Header afbeelding
Staatsbons goed voor wooncoop? Belgische overheid activeert massaal spaargeld van Belgen

Dankzij de recente introductie van staatsbons wordt het spaargeld van de Belgen massaal in beweging gebracht. Onze Minister verdient dan ook een welgemeende “proficiat!” voor dit initiatief. Bij wooncoop zien wij zeer graag dat spaargeld geactiveerd wordt. Niettegenstaande blijft de vraag blijft wel: Is het succes van de staatsbons goed voor wooncoop?

Heeft de staatsbon al het beweegbaar geld voor een jaar vastgezet, of heeft het nog meer mensen aan het denken gezet om iets te doen met hun geld?

Weet wat je activeert

Bij wooncoop zijn we zeer enthousiast over het idee van activering. Wij geloven sterk in het wakker maken van burgerkapitaal om eerlijkere en duurzamere woonomgevingen te realiseren

Want wanneer je investeert in wooncoop, dan weet je zeer goed wat er met je geld gebeurt. Geef je een lening aan wooncoop dan wordt dit aangewend om de 28 collectieve woonprojecten te bouwen en te beheren. Dit zijn woonprojecten waar de coöperatieve bewoners aan eerlijke prijzen wonen en waar het schaalvoordeel voor extra duurzaamheid zorgt. Deze duidelijkheid is iets waar investeren in wooncoop wel een voetje voor heeft op de staatsbons.

Een rendementsvergelijking

Als je investeert in staatsbons dan krijg je 1 jaar later 2,81% netto rendement op je geïnvesteerde bedrag. Bij wooncoop bieden we sinds juni gelijkaardige rentetarieven aan waarmee je spaargeld vanaf €5.000 kan laten groeien.

  • 5% bruto (3,5% netto) opbrengst voor 5 jaar
  • 4% bruto (2,8% netto) opbrengst voor 3 jaar
  • 2% bruto (1,4% netto) opbrengst voor onbepaalde duur

Bijvoorbeeld: Als je ervoor kiest om €10.000,- te lenen aan wooncoop dan krijg je 5 jaar lang jaarlijks €350,- op je rekening gestort. Dat is in totaal €1.750,- bovenop jouw initiële €10.000,-.

De staatsbon geeft een goed rendement op 1 jaar tijd, wooncoop geeft een beter rendement op lange termijn.

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

De wooncooP solvabiliteit

wooncoop kan weliswaar niet evenveel zekerheid bieden als de zeer betrouwbare Belgische regering. Niettegenstaande zijn er twee redenen om vertrouwen te hebben dat wooncoop jouw geld zal terugbetalen.

Ten eerste gebruikt wooncoop jouw lening om te investeren in woonprojecten. De waarde van dat vastgoed zal normaal gezien niet snel verdwijnen.

Ten tweede is de solvabiliteit van wooncoop rond de 40%. Dat wil zeggen dat wooncoop voldoende eigen vermogen heeft om relatief veel zekerheid te kunnen bieden aan de leninggever.

Paterssite Sint-Niklaas wooncoop coöperatief wonen

Is het succes van de staatsbons goed voor wooncoop?

Het belangrijkste effect van het succes van de staatbons is dat er een geest heerst die activering van spaargeld omarmt. De vraag blijft wel: heeft de staatsbon al het beweegbaar geld voor een jaar vastgezet, of heeft het nog meer mensen aan het denken gezet om iets te doen met hun geld? Zijn er nu méér mensen die naast een goed rendement en een goede waarborg hun spaargeld willen investeren in tastbare woonprojecten die de stad eerlijker en duurzamer maken?

Is het succes van de staatsbons goed voor wooncoop?
 

De enige die kan beslissen over het antwoord dat ben jij: de investeerder.

Emma Petillion wooncoop coöperatief wonen investeren in vastgoed

PS: In dit artikel promoten we investeren via een lening. Je kan er ook voor kiezen om te investeren in aandelen. Het risico is iets groter, evenals de potentiële rendementen.  Als aandeelhouder heb je ook rechtstreeks inspraak in de democratische besluitvorming van wooncoop. Voor meer info ga naar www.wooncoop.be/aandelen 

Wees je bewust van de risico's

Investeren in wooncoop houdt risico’s in. Investeerders lopen het risico om minder dan verwacht of geen rendement te ontvangen en om hun investering niet, onvolledig en/of laattijdig terugbetaald te krijgen. De aandelen van wooncoop zijn slechts beperkt overdraagbaar. De achtergestelde leningen van wooncoop zijn niet overdraagbaar.

Als je investeert in wooncoop investeer je in de vennootschap in haar geheel. wooncoop biedt wel de mogelijkheid om een woonproject aan te duiden die je wenst te ondersteunen. wooncoop zal bij voorkeur je investering voor dit project bestemmen.

Het rendement dat wooncoop op aandelen ambieert neemt de vorm aan van een waarde-aangroei die de markt van het residentieel vastgoed volgt. De aandelen geven dus geen recht op dividend. Het rendement erop is niet gegarandeerd en hangt af van de financiële prestaties van wooncoop en de evolutie van de residentiële vastgoedmarkt. Het zal enige jaren duren voor wooncoop de geambieerde waarde-aangroei op aandelen kan waarmaken. Voor aandeelhouders die de eerstkomende jaren uitstappen, is de verwachting dat ze hun inbreng niet geheel zullen terugkrijgen.

De belangrijkste factoren die de financiële prestaties van wooncoop en dus ook de risico’s voor beleggers bepalen zijn o.a.: het risico op oplopende (investerings)kosten en vertragingen bij het ontwikkelen en beheren van woonprojecten, het risico op liquiditeitsproblemen, het risico op oplopende financieringskosten, het risico op leegstand en/of tegenvallende huurinkomsten, het risico op tegenvallende vastgoedwaarde van de woonprojecten en het risico i.v.m het jeugdige en innovatieve karakter van wooncoop.

