om je de kans te geven goed geïnformeerd te kunnen deelnemen aan de AV, organiseren we naar goede gewoonte vooraf drie vormingsmomenten. Nieuw dit jaar zijn de twee fysieke coöperanten-bijeenkomsten.

Dit staat alvast op het programma van de Algemene Vergadering van 1 juni:

Inschrijven voor de Algemene vergadering kan via dit formulier. Ook vragen en suggesties die je graag op de AV ziet behandeld worden kan je via het formulier indienen. 

Ben je er graag live bij? Schrijf je dan snel in, er is plek voor 190 mensen. Volg je liever online mee? Geen probleem, het formele gedeelte van de AV wordt gelivestreamd . Kan je er noch online of in persoon bij zijn, dan kan je een volmacht verlenen aan een andere coöperant.

algemene vergadering 2023 wooncoop

De volledige kalender

Via het inschrijvingsformulier kan je als coöperant ook opgeven aan welke vormingen en coöperanten-bijeenkomsten je vooraf wenst deel te nemen. 

Dit evenement is enkel voor wooncoop-aandeelhouders. Ben je nog geen coöperant en wil je er graag bij zijn? Dat kan! Koop minimaal één aandeel via www.wooncoop.be/aandelen 

Om de coöperanten de kans te geven om op de Algemene Vergadering met meer kennis van zaken hun stemmen uit te brengen en kwijting te geven aan de bestuurders, bieden we coöperanten online vormingsavonden aan.  Naar goede gewoonte geven we de aftrap met de vorming over het lezen van een jaarrekening. Elke vorming gaat online door en duurt ongeveer 1 uur.

Ben je nog geen aandeelhouder, koop dan snel je eerste aandeel via www.wooncoop.be/investeren

1. LEZEN VAN DE JAARREKENING

Door Hannes Hollebecq (Cera)

Om jullie de kans te geven om op de Algemene Vergadering met meer kennis van zaken jullie stem uit te brengen en kwijting te kunnen geven aan de bestuurders geven we in deze vorming antwoord op algemene vragen vanuit Wetboek & praktijk: 

Deze vorming wordt verzorgd door Hannes Hollebecq, Adviseur Coöperatief ondernemen bij Cera.

2. TOELICHTING BIJ DE PRIJSBEREKENING EN DE INVLOED VAN HOGERE BANKRENTES 

Door Bram Leroux (wooncoop)

wooncoop werkt voor een breed publiek en hanteert daarom een eerlijk en transparant prijsmodel. Dat prijsmodel is aantrekkelijk voor mensen met meer én minder financiële draagkracht. Daarnaast is er nog ons solidariteit programma om ook kwetsbare doelgroepen te huisvesten. Wat dat allemaal nog ingewikkelder maakt is dat vandaag de banken een veel hogere rente vragen voor leningen. 

Dit alles zorgt voor een complexe prijsberekening. Omdat je hier toch moet loskomen van de traditionele kijk op kopen en huren vinden we het belangrijk om deze ingewikkelde materie behapbaar toe te lichten. Er is uiteraard ruimte voor vragen!

3. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING EN DE BEGROTING VAN WOONCOOP

Door Lukas Vanelderen (wooncoop)

Tijdens deze sessie krijg je meer inzicht in de jaarrekening van 2022 zoals deze zal voorgelegd worden op de AV.  Lukas zal daarbij ook de nodige aandacht geven aan de waarderingsregels en de algemene financiële status van wooncoop. Er is natuurlijk ook ruimte voor vragen. Jullie ontvangen de jaarrekening vooraf aan deze sessie. 

4. TOELICHTING BIJ DE INVESTERINGSVOORWAARDEN EN BIJ DE AANPASSING VAN HET INTERN REGLEMENT

Door Lukas Vanelderen (wooncoop)

Tijdens deze sessie doet Lukas de belangrijkste kenmerken van de leningen en aandelen die wooncoop uitschrijft uit de doeken. Verder geeft Lukas toelichting over de aanpassingen aan het Intern Reglement die voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering. Die aanpassingen zijn eerder beperkt. Ze versterken de juridische basis van een aantal van onze praktijken.

