Header afbeelding

Een lagere BTW op sloop en heropbouw

We hebben fantastisch nieuws ontvangen. De federale regering en minister van Financiën Vincent Van Peteghem breiden het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak- en heropbouw uit naar de bouw van woningen bestemd voor verhuur aan natuurlijke personen. Federaal parlementslid Dieter Van Besien bevestigde ons dat wooncoöperaties ook onder dit stelsel zouden vallen. 

De maatregel is nog niet 100% zeker want deze moet nog goedgekeurd worden door het volledige federale parlement, maar minister Van Peteghem kondigde het alvast aan in een persbericht. Het ziet er dus zeer goed uit voor die lagere BTW.

Minister Van Peteghem stimuleert betaalbare huurwoningen door uitbreiding verlaagd btw-tarief afbraak- en heropbouw

Wat voorafging

Eind 2023, na twee jaren aan slecht nieuws over stijgende bankrentes en bouwkosten, kregen we het nieuws dat de BTW op sloop en heropbouw zou verhoogd worden van 6% naar 21%. Dit was een extra doorn in het oog voor alle mensen die wonen eerlijker en duurzamer willen maken via een coöperatieve aanpak. Wooncoop-projecten dreigden tot 10% duurder te worden.

Wooncoop bleef niet bij de pakken zitten en ging in het verweer door deze brief te sturen naar de minister en een petitie te starten om deze te ondersteunen. Door de meer dan 2800 medestanders besliste wooncoop ook om meer in te zetten op beleidswerk. Ook Dieter Van Besien ontpopte zich als medestander van de coöperatieve beweging door te pleiten voor een speciaal statuut voor (woon)coöperaties.

De maatregel wordt nu aangepast

De maatregel wordt nu deels teruggeschroefd door de uitbreiding van het btw-tarief van 6% naar de bouw van woningen bestemd voor verhuur aan natuurlijke personen.

Minister Van Peteghem benadrukt het belang van deze uitbreiding: 

“Voor vele honderdduizenden gezinnen en alleenstaanden is een woning kopen vandaag bijzonder moeilijk. Daarom blijven we werk maken van meer netto en een hoger rendement op spaargeld, maar willen we ook het aanbod betaalbare huurwoningen stimuleren.”

Deze uitbreiding geldt voor sloop- en heropbouw-projecten van woningen die langdurig worden verhuurd. Hierbij zijn enkele belangrijke voorwaarden van toepassing:

  • De maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m² blijft behouden.
  • De woningen moeten worden gebruikt als hoofdverblijfplaats.
  • De huurwoningen moeten voor minstens 15 jaar worden verhuurd aan één of meerdere achtereenvolgende particuliere huurders, om een duurzaam effect op de markt van huurwoningen te verzekeren.

Wooncoop valt onder deze voorwaarden. Zoals eerder vermeld is de maatregel nog niet definitief en moet deze nog worden goedgekeurd door het federale parlement. Echter, de vooruitzichten zijn zeer positief. Dit nieuws vormt een welkome opsteker na de vele slechte nieuwsberichten over het duurder worden van bouwen en wonen.

wooncoop lening - leen aan wooncoop - duurzaam en eerlijk investeren bewoner

Wooncoop blijft werken

Veel van de uitdagingen zijn nog steeds aanwezig. Om de steden volledig eerlijk en duurzaam te maken blijft wooncoop streven naar een speciaal statuut voor wooncoöperaties. Samen met coöperanten en bevriende organisaties blijven we beleidsmakers aanspreken en onderzoeken hoe coöperatief ondernemen en wonen op een juridisch correcte manier ondersteund kan worden door het beleid. 

Heb je zin om hier aan mee te helpen, stuur een mailtje naar info@wooncoop.be.

Je kan ook op de hoogte blijven door onze updates te volgen. Je kan wooncoop vinden op sociale media en je kan je inschrijven voor de wooncoop-nieuwsbrief.

wooncoop huisjesrij logo cooperatief wonen

RECLAME

Een coöperatieve werkplek voor VRP

Draag jij je steentje bij aan een coöperatieve werkplek voor de Vlaamse vereniging voor Ruimte & Planning (VRP)?

Sinds 2010 heeft de VRP haar stek in het oude stationsgebouw van Antwerpen-Dam. In de afgelopen jaren heeft het VRP van tijd tot tijd eens uitgekeken naar een locatie dichter bij een groot station om de bereikbaarheid voor bezoekers (en team) te verbeteren. En recent kwam een geweldige opportuniteit aan het licht! 

Op wandelafstand van Berchem-station ontwikkelt wooncoop cv momenteel het coöperatief woonproject De Wasserij. Op de site is een commerciële ruimte beschikbaar, die als kantoorruimte met gedeelde vergaderzalen en eventueel ook een ‘publieksruimte’ voor lezingen of Masterclasses zou kunnen gebruikt worden. De grote glaspartijen aan de kant van de Eikelstraat bieden ook de kans om de VRP en ruimtelijke projecten een gezicht naar buiten toe te geven. De VRP-filosofie is het concept van collectief wonen uiteraard ook heel genegen, dus is het ook een mooie kans om zelf het goede voorbeeld te geven (practice what you preach). 

