Op 16 mei 2020 kwam de algemene vergadering van wooncoop voor de tweede keer samen. We mochten meer dan 100 van de intussen 420 coöperanten verwelkomen! Deze editie vond wegens de omstandigheden digitaal plaats. In ‘t echt is beter natuurlijk, maar het verliep heel vlot.

De belangrijkste punten?

 

wooncoop houdt haar Algemene Vergadering (AV) voor aandeelhouders op 16 mei om 10u. Een AV is een belangrijk moment voor de coöperatie en voor de meer dan 400 coöperanten. We nodigen iedereen uit tot feedback over de werking van 2019 en over de plannen voor 2020. Om zoveel mogelijk aandeelhouders te laten deelnemen zochten en vonden we een locatie (Berchem) die erg toegankelijk is vanuit het hele land. Daar steekt Corona nu een stokje voor – we bereiden ons nu voor op een online AV.
Inschrijven hiervoor is noodzakelijk en kan tot 9 mei. Coöperanten ontvangen hiervoor nog een uitnodiging met alle details.

VORMING
Vennoten krijgen vooraf ook de kans deel te nemen aan een online VORMING over het lezen van de jaarrekening. Niet iedereen is hier vandaag voldoende mee vertrouwd. Een goed begrip van cijfers door de vennoten, vinden we belangrijk. Je kan je voor de vorming inschrijven op de sessie van 20 april of 27 april. We voorzien 25 plaatsen per sessie.

Wie nog geen coöperant is, en wil wil deelnemen aan de vorming of aan de AV, kan nog coöperant worden door één of meer aandelen te kopen via aandelen.wooncoop.be.

We breiden onze activiteiten uit in de regio Leuven: we verwelkomen onze nieuwe trekker Anne. Onze ambitie voor 2020? Kerngroepen van kandidaat-bewoners ondersteunen om samen wooncoop-projecten te realiseren.
Maak je mee reclame voor de infosessies in Leuven (zie kalender)? Zin om gelijkgestemden te ontmoeten en je woondroom vorm te geven? Schrijf je in voor één van de kandidaat-bewoners bijeenkomsten in Leuven.

 

Als Vlaanderen de klimaatdoelstelling wilt halen, moeten we met zijn allen tegen 2030 40 procent minder CO2 uitstoten. Makkelijk gezegd, maar wie doet er ook concreet iets aan? De Standaard en de Sociale Innovatiefabriek gingen op zoek naar Radicale Vernieuwers, die zich inzetten voor een betere wereld en een leefbare planeet. En wooncoop hoort daarbij! Vind jij ons ook dé radicale vernieuwer van 2019? Stem dan op ons voor de publieksprijs!

Nog wat overtuiging nodig? Dan leggen wij graag uit waarom wooncoop echt werkt aan een betere wereld en een leefbare planeet. 

  1. Bewoners van een wooncoopproject wonen aan kostprijs. Naast huren en kopen biedt wooncoop een nieuw woonmodel: coöperatief wonen. Bewoners zijn ook aandeelhouders en huren dus van zichzelf. Zo zijn de woningen ook geen speelbal van de financiële markt, en bouwen bewoners zelfs kapitaal op.
  2. Wij zien wonen als een recht, niet als een financieel product. Een radicale omslag in het denken van de meeste Belgen!
  3. Als particuliere spaarder is investeren in wooncoop veel interessanter dan je spaargeld bij de bank te parkeren. Je kan al aandeelhouder worden vanaf 250 euro, met een beoogd dividend van 2% per jaar. Dat is heel wat meer dan de huidige rentevoet bij Belgische banken. Als aandeelhouder kan je ook een lening verschaffen aan wooncoop (van minstens 10.000 euro) onder dezelfde voorwaarden: 2% rendement. Radicaal!
  4. Door duurzaam om te gaan met bouwmaterialen en altijd voor energiezuinige woningen te gaan, hebben wooncoopprojecten ook een lagere impact op het klimaat. Een heel interessant voordeel voor het klimaat, als je weet dat constructie en gebruik van gebouwen verantwoordelijk is voor 40% van de globale CO2-uitstoot. (bron: World Green Building Council) Dit kan vooral ook omdat er maar 1 eigenaar is die een langere termijn het gebouw zal beheren.
  5. Het ‘wonen op maat’ dat een coöperatie biedt heeft ook een positieve impact op het klimaat. De woningen en dus de verbruikte energie en materialen worden optimaal benut. Extra voordeel: de pendelkilometers van de bewoners worden beperkt!
  6. Wij kiezen als locatie voor onze projecten enkel steden en dorpskernen met veel mogelijkheden voor duurzame mobiliteit.