In het bijzonder vereist het bedrijfsmodel van wooncoop een langetermijnbehoud en voortdurende, belangrijke instroom van investeerders en een voortdurende aanwas van langetermijnleningen bij kredietinstellingen. Indien wooncoop daar onvoldoende in slaagt zal dit haar hinderen in de uitvoering van haar bedrijfsplan en/of het terugbetalen van investeerders.

Lees vooraf de volledige informatienota voor je beleggingsproduct, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Je kan de informatienota’s ook rechtstreeks downloaden via deze links: informatienota voor achtergestelde leningen en informatienota voor aandelen.

Laatste online infosessie van het voorjaar => 26 juni

In deze zomerse temperaturen zou je denken dat de zomerpauze al is ingezet. Maar wooncoop doet toch nog een allerlaatste online infosessie. Deze gaat door op maandag 26 juni van 19u30 tot 21.00.

wooncoop algemene online infosessie coöperatief wonen en investeren

Geloof je ook dat wonen en investeren kwaliteitsvol, eerlijk en voor iedereen moet kunnen? En dat het tevens moet het bijdragen aan goed samenleven, ecologische duurzaamheid en aangename steden op mensenmaat?

Dan is deze infosessie voor jou.

Via de coöperatieve vennootschap van wooncoop kan je duurzaam investeren en wonen. De experts van wooncoop hebben de verantwoordelijkheid over de bouw en het beheer van het pand. De coöperanten en bewoners kunnen genieten van het leven, het rendement en een leukere en meer duurzame samenleving.

In deze infosessie maak je kennis met de algemene principes van wooncoop. Na de algemene intro (30 minuten), zijn er 2 break-out sessies:

  1. Investeren in wooncoop
  2. Wonen bij wooncoop.

INSCHRIJVEN is gratis en noodzakelijk en kan via onderstaand formulier.

RECLAME

Drie zomers genieten

Terwijl de banken hier en daar aarzelend de rente weer een beetje optrekken, bieden we bij wooncoop een alternatief aan. Wie 5.000 euro of meer kan missen voor 3 jaar geniet bij wooncoop van een interessant, vast rendement van 4%

Het geld wordt ingezet als...

Het geld wordt ingezet als overbruggingsgeld voor onze kwalitatieve (inclusieve) woonprojecten. Dit geld is essentieel om onze projecten te financieren totdat nieuwe bewoners hun eigen woning verkopen en hun centen investeren.  Een zuiver en nuttig doel dat instant voldoening geeft en drie zomers lang een leuke extra oplevert. Goed voor jouw zomerplannen en onze woningmarkt. 

Bouwen aan beter wonen en socialer leven en ondertussen elke zomer mooi beloond worden, dat is netjes geregeld.

Alle informatie vind je op www.wooncoop.be/3zomers. Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Karel Lootens, mede-oprichter en bestuurder. Dit kan via een online afspraak, mailbericht of telefoon (0499 72 87 26)

Twee
mogelijkheden om je spaargeld
aan het werk te zetten

LOGO_wooncoop_RGB_transparant

4 % rendement

(2,8% netto)

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop check checkbox

Na 3 jaar terugbetaling van je spaargeld

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop check checkbox

Elke zomer uitbetaling van de opbrengst

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop check checkbox

Vanaf €200 jaarlijkse opbrengst

LOGO_wooncoop_RGB_transparant

5 % rendement

(3,5% netto)

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop check checkbox

Na 5 jaar terugbetaling van je spaargeld

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop check checkbox

Elke zomer uitbetaling van de opbrengst

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop check checkbox

Vanaf €250 jaarlijkse opbrengst

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Wees je bewust van de risico's

Investeren in wooncoop houdt risico’s in. Investeerders lopen het risico om minder dan verwacht of geen rendement te ontvangen en om hun investering niet, onvolledig en/of laattijdig terugbetaald te krijgen. De aandelen van wooncoop zijn slechts beperkt overdraagbaar. De achtergestelde leningen van wooncoop zijn niet overdraagbaar.

Als je investeert in wooncoop investeer je in de vennootschap in haar geheel. wooncoop biedt wel de mogelijkheid om een woonproject aan te duiden die je wenst te ondersteunen. wooncoop zal bij voorkeur je investering voor dit project bestemmen.

Het rendement dat wooncoop op aandelen ambieert neemt de vorm aan van een waarde-aangroei die de markt van het residentieel vastgoed volgt. De aandelen geven dus geen recht op dividend. Het rendement erop is niet gegarandeerd en hangt af van de financiële prestaties van wooncoop en de evolutie van de residentiële vastgoedmarkt. Het zal enige jaren duren voor wooncoop de geambieerde waarde-aangroei op aandelen kan waarmaken. Voor aandeelhouders die de eerstkomende jaren uitstappen, is de verwachting dat ze hun inbreng niet geheel zullen terugkrijgen.

De belangrijkste factoren die de financiële prestaties van wooncoop en dus ook de risico’s voor beleggers bepalen zijn o.a.: het risico op oplopende (investerings)kosten en vertragingen bij het ontwikkelen en beheren van woonprojecten, het risico op liquiditeitsproblemen, het risico op oplopende financieringskosten, het risico op leegstand en/of tegenvallende huurinkomsten, het risico op tegenvallende vastgoedwaarde van de woonprojecten en het risico i.v.m het jeugdige en innovatieve karakter van wooncoop.

In het bijzonder vereist het bedrijfsmodel van wooncoop een langetermijnbehoud en voortdurende, belangrijke instroom van investeerders en een voortdurende aanwas van langetermijnleningen bij kredietinstellingen. Indien wooncoop daar onvoldoende in slaagt zal dit haar hinderen in de uitvoering van haar bedrijfsplan en/of het terugbetalen van investeerders.