VRP De Wasserij wooncoop Berchem Antwerpen

Eén van de belangrijkste financieringsbronnen voor de nieuwe locatie is dat voldoende mensen (of bedrijven, instanties) die de VRP een warm hart toe dragen aandelen met rendement nemen in wooncoop. Dat zijn ‘VRP-achterban’-aandelen in wooncoop. Hiermee financiert wooncoop dan een groot deel van de ruimte die de VRP zou huisvesten. 

Die aandelen – één aandeel kost 250 € – beogen een rendement te bieden volgens de vastgoedindex; tussen 2013 en 2022 was die gemiddeld 3,2 % per jaar. Wooncoop cv keert geen jaarlijks dividend uit, het rendement wordt bij de verkoop van de aandelen uitgekeerd. Om de haalbaarheid te garanderen vraagt de VRP dat kandidaat-aandeelhouders of coöperanten aandelen nemen die vijf jaar vast liggen en die nadien jaarlijks opgevraagd kunnen worden. Bij uittrede krijgt de coöperant dan al zijn kapitaal plus het rendement terug. Meer info en een simulatie vind je bij de Wooncoop-investeringvoorwaarden (zie: 3.2. De terugbetaling van het aandeel). 

VRP logo nieuwste versie (gebruiken bij alle media)

De VRP zoekt tegen deze zomer voor de nieuwe huisvesting in totaal voor 300.000 € aandelen van de ‘VRP-achterban’ in wooncoop. Ze mikken daarbij op 10 sympathisanten die elk voor 10.000 € aandelen nemen, 20 die er voor 5.000 € nemen en 100 die er voor 1.000 € nemen. Maar alle bedragen zijn welkom. 

Ben je geïnteresseerd om de VRP te steunen en daarvoor coöperant voor VRP te worden? Dat zou hen stevig helpen. Dan willen wij je vragen om via dit formulier een investeringsbelofte in wooncoop voor het bedrag dat je kiest te formuleren, en dit bij voorkeur voor 29 maart (uiterlijk 23 april). Want dan evalueert VRP of ze potentieel voldoende ‘VRP-aandelen’ kunnen verzamelen en of het project kans op slagen heeft. In de loop van april (of ten laatste begin mei) laten we je dan weten of het project en de verhuis doorgaan of niet. En zo ja, zullen we je dan vragen je ‘VRP-achterban’-aandelen in wooncoop effectief te kopen. 

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Wil je meer info over investeren in wooncoop dan kan je de infosessie-video (investeren in wooncoop) aanvragen via onderstaand formulier. Er volgt ook nog een specifiek webinar in de komende weken waar we het project van De Wasserij, de kapitaalsoproep en de unieke kansen voor de VRP toelichten.  

Alvast een hele grote dankjewel vanwege het VRP-team en bestuur

Vraag de video-infosessie aan

Investeren in wooncoop

Vul het formulier in en krijg twee video-infosessies in je mailbox. De uitgebreide inleiding tot wooncoop duurt 40 minuten. De infosessie investeren in wooncoop duurt 20 minuten.

De wasserij antwerpen cohousing coöperatief wonen coöperatie wooncoop
Wasserij wooncoop cohousing render tuin 2

Wees je bewust van de risico's

Investeren in wooncoop houdt risico’s in. Investeerders lopen het risico om minder dan verwacht of geen rendement te ontvangen en om hun investering niet, onvolledig en/of laattijdig terugbetaald te krijgen. De aandelen van wooncoop zijn slechts beperkt overdraagbaar. De achtergestelde leningen van wooncoop zijn niet overdraagbaar.

Als je investeert in wooncoop investeer je in de vennootschap in haar geheel. wooncoop biedt wel de mogelijkheid om een woonproject aan te duiden die je wenst te ondersteunen. wooncoop zal bij voorkeur je investering voor dit project bestemmen.

Het rendement dat wooncoop op aandelen ambieert neemt de vorm aan van een waarde-aangroei die de markt van het residentieel vastgoed volgt. De aandelen geven dus geen recht op dividend. Het rendement erop is niet gegarandeerd en hangt af van de financiële prestaties van wooncoop en de evolutie van de residentiële vastgoedmarkt. Het zal enige jaren duren voor wooncoop de geambieerde waarde-aangroei op aandelen kan waarmaken. Voor aandeelhouders die de eerstkomende jaren uitstappen, is de verwachting dat ze hun inbreng niet geheel zullen terugkrijgen.

De belangrijkste factoren die de financiële prestaties van wooncoop en dus ook de risico’s voor beleggers bepalen zijn o.a.: het risico op oplopende (investerings)kosten en vertragingen bij het ontwikkelen en beheren van woonprojecten, het risico op liquiditeitsproblemen, het risico op oplopende financieringskosten, het risico op leegstand en/of tegenvallende huurinkomsten, het risico op tegenvallende vastgoedwaarde van de woonprojecten en het risico i.v.m het jeugdige en innovatieve karakter van wooncoop.