Ben je helemaal overtuigd van het belang van de Algemene Vergadering als democratisch middel om de maatschappij eerlijker en gezonder te maken, maar ben je nog geen wooncoop-aandeelhouder? Breng hier dan snel verandering in via deze link. Je kan nog t.e.m. 1 mei aandeelhouder worden en aan de Algemene Vergadering deelnemen.

De Algemene vergadering van wooncoop

De Algemene Vergadering is een belangrijk moment voor wooncoop. Het is de plek waar formele en informele feedback komt van de coöperanten op de werking. Dit verloopt via de voorbereidende vormingen zodat de coöperanten met kennis van zaken kunnen stemmen op de AV. De dag zelf krijgt wooncoop ook input over een aantal thema’s via de inhoudelijke sessies.

De voorbereidende vormingen

 • wo 19 april (20u): Lezen van de jaarrekening.
 • di 02 mei (20u): Toelichting bij de prijsberekening
 • wo 03 mei (20u): Toelichting bij de jaarrekening en begroting  van wooncoop
 • wo 03 mei (21u): Toelichting bij de Investeringsvoorwaarden en aanpassing van het Intern Reglement.

6 mei 2023 - Syntra Berchem

 • 9u15: ontvangst (kinderopvang voorzien tot 12u30)
 • 9u30: inhoudelijke Sessies (meer info hieronder)
 • 11u00: Officiële Algemene vergadering (ook online mee te volgen)
 • 12u30: Broodjeslunch
wooncoop algemene vergadering 2022
Algemene vergadering 2022

De vormingen (18 april, 2 en 3 mei)

Om de coöperanten de kans te geven om op de Algemene Vergadering met meer kennis van zaken hun stemmen uit te brengen en kwijting te geven aan de bestuurders, bieden we coöperanten online vormingsavonden aan.  Naar goede gewoonte geven we de aftrap met de vorming over het lezen van een jaarrekening. Elke vorming gaat online door en duurt ongeveer 1 uur.

 • Vorming 1: wo 19 april (20u): Lezen van de jaarrekening.
 • Vorming 2: di 02 mei (20u): Toelichting bij de prijsberekening
 • Vorming 3: wo 03 mei (20u): Toelichting bij de jaarrekening en de begroting van wooncoop
 • Vorming 4: wo 03 mei (21u): Toelichting bij de Investeringsvoorwaarden en aanpassing van het Intern Reglement.

Schrijf je in voor één of meerdere vormingen via deze link. Meer info over de inhoud vind je helemaal onderaan dit bericht. .

Ben je nog geen aandeelhouder, koop dan snel je eerste aandeel via www.wooncoop.be/investeren

De algemene vergadering 2022 wooncoop Karel Lootens

De inhoudelijke Sessies - 6 mei om 9u30

De inhoudelijke sessies werden vorig jaar erg gewaardeerd. Wij kijken er opnieuw naar uit om met de coöperanten van gedachten te kunnen wisselen rond onderstaande thema’s. 

Sessie 1: wooncoop’s Solidariteit Programma. 

Zoals je kan lezen op www.wooncoop.be/eerlijk heeft wooncoop een systeem waarbij de sterkere schouders solidariteit-aandelen kunnen kopen. Hierdoor kunnen mensen met een beperkter inkomen ook coöperatief wonen.

De vragen die we in deze sessies stellen: 

 1. Hoe pakt wooncoop financiële solidariteit vandaag aan?
 2. Is er potentieel om solidariteit breder ingang te doen vinden voor een ruimere doelgroep? 
 3. Hoe bereiken we de solidaire burger die spaargeld wil activeren? 

Sessie 2: wooncoop in Brussel

In Brussel is al langer vraag naar de wooncoop aanpak. Een paar jaar terug plaatsten we Brussel on hold omdat we onze focus absoluut op de overige projecten moesten leggen. De vraag vanuit Brussel is ondertussen niet gedaald! Via samenwerkingen zien we kansen tot het aankopen van een grond. De vragen die we ons tijdens deze inhoudelijke sessie stellen zijn:

 1. Hoe kan wooncoop vandaag Brussel een plek geven? 
 2. Wat zijn de voor- en nadelen van een eigen lokale coöperatie ten aanzien van inbedding in de wooncoop cv?
 3. Wat zijn de noden, aandachtspunten en/of zorgen indien we van start zouden gaan in Brussel?