Lees vooraf de volledige informatienota voor je beleggingsproduct, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Je kan de informatienota’s ook rechtstreeks downloaden via deze links: informatienota voor achtergestelde leningen en informatienota voor aandelen.

Allerlaatste 5 jaar wooncoop café gaat door in Antwerpen

Voor de verjaardag van wooncoop trakteren we alle coöperanten en sympathisanten. Daarom organiseren we wooncoop-cafés in alle steden waar wooncoop actief is. Na de cafés in Gent, Sint-Niklaas, Herentals, Leuven, Brugge en Hasselt is er nog één allerlaatste wooncoop-café.

Op dinsdag 30 mei komen we langs in Antwerpen!

Het wooncoop-café is voor de wooncoop-coöperanten uit de buurt én voor iedereen die deelnam aan deze of eerdere infosessies. Tijdens het café trakteert wooncoop, praten we bij over de stand van zaken in De Wasserij en verneem je alles over de extra-campagne die we opzetten om één unit in De Wasserij voor te behouden voor een vluchtelingengezin.

5 jaar wooncoop Antwerpen de nieuwe vrede wooncoop

De infosessie is voor mensen die geloven dat wonen kwaliteitsvol & eerlijk moet kunnen voor iedereen. En dat het tevens moet bijdragen aan goed samenleven, ecologische duurzaamheid en aangename steden op mensenmaat! Via deze infosessie leer je hoe je via de coöperatieve vennootschap wooncoop kan wonen en/of investeren in woonprojecten. Deze sessie is dus zowel voor geïnteresseerde bewoners als voor impact-investeerders!

Voor de infosessie is het verplicht om je in te schrijven via deze link, voor het wooncoop-café hoeft dit niet en kan je gewoon afkomen.

19u30: Algemene infosessie
20u30: 5 jaar wooncoop-café

Wij kijken er alvast heel erg naar uit om jullie te ontmoeten op dinsdag 30 mei in de Nieuwe Vrede in Antwerpen.

5 jaar wooncoop cafés coöperatief wonen duurzaam wonen coöperanten

5 jaar wooncoop cafés in Brugge en Hasselt

Omdat wooncoop 5 jaar werd, trakteren we alle coöperanten en sympathisanten. Na de 5 jaar wooncoop-cafés in Gent, Sint-Niklaas, Herentals en Leuven zijn we nog lang niet uitgetrakteerd. We komen binnenkort langs in Brugge en Hasselt.

  • Brugge: vrijdag 28 april in Cohousing Eikenberg 
  • Hasselt: vrijdag 5 mei in De Serre

De cafés worden telkens voorafgegaan door een algemene infosessie om 19u30. Heb je vrienden, kennissen of familieleden die al interesse toonden in wooncoop? Stuur hen dan zeker bovenstaande links door.  Nadien brengen we samen een toast uit op 5 jaar wooncoop in het café om 20u30.

Wij kijken er alvast heel erg naar uit om jullie te ontmoeten op 28 april en 5 mei!

Cohousing eikenberg Brugge 5 jaar wooncoop wooncoop
De Serre Hasselt wooncoop 5 jaar
Wastine inclusief wonen coöperatief wonen Gent wooncoop

Wastine is een woonproject in Gent dat ontstaan is vanuit het geloof dat een meer inclusieve samenleving nodig is. Mensen met een beperking en mensen zonder beperking gaan hier binnen enkele jaren samenwonen.

Om een antwoord te kunnen bieden op ieders behoeften, zal de concrete invulling van Wastine verder gerealiseerd worden in samenwerking met haar toekomstige bewoners en hun netwerk. Met ondersteuning vanuit vzw geWOON-WIJS zullen zij zich actief inzetten om de vorm van dit project te bepalen en het zorgpakket verder uit te werken.

Investeer voor Wastine!

Voor de realisatie van de Wastine is een kapitaal van €1.400.000 nodig. Dat kunnen we ophalen met de steun van de investeerders die willen bijdragen aan de persoonlijke en maatschappelijke impact van dit woonproject.

Wens jij je spaargeld ethisch te activeren? Schrijf je dan in voor de infosessie op dinsdag 16 mei!


Investeer voor cohousing Stek Future. Leuvens cohousing. Kessel-Lo Leuven

Via cohousing Stek Future kan je nu je spaarcenten laten werken voor een lokaal en duurzaam woonproject. 

Via de coöperatieve vennootschap van wooncoop kan je investeren voor het eerste Leuvense woonproject: Cohousing Stek Future in de Gemeentstraat 234-236, Kessel-Lo. Investeren voor dit project betekent investeren in kwaliteitsvol en eerlijk wonen, in goed samenleven, in ecologische duurzaamheid en in aangename steden op mensenmaat

De experts van wooncoop hebben de verantwoordelijkheid over de bouw en het beheer van het pand. De coöperanten kunnen genieten van het leven, het rendement en een leukere en meer duurzame samenleving.

In deze infosessie maak je kennis met wooncoop en lichten we in detail toe wat investeren voor dit project betekent. 

INSCHRIJVEN is gratis, noodzakelijk en kan hieronder.

Wat is coöperatief wonen?

Coöperatief wonen is een concept dat in België nog niet zo goed gekend is. Daarom krijgen we heel vaak de vraag hoe wooncoop kan uitgelegd worden.

Om aan de vraag te beantwoorden ontwikkelden we de wooncoop pitch en de 2 minuten video.

wooncoop in 30 seconden

De wooncoop Pitch coöperatief wonen

wooncoop is een burgercoöperatie die de stad eerlijker en duurzamer maakt. Samen ontwikkelen en beheren we kwalitatieve woonprojecten.

Als bewoner-coöperant woon je aan een eerlijke prijs, je betaalt maandelijks ook minder naarmate je meer kapitaal inbrengt.