In het bijzonder vereist het bedrijfsmodel van wooncoop een langetermijnbehoud en voortdurende, belangrijke instroom van investeerders en een voortdurende aanwas van langetermijnleningen bij kredietinstellingen. Indien wooncoop daar onvoldoende in slaagt zal dit haar hinderen in de uitvoering van haar bedrijfsplan en/of het terugbetalen van investeerders.

Lees vooraf de volledige informatienota voor je beleggingsproduct, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Je kan de informatienota’s ook rechtstreeks downloaden via deze links: informatienota voor achtergestelde leningen en informatienota voor aandelen.

Meer weten

Wil je de details kennen over de financiële producten van wooncoop?

De Bellefleur in Gent

Het is eindelijk zo ver! Na twee succesvolle investeerder-campagnes in 2022, een hartverwarmende solidaire investeerders campagne met Gent Samen Solidair in 2023, en een grondige renovatie die ongeveer een jaar duurde, kunnen de 24 wooncoop-appartementen van de Bellefleur betrokken worden op 1 juli 2024. Voor de laatste  1- of 2-kamerappartementen kunnen geïnteresseerde bewoners zich nu aanmelden.

Heb je interesse om hier te wonen vanaf 1 juli 2024, bekijk dan de infosessie.

Duurzaam wonen op een toplocatie

Bellefleur is een bijzonder project. De gebouwen met beschermde voorgevel zijn net gerenoveerd tot energiezuinige woningen. Naast je eigen woning deel je enkele gemeenschappelijke ruimtes en een tuin met je medebewoners. De ligging is top. 

Een kindvriendelijke buurt

De Bellefleur ligt in een rustige woonbuurt op een interessante locatie: niet ver van het natuurreservaat De Bourgoyen, het openbare zwembad Rooigem en heel wat winkels en horeca. Je woont er ook op fietsafstand van de Brugse Poort, Gent-centrum, Blaarmeersen en de Vinderhoutse bossen.

Bellefleur Gent wooncoop coöperatief wonen

Kwaliteitsvol wonen

Bewoners beschikken over een 1-of 2-slaapkamer appartement met eigen keuken, badkamer en living. Vanuit elke woning heb je ook toegang  tot de tuin, een washok en nog twee andere collectieve ruimtes.

De ruimtes stimuleren het sociaal contact met de medebewoners, en maken het compact wonen ook veel aangenamer. De bewoners beslissen hoe de gemeenschappelijke ruimtes gebruikt zullen worden.

Een ecologische renovatie

De renovatie van de Bellefleur verliep grondig en met duurzame materialen.

  • Thermische en akoestische isolatie
  • Nieuwe traphallen en dak
  • Nieuwe ramen en technieken (warmtepomp, ventilatie D, regenwaterrecuperatie)
  • Nieuwe badkamer en volledig uitgeruste keuken 

Door deze ingrepen is er 2,5 keer minder warmteverlies en in totaal daalde het energieverbruik met 80%. Zo wordt 23,4 ton CO2 per jaar minder uitgestoot.  De bewoners van de Bellefleur wonen nu ecologischer dan de doorsnee-Vlaming. 

Heb je interesse om hier te wonen, bekijk dan de infosessie-video hierboven.

Bellefleur Gent Bellefleurstraat wooncoop coöperatief wonen
De Bellefleur is bijna klaar
Online infosessie - inleiding tot wooncoop - wonen en investeren

Geloof je ook dat wonen en investeren kwaliteitsvol, eerlijk en voor iedereen moet kunnen? En dat het tevens moet bijdragen aan goed samenleven, ecologische duurzaamheid en aangename steden op mensenmaat?

Dan is deze infosessie voor jou.

Via de coöperatieve vennootschap van wooncoop kan je duurzaam investeren en wonen. De experts van wooncoop hebben de verantwoordelijkheid over de bouw en het beheer van het pand. de coöperanten en bewoners kunnen genieten van het leven, het rendement en een leukere en meer duurzame samenleving.

In deze infosessie maak je kennis met de algemene principes van wooncoop. Na de algemene intro (30 minuten), zijn er 2 break-out sessies:

(#1) Een infosessie over investeren in wooncoop
(#2) een infosessie over wonen bij wooncoop.

INSCHRIJVEN is gratis en noodzakelijk!


Mede-oprichter Karel neemt afscheid van het team en het bestuur

Beste coöperant, investeerder, partner, sympathisant,

Met veel respect en dankbaarheid melden we dat Karel Lootens afscheid neemt van het wooncoop-team en -bestuur. 