Sessie 3: Suggereer een thema

Via het inschrijvingsformulier voor de AV kan je jouw thema pitchen. Wat wil je collectief onderzoeken? Waarover wil jij brainstormen?  Met welk thema vind jij dat wooncoop aan de slag zou moeten gaan? Vanuit het wooncoop team maken we dan de selectie

Inhoudelijke sessie 2022

De AV zelf - 6 mei 2023 vanaf 11u

Na de vormingen en de inhoudelijke sessies is het tijd voor de officiële Algemene Vergadering. 

 • 9u15: ontvangst (ook kinderopvang voorzien tot 12u30)
 • 9u30: inhoudelijke Sessies (meer info hieronder)
 • 11u00: Officiële Algemene vergadering (ook online mee te volgen + online stemming)
 • 12u30: broodjeslunch

Ben je helemaal overtuigd van het belang van de Algemene Vergadering als democratisch middel om de maatschappij eerlijker en gezonder te maken, maar ben je nog geen wooncoop-aandeelhouder? Breng hier dan snel verandering in via deze link. Je kan nog t.e.m. 1 mei aandeelhouder worden en aan de Algemene Vergadering deelnemen.

wooncoop algemene vergadering 2023

Meer uitleg over de vormingen

 • wo 19 april (20u): Lezen van de jaarrekening.
 • di 02 mei (20u): Toelichting bij de prijsberekening
 • wo 03 mei (20u): Toelichting bij de jaarrekening en de begroting van wooncoop
 • wo 03 mei (21u): Toelichting bij de Investeringsvoorwaarden en aanpassing van het Intern Reglement.

1. Lezen van de Jaarrekening

Door Hannes Hollebecq (Cera)

Om jullie de kans te geven om op de Algemene Vergadering met meer kennis van zaken jullie stem uit te brengen en kwijting te kunnen geven aan de bestuurders geven we in deze vorming antwoord op algemene vragen vanuit Wetboek & praktijk: 

 • Wat zijn solvabiliteit- en liquiditeittests?
 • Wat is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur?
 • Hoe bouwen we materiële vaste activa op?
 • Hoe wordt een balans opgebouwd?
 • Hoe lees ik evoluties uit een jaarrekening? 
 • Wat steekt er in het eigen vermogen?
 • Hoe ga ik om met deze info op een AV ?

Deze vorming wordt verzorgd door Hannes Hollebecq, Adviseur Coöperatief ondernemen bij Cera.

2. Toelichting bij de prijsberekening en de invloed van hogere bankrentes 

Door Bram Leroux (wooncoop)

wooncoop werkt voor een breed publiek en hanteert daarom een eerlijk en transparant prijsmodel. Dat prijsmodel is aantrekkelijk voor mensen met meer én minder financiële draagkracht. Daarnaast is er nog ons solidariteit programma om ook kwetsbare doelgroepen te huisvesten. Wat dat allemaal nog ingewikkelder maakt is dat vandaag de banken een veel hogere rente vragen voor leningen. 

Dit alles zorgt voor een complexe prijsberekening. Omdat je hier toch moet loskomen van de traditionele kijk op kopen en huren vinden we het belangrijk om deze ingewikkelde materie behapbaar toe te lichten. Er is uiteraard ruimte voor vragen!

3. Toelichting bij de jaarrekening en de begroting van wooncoop

Door Lukas Vanelderen (wooncoop)

Tijdens deze sessie krijg je meer inzicht in de jaarrekening van 2022 zoals deze zal voorgelegd worden op de AV.  Lukas zal daarbij ook de nodige aandacht geven aan de waarderingsregels en de algemene financiële status van wooncoop. Er is natuurlijk ook ruimte voor vragen. Jullie ontvangen de jaarrekening vooraf aan deze sessie. 

4. Toelichting bij de Investeringsvoorwaarden en bij de aanpassing van het Intern Reglement

Door Lukas Vanelderen (wooncoop)

Tijdens deze sessie doet Lukas de belangrijkste kenmerken van de leningen en aandelen die wooncoop uitschrijft uit de doeken. Verder geeft Lukas toelichting over de aanpassingen aan het Intern Reglement die voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering. Die aanpassingen zijn eerder beperkt. Ze versterken de juridische basis van een aantal van onze praktijken.