Als impact-investeerder heb je een duidelijke impact met rendement.

wooncoop in 2 minuten

Bekijk onderstaande video die we maakten in samenwerking met Kitchhock.

Ben je helemaal mee en wil je de details van wooncoop beter begrijpen? Schrijf je in voor een wooncoop infosessie via www.wooncoop.be/kalender.

Vind je dat de pitch en/of de 2 minuten video veel duidelijker kan? Of heb je hier nog vragen over? Contacteer wooncoop dan zeker via info@wooncoop.be

Samen maken we wooncoop beter!

wooncoop in de Lousbergmarkt infostand coöperatief wonen

Wooncoop @ Lousbergmarkt Gent

Op woensdag 22 februari is wooncoop te gast in de Lousbergmarkt, de meest eerlijke en duurzame versmarkt van Gent. Naast de 4 vaste lokale bedrijven van de Lousbergmarkt kan je op woensdag 22 februari ook komen shoppen naar informatie over coöperatief wonen.

De Lousbergmarkt is een unieke samenwerking tussen 4 lokale bedrijven die gaan voor kwaliteit en vakmanschap: Copain (bakkerij), De Vroente (bioboerderij winkel), De Bergen (ontbijt & lunch) en het Hinkelspel (kaaswinkel)

wooncoop is een burgercoöperatie die de stad eerlijker en duurzamer maakt. Samen ontwikkelen en beheren we kwalitatieve woonprojecten. Als bewoner-coöperant woon je aan een eerlijke prijs, je betaalt maandelijks ook minder naarmate je meer kapitaal inbrengt. Als impact-investeerder heb je een duidelijke impact met rendement.

Kom dus op 22 februari langs in de Lousbergmarkt in Gent om eerlijk en duurzaam te shoppen en om een babbeltje te doen over eerlijk en duurzaam wonen.

Wat is eerlijk wonen?

Bij wooncoop zijn we zeer voorzichtig met het woord “betaalbaar”. Het is een vrij subjectief woord. Wat voor de ene persoon betaalbaar is, kan voor de andere onbetaalbaar zijn. Daarom focussen we ons bij wooncoop vandaag op “Eerlijk” wonen aan een “Eerlijke Prijs”.

Daarnaast hebben we bij wooncoop goed nagedacht over hoe we de stad eerlijker en duurzamer kunnen maken. In deze tekst ontdek je de 6 systemen waarmee wooncoop wonen eerlijker en betaalbaarder maakt, 3 voorbeelden van solidariteitsprojecten en een perspectief op de toekomst. 

Die eerlijkheid, gecombineerd met onze slimme systemen, zorgen ervoor dat 13 gezinnen met een beperkter inkomen toch goed kunnen wonen via wooncoop. Met  jouw steun kunnen we dat cijfer opkrikken.

icoon cooperatief_RGB_transparant

inhoudstafel

1. De zes systemen waarmee wooncoop wonen eerlijker en betaalbaarder maakt

1.1 – Werkelijke kostprijs

Als je bij wooncoop woont, huur je bij jezelf aan de werkelijke kostprijs. De gebouwen en de kosten van het beheer worden gedekt. Niet meer, niet minder. 

De woningwaarde vormt de basis van de maandlast. Deze woningwaarde is de optelsom van alle investeringen die wooncoop aan het begin van het project moet doen en die ook gefinancierd en afbetaald moeten worden. Naast de investeringen bij de verwerving en de bouw van woningen, hebben we ook veel kosten en uitgaven tijdens bewoning. In die prijsberekening houden we rekening met de slijtage en instandhoudingskosten, financieringskosten,  en vaste kosten. Die vaste kosten zijn beheer (syndicus), klein onderhoud, leegstand, brandverzekering en belastingen (voornamelijk onroerende voorheffing o.a. op het kadastraal inkomen).

Voor meer info kan je je verdiepen in de wooncoop prijsberekening.

Bij wooncoop zijn we steeds transparant over de kosten van een woonproject. De eventuele overschotten gaan terug naar de coöperatie, de coöperanten en dus ook jezelf. 

woon ontzorgd bij wooncoop - coöperatief wonen

1.2 – Kapitaal-nood evalueren als groep

Het tweede systeem waarmee we wonen meer betaalbaar maken is het evalueren van de kapitaal-nood in groep, in plaats van per persoon.

Wanneer je een lening afsluit om een eigen huis te kopen, verwacht de bank dat je een deel van het kapitaal zelf kunt leggen. Bij wooncoop starten we ook enkel een project op wanneer de (toekomstige) bewoners 1/6e van het kapitaal kunnen bijeenbrengen. Het verschil is hier natuurlijk dat we die 1/6e bekijken over alle bewoners van een woonproject, en niet per persoon. Via dit solidariteitsmechanisme helpen personen die meer aandelen kunnen inbrengen, anderen die minder aandelen kunnen inbrengen.

Als er bijvoorbeeld een woonproject is met 33 woningen die €10 miljoen kost, dan moeten 33 huishoudens €1,67 miljoen samenbrengen. Oftewel elk gemiddeld €50.000. Omdat sommige gezinnen meer dan €50.000 hebben, kunnen zo ook gezinnen die geen €50.000 opzij staan hebben meedoen met het woonproject.

icoon kostendelend_RGB-transparant

1.3 – Achterban

Bij wooncoop kan je achterban-investeerder worden. Dit is een gemakkelijke manier om iemand financieel te helpen met diens woning. Dit systeem wordt succesvol gebruikt om de inclusieve woonprojecten te financieren en het wordt ook vaak gebruikt om vrienden en familie te ondersteunen. Het “investeren als achterban” zorgt ervoor dat de woning betaalbaarder wordt op 2 manieren:

Ten eerste draagt de achterban-investering bij tot het halen van de financiële voorwaarden voor de bewoner om in een project te stappen (zoals je als weet is er 1/6e van het kapitaal nodig om in te stappen).