In 2017 richtte Karel samen met Gerbrand en Lukas wooncoop op. Met Lukas en het bestuur heeft hij de voorbije jaren leiding gegeven aan wooncoop. Hij heeft zijn talenten, goesting en energie tomeloos ingezet om wooncoop mee uit de grond te stampen en op de kaart te zetten. Karel voelde zich als een vis in het water in de startfase van wooncoop, steeds op zoek naar kansen, naar oplossingen en voortdurend wooncoop aan het “vercoopen”. Ook jullie hebben dat ongetwijfeld ervaren: Karel heeft fantastisch veel voor wooncoop en haar coöperanten betekend!

De laatste jaren is wooncoop die startfase aan het ontgroeien. Het team is uitgebreid, er zijn meer coöperanten, meer projecten en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het vlak van organisatie en management. Zo zijn team en bestuur het voorbije jaar op zoek gegaan naar de passende leiderschapsstijl, zijn we bezig geweest met het verscherpen van strategische keuzes, teamcultuur en -structuur en zijn we op zoek naar een nieuwe directeur.

Karel zelf beschrijft zijn kracht als pionieren en het leggen van de eerste stenen, wat hij met trots en passie heeft gedaan. Hij laat nu bewust ruimte voor de verdere groei en professionalisering van wooncoop, waarbij nieuwe talenten een essentiële rol zullen spelen.

Intussen zijn we blij Joris De Kelver in het team te verwelkomen. Joris is sinds begin januari interim-directeur en zal wooncoop ook op lange termijn bijstaan in de financiële thema’s van wooncoop. Hij heeft een lange ervaring in het hoger financieel management in de bankensector en brengt waardevolle leiderschaps- en financiële expertise naar wooncoop. We stellen Joris binnenkort aan jullie voor.

Karel neemt nu tijd om dit belangrijke hoofdstuk af te sluiten. Hij blijft vanzelfsprekend als coöperant 100% achter de missie en de visie van wooncoop staan en wenst alle coöperanten, het team, het bestuur en partners succes en veel goesting om te blijven gaan voor wooncoop. Hij dankt alle mensen die hij de voorbije jaren heeft mogen ontmoeten en die bijgedragen hebben aan wooncoop! 

Wij willen Karel hartelijk bedanken voor zijn onschatbare bijdrage, onvermoeibare inzet en inspirerende rol. Samen met jullie, coöperanten, het team en alle partners, kijken we uit naar de volgende fase van wooncoop, met vernieuwde energie en enthousiasme.

Het bestuur en het team van wooncoop

Persoonlijke boodschap van Karel

Karel Lootens wooncoop

In een organisatiegroei zitten verschillende fases.

Mijn sterkte zit in het pionieren en opstarten, de eerste stenen leggen.

Dit is ook wat ik deed bij de opstart van wooncoop. Op een andere manier naar vastgoed gaan kijken, hoe we het financieren, hoe we burgers mobiliseren met hun spaarcenten, hoe we de sector laten nadenken over het klassieke vastgoed financieel model. Hoe we panden duurzaam beheren via centrale eigenaarschap.

In de voorbije jaren konden we zowel burgers als overheden motiveren om projecten te realiseren.  Dus ik ben ook best wel trots op waar we nu al staan in die korte periode.

Ikzelf zet nu een stapje opzij en laat zo de kans aan wooncoop om zijn volgende fase in te gaan.  

Als organisatie zetten we nu de volgende stappen om verder te professionaliseren en verder coöperatief wonen uit te bouwen.

Hiervoor zijn ook andere talenten nodig, de uitbreiding van het team is aan het gebeuren en de update van het bedrijfsmodel vindt plaats.

Dit is een goede zaak voor de organisatie!

De Belg heeft geen baksteen in de maag! Hij/zij wil een eerlijk model voor zijn centen, nu en later. Hij/zij wil eerlijke partners in het ontzorgen van diens bouw en beheer van de woning.

Velen zijn het er mee eens dat vastgoed nu te veel als puur financieel model naar voor gebracht wordt. Andere waarden zoals het klimaatvriendelijk bouwen, socialer wonen, eerlijkere verdeling van centen,… zo’n zaken mogen serieus wat meer de bovenhand krijgen.

Daarom blijf ik, net als het bestuur en team 100% achter het coöperatief woonmodel staan.

Dank je wel aan de collega’s en de bestuurders voor de voorbije fase. Succes met de volgende stappen.

Dank aan alle coöperanten/partners die ik mocht leren kennen en die ons/me mee motiveren om wooncoop uit te bouwen.

Vele groeten

Karel.

wooncoop algemene online infosessie coöperatief wonen en investeren

Geloof je ook dat wonen en investeren kwaliteitsvol, eerlijk en voor iedereen moet kunnen? En dat het tevens moet bijdragen aan goed samenleven, ecologische duurzaamheid en aangename steden op mensenmaat?

Dan is deze infosessie voor jou.

Via de coöperatieve vennootschap van wooncoop kan je duurzaam investeren en wonen. De experts van wooncoop hebben de verantwoordelijkheid over de bouw en het beheer van het pand. de coöperanten en bewoners kunnen genieten van het leven, het rendement en een leukere en meer duurzame samenleving.