Ben je helemaal overtuigd van het belang van de Algemene Vergadering als democratisch middel om de maatschappij eerlijker en gezonder te maken, maar ben je nog geen wooncoop-aandeelhouder? Breng hier dan snel verandering in via deze link. Je kan nog t.e.m. 1 mei aandeelhouder worden en aan de Algemene Vergadering deelnemen.

De Algemene Vergadering is een belangrijk moment voor wooncoop. Het is de plek waar formele en informele feedback komt van de coöperanten op de werking. Dit verloopt via de voorbereidende vormingen zodat de coöperanten met kennis van zaken kunnen stemmen op de AV. De dag zelf krijgt wooncoop ook input over een aantal thema’s via de inhoudelijke sessies.

DE VOORBEREIDENDE VORMINGEN

 • wo 19 april (20u): Lezen van de jaarrekening.
 • di 02 mei (20u): Toelichting bij de prijsberekening
 • wo 03 mei (20u): Toelichting bij de jaarrekening en begroting  van wooncoop
 • wo 03 mei (21u): Toelichting bij de Investeringsvoorwaarden en aanpassing van het Intern Reglement.

6 MEI 2023 – SYNTRA BERCHEM

Ben je helemaal overtuigd van het belang van de Algemene Vergadering als democratisch middel om de maatschappij eerlijker en gezonder te maken, maar ben je nog geen wooncoop-aandeelhouder? Breng hier dan snel verandering in via deze link. Je kan nog t.e.m. 1 mei aandeelhouder worden en aan de Algemene Vergadering deelnemen.

wooncoop algemene vergadering 2023

DE INHOUDELIJKE SESSIES – 6 MEI OM 9U30

De inhoudelijke sessies werden vorig jaar erg gewaardeerd. Wij kijken er opnieuw naar uit om met de coöperanten van gedachten te kunnen wisselen rond onderstaande thema’s. 

Sessie 1: wooncoop’s Solidariteit Programma. 

Zoals je kan lezen op www.wooncoop.be/eerlijk heeft wooncoop een systeem waarbij de sterkere schouders solidariteit-aandelen kunnen kopen. Hierdoor kunnen mensen met een beperkter inkomen ook coöperatief wonen.

De vragen die we in deze sessies stellen: 

 1. Hoe pakt wooncoop financiële solidariteit vandaag aan?
 2. Is er potentieel om solidariteit breder ingang te doen vinden voor een ruimere doelgroep? 
 3. Hoe bereiken we de solidaire burger die spaargeld wil activeren? 

Sessie 2: wooncoop in Brussel

In Brussel is al langer vraag naar de wooncoop aanpak. Een paar jaar terug plaatsten we Brussel on hold omdat we onze focus absoluut op de overige projecten moesten leggen. De vraag vanuit Brussel is ondertussen niet gedaald! Via samenwerkingen zien we kansen tot het aankopen van een grond. De vragen die we ons tijdens deze inhoudelijke sessie stellen zijn:

 1. Hoe kan wooncoop vandaag Brussel een plek geven? 
 2. Wat zijn de voor- en nadelen van een eigen lokale coöperatie ten aanzien van inbedding in de wooncoop cv?
 3. Wat zijn de noden, aandachtspunten en/of zorgen indien we van start zouden gaan in Brussel?

Sessie 3: Suggereer een thema

Via het inschrijvingsformulier voor de AV kan je jouw thema pitchen. Wat wil je collectief onderzoeken? Waarover wil jij brainstormen?  Met welk thema vind jij dat wooncoop aan de slag zou moeten gaan? Vanuit het wooncoop team maken we dan de selectie

Verlag Algemene vergadering 2022

Bij wooncoop worden wij altijd warm van de Algemene Vergadering (AV). Op die dag ontmoeten wij, de aandeelhouders, elkaar om te beslissen over de richting van de coöperatie. Dat is steeds een enorm gezellige en inspirerende gebeurtenis!

De AV van 2022 was ook zeer speciaal. Er werd namelijk een zeer belangrijke beslissing genomen in verband met het rendement op de aandelen. Verder was er natuurlijk ook heel wat ander positief nieuws te melden rond wooncoop. En als kers op de taart werd de AV ook opgefleurd met enkele thematische sessies en mooie vooruitzichten!

wooncoop algemene vergadering 2022

Groot NIEUWS ivm het rendement!