Ten tweede zorgt de achterban ook voor een lagere maandlast. Afhankelijk van de keuze van je achterban voor rendement of niet, krijgt de bewoner 1% of 2,32% korting op het geïnvesteerde bedrag. Als de totale achterban bijvoorbeeld €100.000 geïnvesteerd heeft, krijgt de bewoner €1000/jaar of €2320/jaar korting op de woonkost. 

Dit zijn bedragen die wonen betaalbaarder maken.

Financieel model wooncoop woonproject achterban impact investeerders

1.4 – Aandelen zonder rendement

Via aandelen zonder rendement kunnen aandeelhouders minimum 5 jaar het rendement op hun aandelen afstaan. Met het rendement dat zij afstaan kan wooncoop de huurprijs verlagen.

Dit wordt vaak gebruikt door achterban-aandeelhouders die hun vrienden of familie willen steunen, maar dit systeem wordt ook vaak gebruikt door burgerbewegingen die mensen in kwetsbare situaties aan een goede woningen willen helpen. Samen met deze groeperingen gaan we op zoek naar aandeelhouders die  minimum 5 jaar het rendement op hun aandelen willen afstaan. wooncoop beheert vandaag al 9 units in samenwerking met deze burgerbewegingen. Verder in de tekst vind je meer informatie over deze helden.

1.5 – wooncoop verkoopt niet

Als je op lange termijn denkt, kan je ook geld uitsparen en wonen betaalbaarder maken.

wooncoop wil de panden in eigendom niet meer verkopen. Hierdoor zijn we verplicht om op lange termijn te denken en duurzame keuzes te maken. Dat we hierdoor geen verloren kosten hebben wanneer er een bewoner wissel is, dat is mooi meegenomen. Voorbeelden van kosten die niet gemaakt worden zijn registratierechten en immokosten. Een andere is het vermijden van verbouwingskosten bij elke nieuwe bewoner door de woningen in te richten op een manier die aantrekkelijk is voor een breed publiek.

Al deze uitgaven vermijden werkt ook kostenverlagend en maakt onze woningen nog een beetje betaalbaarder. Meer nog, door niet te verkopen dragen we ook niet bij aan de speculaties op de woonmarkt die de prijzen maar al te vaak de hoogte in jagen.

1.6 – Levenslang woonrecht

Omdat wooncoop niet verkoopt kunnen we bij wooncoop ook levenslang woonrecht aanbieden. Dit betekent dat je mag blijven wonen in een woning, of dat je binnen wooncoop ook naar een andere project mag verhuizen. Verhuizen binnen wooncoop heeft geen verhuiskosten zoals immokosten, notariskosten of registratierechten. 

Het recht om levenslang te wonen bij wooncoop, maakt dat wonen nog wat extra betaalbaarder wordt!

wooncoop MoosHerk render 1 Hasselt cohousing

2. Solidariteitsprojecten die wonen betaalbaar maken

Solidariteitsprojecten komen tot stand omdat een groep burgers of bewoners het achterban-principe gebruiken om woningen te financieren voor kwetsbare huurders. Binnen wooncoop zijn er zo al 13 solidaire woningen gefinancierd voor de meest kwetsbaren onder ons.

2.1 De Woongenoten

De Woongenoten is een groep geëngageerde burgers uit de Zuidrand van Antwerpen die iets doen aan het schrijnend tekort aan behoorlijke en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. De woongenoten verzamelen kapitaal om woningen te kopen, knappen die op en verhuren die in samenwerking met welzijnsorganisaties. 

wooncoop is de administratieve en juridische partner van De Woongenoten. Dankzij ons mechanisme van “aandelen zonder rendement” hebben we samen al 11 woningen verwezenlijkt.

2.2 De Volle Aflaat

De Volle Aflaat is een Gentse buurtgroep die via wooncoop investeert in een betaalbare huurwoning voor een vluchtelingengezin. In 2020 werd het eerste huis aangekocht en opgefrist in Sint Amandsberg. De buurtgroep helpt ook de nieuwe bewoners hun weg te vinden. 

Om de lage huurprijs te garanderen werden investeerders gezocht die voor een periode van 5 jaar afstand wilden doen van het rendement op hun aandelen. Met andere woorden: Het geld van de investeerders blijft evenveel waard terwijl ze mensen in nood helpen!

2.3 De Biotope

De Biotope in Gent is deel van het grootste co-housing project van Vlaanderen, het Bijgaardehof. Er wonen 60 gezinnen in 3 gebouwen met veel collectieve ruimte en zelfs een wijkgezondheidscentrum. wooncoop werkt samen met de groep van de Biotope om 1 woning te voorzien voor een vluchtelingengezin. Om dit mogelijk te maken deden we in 2018 een succesvolle kapitaal-oproep. 50 mensen investeerden samen €140.000,- in “aandelen met afstand van rendement”. 

In 2019 startte de bouw en begin 2022 was de BioTope dan volledig klaar voor bewoning. We zijn dan ook trots om te mogen zeggen dat het 3-slaapkamer-appartement van wooncoop sinds 1 juli 2022 bewoond wordt door een Soedanees vluchtelingengezin.

Samen maken we een verschil voor een gezin in nood.

Biotope Bijgaardenhof Gent wooncoop

3. Preventie

Door kapitaal te delen en te wonen aan werkelijke kostprijs, dankzij korting door achterban, en via solidaire aandeelhouders doen we samen aan preventie. Want de nood aan betaalbaarder wonen is er vandaag ook reeds bij de middenklasse. Door ons eerlijk, inclusief en solidair model zorgen we er actief voor dat de wachtlijst voor sociale huisvesting trager groeit, en misschien zelfs krimpt. 

wooncoop vormt een brug tussen huren en kopen. Voor veel meer mensen wordt het hierdoor opeens mogelijk om kapitaal op te bouwen door te wonen. Zo verkleinen we actief de kloof tussen arm en rijk.