 

Je vind wooncoop terug in De Standaard (13/12/19):

 

Heb je zin om een steentje bij te dragen aan de projecten van wooncoop? Lees dan alvast eens onze 10 praktische tips voor toekomstige aandeelhouders van wooncoop zodat je weet wat investeren in wooncoop precies inhoudt.

 1. Een aandeel kost € 250 euro en staat steeds op naam.
 2. Je kan maar aandelen bijkopen tot je in totaal maximaal voor €5.000 aan aandelen van wooncoop bezit (20 aandelen). De aankoop gaat in van zodra de aankoopsom op de rekening van wooncoop staat. Als erkende coöperatie kunnen we jou laten investeren vanaf 1 aandeel € 250 euro tot maximaal € 5.000 (of 20 aandelen). Dit is per persoon, steeds op naam.
 3. Uitstappen gebeurt aan nominale waarde : €250 blijft €250
  Jaarlijks kan je laten weten dat je wenst uit te stappen voor een deel van je aandelen of het volledige bedrag. Dit door ons dit te laten weten via aandelen@wooncoop.be de eerste zes maanden van het kalenderjaar. Bij het afsluiten van dat kalender jaar hebben we zicht op de financiële mogelijkheid om jouw aandelen terug te storten.
 4. Je kan aandelen van wooncoop als cadeautje schenken aan iemand anders. Bij registreren zet je alles op jouw naam, nadien mail je naar ons om te melden dat die op naam mogen staan van x of y. Een prima geschenk idee voor je pete- of metekind.  Op de AV kan hij/zij echter niet zelf stemmen, dit kan wel door zijn ouder/voogd. Zodra zij meerderjarig zijn hebben zij rechten op de AV en kunnen zij zelf beschikken over het recht te handelen met de aandelen.Het dividend wordt vanaf dan ook betaalbaar aan de meerderjarige, voordien kan je er voor opteren zelf het dividend te ontvangen of het te sparen/kapitaliseren. 
 5. 2% beoogd dividend ? waarom niet  1 of 6 ? Als erkende coöperatie is het bepaald dat we niet hoger gaan dan 6% dividend.  We willen wel de aandeelhouders vergoeden voor hun financiële inbreng. Vandaag berekenen we alles zo om er voor te zorgen dat we 2% kunnen uitkeren, maar het is een beslissing van de Algemene Vergadering om dit effectief toe te passen of niet, of een ander percentage. 
 6. Iedere aandeelhouder kan tot € 640 dividend ontvangen zonder hierop roerende voorheffing (30% op het ontvangen dividend) te moeten betalen. De grens van € 640 is op een totaal van jouw aandelen, dus zowel bij wooncoop, andere coöperaties of aandelen bij andere vennootschapsvormen. De roerende voorheffing kan gerecupereerd worden via de persoonlijke belastingaangifte.
  O
  pgelet: voorheen was dit € 190 en beperkt tot erkende coöperatie’s.
 7. We doen er natuurlijk alles aan om te voorkomen dat het fout gaat. Daarom nemen we van bij de start deze basisregels in acht:
  1. we investeren pas in een volgende project als er ook de eigen inbreng is van minimaal 1/3
  2. voor de aankoop van een pand/grond of investering hebben we dit voorbereid door gesprekken met bank/schatter/architect-ingenieur
  3. elke pand op zich moet economisch kloppen, zo vermijden we dat er een sneeuwbal effect zou zijn
  4. operationele uitgaven van de cvba (kantoor, communicatie, boekhouding, verzekering, loon, …. ) worden pas gemaakt als hiervoor ook het werkingsgeld beschikbaar is (tering naar de nering)
  5. de aandeelhouders zelf zijn maximaal verantwoordelijk voor het eigen ingebrachte geld
 8. Elke coöperant wordt jaarlijks uitgenodigd op de algemene vergadering (1e zaterdag van juni).Je hebt één stem op de Algemene Vergadering ongeacht het aantal aandelen dat je bezit. Vanuit de AV worden per categorie aandeelhouders twee bestuurders verkozen. Daarnaast is per pand overleg met de bewonersgroep, wensen we thematische werkgroepen te organiseren en staat onze deur/telefoon/email box open voor jouw feedback. 
 9. Je krijgt de online nieuwsbrief van wooncoop
 10. Koop online aandelen van wooncoop
Heb je een vraag?