In deze infosessie maak je kennis met de algemene principes van wooncoop. Na de algemene intro (30 minuten), zijn er 2 break-out sessies:

(#1) Een infosessie over investeren in wooncoop
(#2) een infosessie over wonen bij wooncoop.

INSCHRIJVEN is gratis en noodzakelijk!


wooncoop algemene online infosessie coöperatief wonen en investeren

Geloof je ook dat wonen en investeren kwaliteitsvol, eerlijk en voor iedereen moet kunnen? En dat het tevens moet bijdragen aan goed samenleven, ecologische duurzaamheid en aangename steden op mensenmaat?

Dan is deze infosessie voor jou.

Via de coöperatieve vennootschap van wooncoop kan je duurzaam investeren en wonen. De experts van wooncoop hebben de verantwoordelijkheid over de bouw en het beheer van het pand. de coöperanten en bewoners kunnen genieten van het leven, het rendement en een leukere en meer duurzame samenleving.

In deze infosessie maak je kennis met de algemene principes van wooncoop. Na de algemene intro (30 minuten), zijn er 2 break-out sessies:

(#1) Een infosessie over investeren in wooncoop
(#2) een infosessie over wonen bij wooncoop.

INSCHRIJVEN is gratis en noodzakelijk!

wooncoop algemene online infosessie coöperatief wonen en investeren

Geloof je ook dat wonen en investeren kwaliteitsvol, eerlijk en voor iedereen moet kunnen? En dat het tevens moet het bijdragen aan goed samenleven, ecologische duurzaamheid en aangename steden op mensenmaat?

Dan is deze infosessie voor jou.

Via de coöperatieve vennootschap van wooncoop kan je duurzaam investeren en wonen. De experts van wooncoop hebben de verantwoordelijkheid over de bouw en het beheer van het pand. de coöperanten en bewoners kunnen genieten van het leven, het rendement en een leukere en meer duurzame samenleving.

In deze infosessie maak je kennis met de algemene principes van wooncoop. Na de algemene intro (30 minuten), zijn er 2 break-out sessies:

(#1) Een infosessie over investeren in wooncoop
(#2) een infosessie over wonen bij wooncoop.

INSCHRIJVEN is gratis en noodzakelijk!

Geloof je ook dat wonen en investeren kwaliteitsvol, eerlijk en voor iedereen moet kunnen? En dat het tevens moet het bijdragen aan goed samenleven, ecologische duurzaamheid en aangename steden op mensenmaat?

Dan is deze infosessie voor jou.

Via de coöperatieve vennootschap van wooncoop kan je duurzaam investeren en wonen. De experts van wooncoop hebben de verantwoordelijkheid over de bouw en het beheer van het pand. de coöperanten en bewoners kunnen genieten van het leven, het rendement en een leukere en meer duurzame samenleving.

In deze infosessie maak je kennis met de algemene principes van wooncoop. Na de algemene intro (30 minuten), zijn er 2 break-out sessies:

(#1) Een infosessie over investeren in wooncoop
(#2) een infosessie over wonen bij wooncoop.

INSCHRIJVEN is gratis en noodzakelijk!

De bewoners van de deelwoning in cohousing de Haringrokerij zijn op zoek naar een nieuwe huisgenoot vanaf 1 september (of later). De plek die vrij komt is geschikt voor één persoon

Het fenomeen

De Haringrokerij is een gezellige cohousing gelegen dichtbij het centrum van Antwerpen, op een steenworp van de Schelde. Deze pionierende cohousing werd opgericht in 1987. Onvermijdelijk kwamen er veranderingen in de opmaak van de gezinnen, daarom stapte wooncoop in 2022 mee in het verhaal.

De waarden van de bewoners van De Haringrokerij liggen namelijk volledig in lijn met de missie en visie van wooncoop!

Haringrokerij wooncoop Antwerpen Scheldestraat 63

Coöperatief wonen?

Via wooncoop woon je coöperatief in De Haringrokerij. Zo combineer je voordelen van huren en kopen: je investeert in wooncoop, de coöperatieve vennootschap die De Haringrokerij deels bezit. wooncoop heeft dan de verantwoordelijkheid voor alle administratie en onderhoud van de woningen. Als bewoner-coöperant huur je dan ontzorgd bij jezelf, aan de werkelijke kostprijs en tegelijkertijd bouw je kapitaal op via aandelen.

Je maandelijkse woonkost hangt af van (1) de waarde van je aandelen bij intrede, (2) hoeveel je vrienden en familie mee investeren in wooncoop, en (3) je aandelen-opbouw over 25 jaar. Experimenteer met de rekenmodule.

Cohousing de Haringrokerij vrije kamer Scheldestraat wooncoop

De vrije kamer

Het herenhuis in de Scheldestraat is onderdeel van cohousing De Haringrokerij. Dit herenhuis bestaat uit twee grote woningen die in elkaar overlopen. In woning 1 hebben vier huisdelers een slaapverdieping, een badkamer en een leefruimte met keuken. Zij delen een inkomhal en de tuin op het gelijkvloers met woning 2: een gezin en een alleenstaande die ook elk hun privéruimtes hebben. 