Valentino Yuansheng Lu wooncoop coöperant Quotes coöperanten wooncoop

4. De langetermijnimpact op betaalbaarheid

Op het moment van dit schrijven bestaat wooncoop 5 jaar en hebben we 28 woonprojecten waarvan 13 nog in opbouw zijn. We kunnen dus nog niet uit eigen ervaring zeggen wat de lange termijn impact is. Maar als we voorbeelden uit het buitenland nemen, dan zien we dat wooncoöperaties hun woningen kunnen aanbieden tot 20% onder de marktprijs.

Bij wooncoop we zijn ervan overtuigd dat we deze resultaten ook kunnen behalen. Dit om 2 redenen:

  1. We willen onze panden niet verkopen. Hierdoor maken we duurzame keuzes, en maken we ook geen verloren kosten wanneer er een bewoners-wissel is.
  2. Vandaag lenen we slechts 50% van de projectkosten bij banken. Als het vertrouwen zal groeien kunnen we in de toekomst een hoger percentage lenen. Dit zal ervoor zorgen dat de instapdrempels verlaagd worden, en dus de betaalbaarheid verbeterd wordt.
wooncooperaties in het buitenland percentages overzicht-e1606575008388-768x533

5. wooncoop - zo betaalbaar mogelijk

Zoals je kan lezen doet wooncoop heel wat moeite om de woonmarkt eerlijker en betaalbaarder te maken. Niettegenstaande moeten we vaak met pijn in het hart nog heel wat mensen teleurstellen. Dit zijn de mensen voor wie ons eerlijk model nog niet betaalbaar genoeg is.

De overheid kan hier zeker helpen op verschillende manieren. Door bijvoorbeeld stimulansen te geven aan wooncoöperaties, via lagere registratierechten of premies voor duurzame renovaties, door duidelijkere regels op te stellen en te  werken aan fiscaliteiten, huursubsidies, goedkopere leningen, andere grondvergoedingen, erfpachten van overheidsgronden, enzovoort,…

Maar ook jij kan helpen om wonen betaalbaarder te maken. Word coöperant en deel deze pagina met zoveel mogelijk andere mensen!

ik wil investeren in wooncoop bouwt en beheert de panden coöperatief wonen aandelen
wooncoop coöperatief wonen in de haringrokerij

Volzet! Schrijf je in voor de infosessie op zaterdag. Klik hier!

Geniet van de voordelen van zowel huren als kopen. In De Haringrokerij kan je “coöperatief wonen” op een eerlijke en duurzame manier.

“Coöperatief wonen” betekent dat je investeert in wooncoop, de coöperatieve vennootschap die de Haringrokerij bezit. wooncoop heeft de verantwoordelijkheid over alle administratie en onderhoud van de Haringrokerij. En als bewoner-coöperant huur je dan bij jezelf aan de werkelijke kostprijs. Zo kan jij ontzorgd wonen aan een eerlijke prijs in 1 van de gezelligste cohousing projecten van Vlaanderen. 

Vanaf 1 januari 2023 komen er 2 woningen vrij in De Haringrokerij. Beide woningen hebben elk een oppervlakte van rond de 250m2, 4 slaapkamers en een eigen living, keuken en badkamer. Daarnaast is er een gedeelde trap om toegang te hebben naar de binnenruimtes. Elkeen heeft achteraan ook rechtstreeks toegang tot de gemeenschappelijke tuin, tuinhuis, fietsenstalling, kelder en zolder.

Wil je meer weten over wonen in De Haringrokerij. Schrijf je dan in voor de infosessie.


Infosessie wooncoop Leuven coöperatief wonen cohousing

Het broeit van de goesting in en rond Leuven!

wooncoop en een kerngroep van kandidaat-bewoners gaan samen op zoek naar nieuwe site in Leuven. Bij Stek Future zijn de plannen klaar om ingediend te worden bij Stedenbouw. 

Wil je graag meer weten over wooncoop? Benieuwd naar de plannen in Leuven? Kennismaken met de SamenLeuvers? Schrijf je dan in voor deze infosessie. In deze infosessie maak je kennis met de algemene principes van wooncoop, en vertellen we meer over (1) Coöperatief wonen (2) wat het betekent om bewoner bij wooncoop te zijn, (3) hoe de woonkost wordt bepaald, (4) hoe wooncoop haar nieuwe projecten kiest (5) hoeveel kapitaal je nodig hebt om in een project te stappen, enzovoort.

Zowel investeerders als potentiële bewoners zijn welkom.

Duurzaam Belleggen met wooncoop

Als we het over duurzaam beleggen hebben komen vaak enkel de bank- of beurs producten aan bod. Maar er zijn gelukkig ook alternatieven.

Recent kwamen we in contact met Jasper Vekeman van Duurzaam Beleggen Academy. Zij wilden namelijk een interview met wooncoop doen voor op hun website (lees het hier). Wij zijn vooral zeer enthousiast over een beleggings-organisatie die ook aandacht besteed aan duurzaam en coöperatief investeren.

Daarom zetten we graag Duurzaam Beleggen Academy (DBA) in de kijker!

Zoals de naam het zegt is DBA een online opleiding over hoe je het beste je geld kan beleggen om een duurzame impact te creëren. In een interview met Knack zeiden ze het overlaatst zo:

‘Door gericht en duurzaam te beleggen, kan je de wereld verbeteren’

Aangezien Jasper Vekeman van DBA een interview gedaan heeft met ons, dachten we, waarom niet direct ook wat vragen terug stellen! En zo geschiedde:

Duurzaam Beleggen Academy Jasper Vekeman wooncoop
Siem de Ruijter (links) en Jasper Vekeman (rechts), Bezielers van DBA

Het Interview

Jasper, wat betekent “duurzaam” voor jou?