Van 2018 tem 2021 stegen de residentiële vastgoedprijzen met gemiddeld met 4,6% per jaar (*). Toch bleven we bij wooncoop zeggen dat het beoogde rendement op aandelen 2% was. 

Omdat we er bij wooncoop prat op gaan dat we transparant en duidelijk willen zijn, hebben we de aandeel-formules nu zeer specifiek gemaakt. Op de Algemene Vergadering van 2022 werd beslist dat de beoogde waarde van de wooncoop-aandelen de residentiële vastgoedprijsindex zullen volgen (*).

Dat wil zeggen: Aangezien de residentiële vastgoedprijsindex van 2018 tot 2021 steeg met 4,6% per jaar, beogen we ook dat de wooncoop-aandelen hetzelfde rendement zullen volgen.

Dat de residentiële vastgoedprijsindex de voorbije 5 jaar gemiddeld met 4,6% steeg is natuurlijk geen garantie dat dat in de toekomst ook zo zal zijn. Maar als de woningmarkt stijgt, is het wel heel belangrijk dat wooncoop-aandeelhouders daar evenveel van kunnen meegenieten!

Met dit goede nieuws waren er direct enkele bestaande aandeelhouders die meer aandelen wilden bijkopen. Wil ook jij extra aandelen bij kopen? Of wens je je eerste aandelen te kopen? Het kan gemakkelijk via deze link

De algemene vergadering 2022 wooncoop Karel Lootens

Meer goed nieuws

(1) De totale waarde van wooncoop groeide ondertussen naar meer dan 18,8 miljoen euro.

(2) Het resultaat van 2021 is zoals verwacht. Omdat wooncoop bezig is met vele grote investeringen die pas binnen enkele jaren bewoond zullen zijn, is er een verlies van €102.000,- 

(3) En omdat we plannen om nog meer te bouwen, mochten we ook de start aankondigen van een brede marketing-campagne om meer leningen en aandeelhouders te vinden. Deze operatie gebeurd in samenwerking met volta en kompagnon. Bewonder hieronder alvast het eerste campagnebeeld.

De thematische sessies

Omdat inspraak op de Algemene Vergadering nog niet genoeg was, deden we er nog een schepje bovenop. Vooraleer de AV officieel van start ging organiseerden we thematische sessies waar alle aandeelhouders konden meedenken over enkele essentiële wooncoop-vragen.

(1) Bouwmeester Johannes T’Hooft leidde een sessie rond gebouwbeheer (zie foto hieronder). Hoe beheert wooncoop de panden? Aan de hand van enkele vragen werd de temperatuur gemeten en dachten we na over hoe de bewoners ontzorgd kunnen worden rond het onderhoud en herstellingen.

(2) Bram Leroux, ook bouwmeester en financieel medewerker, stelde de vraag: “Hoe kan wooncoop ook mensen met lagere inkomens huisvesten?” Wat velen niet weten is dat wooncoop hier al heel veel doet (zo hebben we bijvoorbeeld een mooie samenwerking met de woongenoten). Maar “alles kan beter” natuurlijk. Daarom verzamelden we de input van alle deelnemers en verwerken het op dit eigenste moment. 

(3) Karel Lootens, mede-oprichter, stelde de vraag: “Op welke manier dient wooncoop nieuwe projecten op te starten?”. Nu is dit vooral vraag-gedreven vanuit bewonersgroepen die een eigen project willen beginnen, én tevens 1/3e van het kapitaal al kunnen samenbrengen. Maar misschien kan wooncoop zelf ook gewoon projecten opstartten en ze zelf realiseren? Ook hier was de input van alle coöperanten zeer waardevol.

Mei en juni worden topmaanden

Schrijf alvast volgende data in uw agenda:

Op 21-22 mei doen we mee aan de Samenhuizendag, en op 25-26 juni doen we een twee coöperanten-evenementen. Eentje in Leuven (op 25 juni), en eentje in Gent (op 26 juni). En dat met een zeer speciale gast. Later meer hierover!

wooncoop samenhuizendag 2022

Wil je je laten inspireren door andere samenhuis-projecten? Of wil je gewoon aan een collectief woonproject meedoen die in de opstartfase is? Dan is de Samenhuizendag ideaal voor jou! 

Verschillende samenhuis-projecten zetten hun deuren open op 21 en 22 mei 2022.