De vrije kamer is deel van woning 1. De infofiche met alle informatie vind je via deze link. Foto’s vind je in deze map. Je kan er vanaf 1 september wonen via de coöperatieve formule van wooncoop. Stel je kandidaat voor 30 augustus 2023.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Vul dit formulier in en bewonerscoach Gerbrand Nootens contacteert je voor het beantwoorden van jouw vragen en een ontmoeting met het huis en de bewoners.

Is deze deelwoning niet de woonst voor jou maar wil je wel coöperatief wonen, nu of later? Vul dan het ik-wil-wonen formulier in en ze houden jou op de hoogte van vrije woonplekken op jouw maat.

wooncoop algemene online infosessie coöperatief wonen en investeren

Geloof je ook dat wonen en investeren kwaliteitsvol, eerlijk en voor iedereen moet kunnen? En dat het tevens moet het bijdragen aan goed samenleven, ecologische duurzaamheid en aangename steden op mensenmaat?

Dan is deze infosessie voor jou.

Via de coöperatieve vennootschap van wooncoop kan je duurzaam investeren en wonen. De experts van wooncoop hebben de verantwoordelijkheid over de bouw en het beheer van het pand. de coöperanten en bewoners kunnen genieten van het leven, het rendement en een leukere en meer duurzame samenleving.

In deze infosessie maak je kennis met de algemene principes van wooncoop. Na de algemene intro (30 minuten), zijn er 2 break-out sessies:

(#1) Een infosessie over investeren in wooncoop
(#2) een infosessie over wonen bij wooncoop.

INSCHRIJVEN is gratis en noodzakelijk!


wooncoop algemene online infosessie coöperatief wonen en investeren

Geloof je ook dat wonen en investeren kwaliteitsvol, eerlijk en voor iedereen moet kunnen? En dat het tevens moet het bijdragen aan goed samenleven, ecologische duurzaamheid en aangename steden op mensenmaat?

Dan is deze infosessie voor jou.

Via de coöperatieve vennootschap van wooncoop kan je duurzaam investeren en wonen. De experts van wooncoop hebben de verantwoordelijkheid over de bouw en het beheer van het pand. de coöperanten en bewoners kunnen genieten van het leven, het rendement en een leukere en meer duurzame samenleving.

In deze infosessie maak je kennis met de algemene principes van wooncoop. Na de algemene intro (30 minuten), zijn er 2 break-out sessies:

(#1) Een infosessie over investeren in wooncoop
(#2) een infosessie over wonen bij wooncoop.

INSCHRIJVEN is gratis en noodzakelijk!

Update 1 juli 2023: De nieuwe bewoner is gevonden

Woon coöperatief

Dit is je kans om coöperatief te wonen in één van de leukste deelhuizen van Gent. De bewoners van het AlberThuis zijn op zoek naar een nieuwe huisgenoot vanaf 1 augustus. De plek die vrij komt is geschikt voor één persoon.

alberthuis 2

Dit herenhuis werd in 2019 totaal gerenoveerd en er zijn zonnepanelen in eigendom van Energent. Je deelt een fietsen-inkomhal, woonkamer, keuken, 3 badkamers, een kelder en een tuin. De vrije privé-kamer is 18 m2 groot en ligt op de tweede verdieping vooraan. Het is ‘Kamer 3’ op de plannen.

Als bewoner wandel je in 5 minuten het station Gent Sint-Pieters binnen, of sta je in 10 minuten in de Blaarmeersen of het centrum van Gent. Er zijn ook heel wat winkels in je buurt. 

Via deze link vind je de infofiche met alle informatie en een mooie tekst van de bewoners. Heb je interesse om hier te wonen? Vul dan dit formulier in.

De bewoners aan het woord

wooncoop-project “AlberThuis” nodigt gastvrij uit: er komt een kamer vrij! Één van onze bewoners ruilt ons Gentse stekje namelijk in voor de Zweedse natuur.

Wie zijn we: 8 mensen (tussen de 7 jaar oud en 65 jong), 24 fietsen, en ontelbaar veel planten & dromen. Tiemen en Chapa wonen samen op de zolder-loft. Luka en Stijn – home-made koppel – hebben elk een eigen kamer in dit grote herenhuis. Hugo vertegenwoordigt de 3de leeftijd op het 3de verdiep. Bram en dochter Eva wonen in de dubbele kamer met zicht op de tuin- Eva is er ongeveer 40% van de tijd. Ook Robrecht vind je hier soms thuis (met of zonder bezoekende zonen en heerlijke restjes van vegan resto Lekker GEC). 

Iedereen heeft zijn eigen privéruimte (slaapkamer); keuken, living, tuin, kelder en 3 badkamers delen we.