In onze opleiding leggen we de lat in eerste instantie bewust laag. Duurzaam beleggen betekent voor ons simpelweg dat je verder kijkt dan het financieel rendement en stilstaat bij de impact van je investeringen op bijvoorbeeld het milieu, de mens en de maatschappij. 

Of je rendement belangrijker vindt, of omgekeerd de impact laat primeren, dat moet ieder voor zichzelf uitmaken. Net zoals je als belegger zelf moet kiezen hoeveel risico je bereid bent te nemen, moet je ook nadenken over waar jij duurzaamheid plaatst en hoe je dit concreet wilt invullen. Vandaar dat we opleiding zo belangrijk vinden. We willen mensen helpen die keuzes te maken, maar we schrijven niemand iets voor. 

Persoonlijk ga ik daar best ver in en is duurzaamheid het vertrekpunt om een belegging te overwegen, maar dat hoeft dus zo niet te zijn.

Voor wie is Duurzaam Beleggen Academy?

Onze Academy is er in de eerste plaats voor al wie duurzaamheid belangrijk vindt. Heb je nog geen ervaring als belegger, sta je kritisch tegenover de financiële wereld – een terechte houding trouwens – of moet je een drempel overwinnen om met je geld bezig te zijn, wij helpen je graag op weg. Maar de Academy is er ook voor meer ervaren beleggers die hun portefeuille willen verduurzamen. 

Onze e-learning is zo opgebouwd dat je zelf je weg kan kiezen. Sommige stukken zijn voor beginners. Die kan je als ervaren belegger overslaan. In andere stukken duiken we net dieper in de materie. We helpen je bijvoorbeeld op weg om zelf de duurzaamheid van fondsen of bedrijven te beoordelen.

Duurzaam Beleggen Academy Jasper Vekeman
Siem de Ruijter (links) en Jasper Vekeman (rechts), Bezielers van DBA

De kost voor de online cursus is €125, hoe snel verdien je deze terug? 

Leren hoe je met je geld kan bijdragen aan de oplossingen in plaats van de problemen is natuurlijk onbetaalbaar. Nee serieus, daar valt moeilijk een timing op te plakken, want je rendement hangt af van veel verschillende factoren, bijvoorbeeld je beleggingshorizon en hoeveel risico je wil nemen. 

Om het toch concreet te maken, als de vastgoedprijzen evenveel stijgen als de voorbije jaren en je koopt 10 aandelen bij wooncoop (€2500), dan heb je de cursus al na een jaartje bijna terugverdiend.

Hoe onderscheid je bedrijven die greenwashen van de bedrijven die in hun kern duurzaam zijn?

Greenwashing is en blijft een groot probleem. Bij sommige bedrijven is het natuurlijk duidelijk dat duurzaamheid centraal staat in wat ze doen. Ik denk aan coöperaties zoals wooncoop, maar ook bijvoorbeeld aan bedrijven die circulair werken of pakweg aan waterzuivering doen. 

Ook bij andere bedrijven waar het minder duidelijk is, kan je proberen het kaf van het koren te scheiden. Een eerste goede test is na te gaan of een bedrijf wel met de juiste thema’s bezig is. Als een bedrijf met vervuilende fabrieken uitpakt dat ze op gerecycleerd papier printen en de lichten op kantoor uitdoen ’s avonds, dan weet je dat er iets schort. Zo’n bedrijf moet met de vermindering van zijn uitstoot bezig zijn. 

Een tweede goede test is te kijken of zo’n bedrijf zich concrete, becijferde doelen stelt en die ook haalt. Met holle slogans en loze beloftes alleen gaan we de wereld niet veranderen.

Dankuwel Jasper voor deze fantastische antwoorden. Ontdek Duurzaam Beleggen Academy via hun website, en volg hen via LinkedIn en Facebook.

Geloof je ook dat wonen en investeren in vastgoed kwaliteitsvol en voor iedereen moet kunnen? En dat het tevens moet het bijdragen aan goed samenleven, ecologische duurzaamheid en aangename steden op mensenmaat?

Dan is deze infosessie voor jou.

Via de coöperatieve vennootschap van wooncoop kan je duurzaam investeren en wonen. De experts van wooncoop hebben de verantwoordelijkheid over de bouw en het beheer van het pand. de coöperanten en bewoners kunnen genieten van het leven, het rendement en een leukere en meer duurzame samenleving.

In deze infosessie maak je kennis met de algemene principes van wooncoop. Na de algemene intro (30 minuten), hebben we 2 break-out sessies:

(#1) Een infosessie over ethisch investeren bij wooncoop, en
(#2) een infosessie over wonen bij wooncoop.

INSCHRIJVEN is gratis en noodzakelijk!


Ook in Hasselt wordt eerlijk en duurzaam wonen mogelijk, en dat via het cohousingproject MOOS°HERK.

Deze infosessie is in samenwerking met Avansa Limburg. Hun motto is “Samen naar Beter”. En dat is exact waar Moos°Herk voor staat. Door middelen en kennis samen te brengen kunnen we een efficiënte cohousing bouwen waar iedereen duurzamer en kwalitatiever kan wonen. En dit aan een gelijkaardige of lagere prijs in vergelijking met de rest van de woonmarkt.

Tevens zorgt de nauwe gemeenschap ervoor dat andere dingen gedeeld worden: Een grote tuin, auto’s, een afhaalpunt voor korte keten-voedsel, enzovoort. In totaal gaat het over een oppervlakte van 7.500 m² waar 33 woonunits voor cohousing zullen komen tegen 2024. Er is nog een mix van woonunits beschikbaar, van studio’s tot 4-slaapkamer-woningen.

Wil jij in het eerste Hasseltse cohousingproject komen wonen? Of wil je gewoon je geld investeren in een lokaal project die goed is voor de gemeenschap? Dan is deze infosessie voor jou.

ps: Je kan alvast je moeilijke vragen voorbereiden door de project-website van MOOS°HERK te onderzoeken via www.wooncoop.be/moosherk

ps2: Zowel investeerders als potentiële bewoners zijn welkom.