We zijn een diverse groep mensen die allen heel zelfstandig leven. Gemene deler toch: elk van ons heeft minstens één been in het relatief groenere leven en werken (inderdaad, vooral veggie, niet rokende, wel fietsende, en all that jazz). Behalve op de (+/-) maandelijkse samen-momenten, waar we vanalles over het huis bespreken, eten we voornamelijk op eigen ritme.

Huiselijke taken gebeuren deels spontaan op eigen initiatief, of worden via een simpel schoonmaakplan verdeeld onder huisgenoten. Uiteraard leven we samen op basis van respect voor elkaars noden en grenzen. Hoewel iedereen zijn eigen gang gaat, genieten we ook van de kleine momenten samen. Vooral Tiemen, Chapa en Luka spelen graag gezelschapsspelletjes (wat af en toe in lange spelnamiddagen uitmondt). Op zondagavond wordt de dvd-speler al eens bovengehaald en tonen we elkaar onze lievelingsfilms. 

Verder drumt Stijn graag (elders) de pannen van het dak en fietst Robrecht zich graag de ziel uit het lijf-en-leed. En terwijl Bram in dampende kookpotten roert, danst Eva rond de tafel. Last but not least: Francine en Cesar zijn de gevleugelde bewoners van de tuin. In ruil voor etensresten leggen ze af en toe een ei…

Smaakt naar kennismaking?

Is dit niet het woonproject voor jou maar wil je wel op de hoogte gehouden worden van vrije coöperatieve woonplekken? Vul dan het ik-wil-wonen formulier in.

Laatste online infosessie van het voorjaar => 26 juni

In deze zomerse temperaturen zou je denken dat de zomerpauze al is ingezet. Maar wooncoop doet toch nog een allerlaatste online infosessie. Deze gaat door op maandag 26 juni van 19u30 tot 21.00.

wooncoop algemene online infosessie coöperatief wonen en investeren

Geloof je ook dat wonen en investeren kwaliteitsvol, eerlijk en voor iedereen moet kunnen? En dat het tevens moet het bijdragen aan goed samenleven, ecologische duurzaamheid en aangename steden op mensenmaat?

Dan is deze infosessie voor jou.

Via de coöperatieve vennootschap van wooncoop kan je duurzaam investeren en wonen. De experts van wooncoop hebben de verantwoordelijkheid over de bouw en het beheer van het pand. De coöperanten en bewoners kunnen genieten van het leven, het rendement en een leukere en meer duurzame samenleving.

In deze infosessie maak je kennis met de algemene principes van wooncoop. Na de algemene intro (30 minuten), zijn er 2 break-out sessies:

  1. Investeren in wooncoop
  2. Wonen bij wooncoop.

INSCHRIJVEN is gratis en noodzakelijk en kan via onderstaand formulier.

Update 28 juni 2023: Dit appartement is ondertussen coöperatief bewoond.

Coöperatief wonen in centrum Gent

Dit is je kans. Er is een 1-slaapkamer appartement vrijgekomen in het centrum van Gent. Vanaf 16 juli 2023 kan je coöperatief wonen in de Dampoortstraat, boven de kantoren van het Gents MilieuFront.

Dampoort Dampoortstraat wooncoop coöperatief wonen

Het appartement van ongeveer 69m2 bevindt zich op de eerste verdieping van een vijfdelig blok. Er is veel licht in de woonkamer en de slaapkamer is aan de rustige achterzijde van het gebouw. 

Als bewoner wandel je in 5 minuten het Dampoortstation binnen, of sta je in 10 minuten op de Vlasmarkt. Er zijn ook heel wat winkels in je buurt. 

Dit is je kans!

Via deze link vind je de infofiche met meer informatie. Heb je interesse om hier te wonen, neem dan contact op met bewonerscoach Chiara: chiara@wooncoop.be.

GIF wooncoop coöperatief wonen Morgane Staelens

Is dit niet het appartement voor jou maar wil je wel op de hoogte gehouden worden van alle appartementen waar je coöperatief kan wonen? Vul dan het ik-wil-wonen formulier in.

Contact

Heb je hier nog vragen over of ben je geïnteresseerd? 
Neem contact op met Chiara voor een afspraak!

Allerlaatste 5 jaar wooncoop café gaat door in Antwerpen

Voor de verjaardag van wooncoop trakteren we alle coöperanten en sympathisanten. Daarom organiseren we wooncoop-cafés in alle steden waar wooncoop actief is. Na de cafés in Gent, Sint-Niklaas, Herentals, Leuven, Brugge en Hasselt is er nog één allerlaatste wooncoop-café.

Op dinsdag 30 mei komen we langs in Antwerpen!

Het wooncoop-café is voor de wooncoop-coöperanten uit de buurt én voor iedereen die deelnam aan deze of eerdere infosessies. Tijdens het café trakteert wooncoop, praten we bij over de stand van zaken in De Wasserij en verneem je alles over de extra-campagne die we opzetten om één unit in De Wasserij voor te behouden voor een vluchtelingengezin.

5 jaar wooncoop Antwerpen de nieuwe vrede wooncoop

De infosessie is voor mensen die geloven dat wonen kwaliteitsvol & eerlijk moet kunnen voor iedereen. En dat het tevens moet bijdragen aan goed samenleven, ecologische duurzaamheid en aangename steden op mensenmaat! Via deze infosessie leer je hoe je via de coöperatieve vennootschap wooncoop kan wonen en/of investeren in woonprojecten. Deze sessie is dus zowel voor geïnteresseerde bewoners als voor impact-investeerders!

Voor de infosessie is het verplicht om je in te schrijven via deze link, voor het wooncoop-café hoeft dit niet en kan je gewoon afkomen.

19u30: Algemene infosessie
20u30: 5 jaar wooncoop-café

Wij kijken er alvast heel erg naar uit om jullie te ontmoeten op dinsdag 30 mei in de Nieuwe Vrede in Antwerpen.

5 jaar wooncoop cafés coöperatief wonen duurzaam wonen coöperanten

Wonen in cohousing Moos°Herk, Hasselt

Omdat de vraag naar informatie rond wonen in cohousing Moos°Herk groot is, organiseren we twee infosessies: één in persoon (16 mei) en één online (23 mei). Heb jij vragen rond wonen in deze unieke coöperatieve cohousing dan beantwoorden we deze graag.  Je kan er eveneens de toekomstige bewoners ontmoeten (ook zij zijn nieuwsgierig naar hun toekomstige buren).

21 van de 33 woningen zijn al ingevuld, nog slechts 12 woningen beschikbaar voor kleine en grote gezinnen, voor jong en oud, en voor actieve en rustige bewoners. Wees er op tijd bij om jouw woning te ontdekken zodat je er kan wonen vanaf 2025.

Een ontwerp dat verbindt!

In totaal gaat Moos°Herk over een oppervlakte van 7.500 m² waar een cohousing van 33 woonunits zal komen. 

Het schitterende ontwerp van architecten ectv maakt connectie met de buurt en met elkaar mogelijk door de vele ontmoetingsplekken. Want dat is wat cohousen doet, je kan op ieder moment van de dag kiezen voor me-time of voor ontmoeting. Niets moet, maar er wordt plots veel mogelijk.

Ontdek de plannen via de projectpagina van Moos°Herk.

Wooncoop render moosherk hasselt cohousing

De Timing van cohousing Moos°Herk

De vergunning voor Moos°Herk is alvast binnen en in de lente van 2022 begonnen de afbraak- en saneringswerken. Op dit moment is wooncoop op zoek naar de juiste aannemer om in het najaar 2023 te beginnen bouwen. De oplevering en de verhuis van alle bewoners wordt voorzien voor begin 2025.

En er is nog iets speciaal aan dit woonproject!

Coöperatief wonen, samen heb je meer

Via coöperatief wonen word je bewoner-coöperant van wooncoop. Zo ben je mede-eigenaar van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de bouw en het beheer van dit woonproject.

Alle bewoners huren zo bij zichzelf. De grote voordelen zijn dat je je als bewoner geen zorgen hoeft te maken over de bouw, het beheer en andere technische zaken van deze cohousing. De ervaringsdeskundigen binnen de coöperatie zetten hun schouders hieronder. Zo kan jij je samen met de andere bewoner-coöperanten volledig focussen op goed leven en het creëren van een leuke gemeenschap.

Nieuwjaarsdrink 2023 wooncoop coöperatief wonen MoosHerk
Enkele MoosHerkers op de wooncoop nieuwsjaarsdrink 2023

De infosessie voor jou

Voel je iets voor deze unieke coöperatieve cohousing waar nog slechts 12 units beschikbaar zijn? Wil je meer leren over de plannen van Moos°Herk en wil je al je vragen stellen over coöperatief wonen? Ben je benieuwd naar de huidige bewonersgroep?

Mis deze kans niet en kom naar één van de infosessies (of beiden).

wooncoop algemene online infosessie coöperatief wonen en investeren

Geloof je ook dat wonen en investeren kwaliteitsvol, eerlijk en voor iedereen moet kunnen? En dat het tevens moet het bijdragen aan goed samenleven, ecologische duurzaamheid en aangename steden op mensenmaat?

Dan is deze infosessie voor jou.

Via de coöperatieve vennootschap van wooncoop kan je duurzaam investeren en wonen. De experts van wooncoop hebben de verantwoordelijkheid over de bouw en het beheer van het pand. de coöperanten en bewoners kunnen genieten van het leven, het rendement en een leukere en meer duurzame samenleving.

In deze infosessie maak je kennis met de algemene principes van wooncoop. Na de algemene intro (30 minuten), zijn er 2 break-out sessies:

(#1) Een infosessie over investeren in wooncoop
(#2) een infosessie over wonen bij wooncoop.

INSCHRIJVEN is gratis en noodzakelijk!