4 maal in de nationale pers

De Vlaamse regering lanceert 5 proefprojecten om coöperatief wonen te onderzoeken en te stimuleren. En omdat opeens iedereen wil weten wat coöperatief wonen juist is, kwam de nationale pers massaal aankloppen bij wooncoop voor wat meer uitleg!

Het begon op donderdagmorgen 28 juli met een interview in “De Ochtend” van Radio 1. Dit gesprek kan je lezen en beluisteren in het artikel op VRT.be. Door dit interview belden het Nieuwsblad en De Standaard ons snel op, zij wilden namelijk ook een artikel over wooncoöperaties in hun krant.

Op minder dan 24h kreeg het coöperatief woonmodel enorm veel aandacht. Dankuwel Vlaamse regering, en dankuwel nationale Pers!

wooncooop Vlaamse regering stimuleert coöperatief wonen

Wat doet de Vlaamse regering?

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele lanceert vijf proefprojecten om coöperatief wonen te onderzoeken en stimuleren. De Vlaamse overheid zal vijf concrete projecten logistiek begeleiden. Om de projecten te begeleiden stellen ze vooral hun expertise ter beschikking. In 2024 wordt dit dan geëvalueerd.

De 5 proefprojecten zijn de Arenawijk in Deurne, gezinswoningen in Gent, erfgoedwoningen aan het Begijnhof in Lier, de gemeentehuissite in Kampenhout en de site van het voormalig sociaal huis in Aartrijke. Lees er alles over op de website van de Vlaamse Overheid.

wooncoop in de pers

Radio 1 was er als eerste bij om dit te berichten. In “De Ochtend” van 28 juli werd minister van Diependaele geïnterviewd, evenals mede-wooncoop-oprichter Karel lootens. De VRT nam dit interview over en schreef het uit.

Karel Lootens coöperatief wonen vrt radio 1 de ochtend

Direct na dit interview werden we opgebeld door De Standaard en het Nieuwsblad. Zij wilden beiden het coöperatief woonmodel beter begrijpen.

De Standaard wilde vooral bewoners interviewen om te begrijpen hoe het coöperatief wonen aanvoelt en waarom ze het doen. Zo interviewden ze Emma Lagae uit de Tinkstraat, en Patrick Verheye uit de Gele Kornoelje.

wooncoop Emma Lagae Tinkstraat cooperatief wonen
Patrick Verheye wooncoop cooperatief wonen de standaard

Het Nieuwsblad interviewde mij (Zjef Van Acker) en wilde vooral weten wat een wooncoöperatie is, wat de voordelen zijn en hoe het allemaal in zijn werk gaat.

Wooncoop ziet in zijn eigen projecten een mix van bewoners. “In de eerste plaats mensen en gezinnen die geloven in deze woonvorm. Maar ook mensen die moeilijker aan een eigen woning geraken. Het ontzorgende aspect hierin is zeer belangrijk. Een huis kopen of bouwen en beheren vergt heel wat werk en kunde. Met een groep sta je gewoon sterker en worden de lasten over meerdere schouders verdeeld”, zegt Van Acker.

Een coöperatieve rollercoaster

Het was een rollercoaster van 24h waar we enorm blij om zijn. We zijn blij dat de Vlaamse Regering eindelijk coöperatief wonen serieus neemt, en we zijn ook zeer content dat de nationale pers hier zeer nieuwsgierig en positief over is.

We hopen dat de proefprojecten van de Vlaamse regering succesvol zijn, en dat we het coöperatief woonmodel aan nog heel veel mensen mogen uitleggen.

Wil je meer weten over wooncoop, schrijf je dan in voor 1 van onze infosessies. Ben je al volledig overtuigd en wil je bijdragen? Wordt dan gewoon coöperant bij wooncoop. Klik hier!

Geloof je ook dat wonen en investeren kwaliteitsvol en voor iedereen moet kunnen? En dat het tevens moet het bijdragen aan goed samenleven, ecologische duurzaamheid en aangename steden op mensenmaat?

Dan is deze infosessie voor jou.

Via de coöperatieve vennootschap van wooncoop kan je duurzaam investeren en wonen. De experts van wooncoop hebben de verantwoordelijkheid over de bouw en het beheer van het pand. de coöperanten en bewoners kunnen genieten van het leven, het rendement en een leukere en meer duurzame samenleving.

In deze infosessie maak je kennis met de algemene principes van wooncoop. Na de algemene intro (30 minuten), hebben we 2 break-out sessies:

(#1) Een infosessie over ethisch investeren bij wooncoop, en
(#2) een infosessie over wonen bij wooncoop.

INSCHRIJVEN is gratis en noodzakelijk!


wooncoop 23 september Leuven wooncoop Infosessies fb banners

Het broeit van de goesting in en rond Leuven!

wooncoop en een kerngroep van kandidaat-bewoners gaan samen op zoek naar nieuwe site in Leuven. Bij Stek Future zijn de plannen klaar om ingediend te worden bij Stedenbouw. 

Wil je graag meer weten over wooncoop? Benieuwd naar onze plannen in Leuven? Kennismaken met de SamenLeuvers? Schrijf je dan in voor deze infosessie. In deze infosessie maak je kennis met de algemene principes van wooncoop, en vertellen we meer over (1) wat het betekent om bewoner bij wooncoop te zijn, (2) hoe de woonkost wordt bepaald, (3) welke stappen je als bewoner door moet (4) hoe wooncoop haar nieuwe projecten kiest (5) hoeveel kapitaal je nodig hebt om in een project te stappen, enzovoort.

Zowel investeerders als potentiële bewoners zijn welkom.

3 zomers genieten?

Nieuwe mogelijkheden
om te investeren